Překlady a tlumočení: doplňkové služby

Hledání toho správného překladatele či překladatelské agentury není úplně jednoduché a podobně jako výběr jazykové školy je dobré tuto volbu neuspěchat. Při překládání textu je často navíc nutné, aby překlad vypadal „přesně jako originál“. Podobně i rychlost doručení překladu hraje svou důležitou roli. Při výběru překladatele byste proto měli přihlédnout i těmto doplňkovým službám.

Mezi doplňkové služby překladatelské práce patří zejména doručování překladů a jeho grafické zpracování spolu s tiskovými službami.

Doručování překladů

Překladatelé i překladatelské agentury nabízejí často několik možností, jak je možné překlad doručit.
Běžné překlady lze doručit (a obvykle i zadat):

  • e-mailem
  • faxem
  • doporučeně poštou
  • kurýrem
  • či předat osobně v kanceláři

Pamatujte však, že soudně ověřené překlady lze doručit pouze poštou, kurýrem nebo osobně, což vyplývá z povahy soudních překladů (pozor neplést s právními překlady).

Email je samozřejmě nejrychlejší, ale při doručení překladu e-mailem je často nutné celou zakázku zaplatit předem. Doprava kurýrem vás nemusí stát žádné další příplatky – některé překladatelské agentury ji mají v ceně překladu.

Obecně ale platí, že na území města Prahy se cena za doručení kurýrní službou pohybuje okolo 60 kč v rámci jedné části, pokud bydlíte na okraji Prahy, bude vás doručení stát zhruba 200 kč.

V Brně je cena přibližně dvoutřetinová až poloviční. (Uvedené ceny platí při doručování dokumentů do velikosti A4 do 4 hodin, pro kratší dobu je třeba počítat z dvojnásobnými částkami).  

Grafické zpracování překladu a tiskové služby (DTP)

Pokud požadujete překlad digitálních dokumentů se zachovaným formátováním zdrojového dokumentu (odstavce, tučné písmo, kurzíva, barvy, vložené obrázky, tabulky atd.), informujte se, zda je překladatelská agentura schopna zpracovat dodaný formát a zda si za naformátování překladu účtuje příplatek.

Nezaměňujte naformátování dokumentu ve Wordu s úpravou grafika. Pokud agentuře přinesete vytištěný naformátovaný text, počítejte s příplatkem za přepis.

Grafické zpracování dokumentu dle předlohy
Při překladu graficky náročnějších dokumentů (letáků, katalogů, obalů apod.) je třeba dodat
nejen textovou, ale i grafickou podobu textu (zejména pokud chcete mít překlad ve stejné úpravě jako originál). Předem se informujte, zda překladatelská agentura je schopna zpracovat digitální formát, ve kterém je Váš originální dokument vysázen (=připraven do tisku).

Pokud máte přímo digitální formát, velká část grafiky se nebude muset vyrábět znovu a výsledek bude kvalitnější a sazba bude provedena rychleji a levněji.

Text dodejte ve formátu, do kterého lze vpisovat poznámky – např. Word; u textu ve formě obrázku či tištěné verze počítejte s příplatkem za zpracování textu. Problém bývá s formátem PDF, který vyžaduje větší a nestandardní uživatelské znalosti.

Grafika v různých jazycích
Při zadání sazby dbejte na to, aby tiskař zachoval přesně vzhled textu v cizím jazyce. Každý jazyk má své typografické požadavky, které je třeba dodržet. Francouzské uvozovky vypadají jinak než ty české, čárky nad písmeny mohou znamenat důležitý akcent.

Grafické zpracování cizojazyčného dokumentu
Grafické zpracování oceníte zejména v případě přípravy zahraničních katalogů firmy, vícejazyčných jídelníčků pro restauraci či firemní prezentaci na zahraničním veletrhu aj. Zvláště v zemích na západ od nás je grafická citlivost na velmi vysoké úrovni a domácky udělaná grafická úprava vytištěná z Wordu vám může místo prezentace přinést ostudu.

Grafické zalomení a tisk na tiskárnu přímo z Wordu je možné maximálně pro vnitrofiremní účely nebo pro černobílé příručky, návody apod. Word rozhodně není podkladem pro tisk barevného letáku se složitým grafickým zpracováním.

Jednotliví překladatelé nabízejí rozsáhlé grafické zpracování překladu jen občas. Pokud si nejste schopni zajistit tisk sami, obraťte se raději na překladatelské agentury nebo grafická studia, která spolupracují se svými překladateli.

Další články o překladatelství a tlumočnictví najdete na portále www.tlumoceni-preklady.cz

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář