Překlad videa – dabing filmů

V České republice na rozdíl
od např. severských zemí převládá
dabování filmů nad tvorbou titulků. Přesto však
mnozí z nás rádi shlédnou film v
originálním znění s titulky. Napadlo vás
někdy, jak složitá je tvorba kvalitních titulků nebo
výroba perfektního dabingu? Překlad audia, videa a dabing filmů vyžadují překladatelský um.

 

Překlad je základ

Kvalitní titulky ani profesionální dabing nemohou vzniknout bez dobrého překladu. V ČR mají místo titulky i dabing, ale 3/4 pořadů v soukromých televizích jsou dabovány. Česká dabingová škola si stále drží světovou úroveň.

S titulky se setkáte zejména u filmů určených pro filmové odborníky a fanoušky, případně snímky konkrétního žánru (dokumentární filmy, umělecké snímky aj.)

Úskalí překladu titulků

Překladatel je v obtížné pozici, protože překládá v podstatě umělecký text. Auditivní a vizuální komunikace se prolíná – překladatel musí psaným textem vyjádřit mluvené slovo.

Titulky někdy překladatele mohou nutit ke krácení překladu, spoučasně umožňují vypustit redundantní informace (riziko ztráty důležitých dialogů).

Hodnotné titulky musí být bezchybně synchronizované s videem, zároveň stručné a výstižné a hlavně – nesmí zmizet dříve než je divák přečte!

Titulky obvykle mívají 40 úhozů na řádek. Na obrazovce se vyskytují maximálně dva řádky titulků, přičemž jednořádkový titulek by se měl zobrazit na tři sekundy, dvouřádkový na 5.

Cena titulkování

Pokud si chcete nechat vyrobit titulky k filmu, musíte do ceny započítat samotný překlad a technickou přípravu titulků přímo k filmu.

Praxe u jednotlivých překladatelů je různá – někdo si honorář stanovuje podle jednotlivých titulků (cca od 15 kč/titulek), jiný překladatel si účtuje celý film jako dílo (průměrný dvouhodinový film  zhruba 4-6 000 Kč).

K výsledné částce si připočítejte cenu za úpravy titulků do „titulkové“ češtiny a jejich přidání k filmu, která se vyšplhá na dalších 4 – 6 000 Kč.

Dabing v českém prostředí

Dabing je jedním z nejobtížnějších druhů překladu, podobně problematický je i překlad veršované divadelní hry. Dobrý dabing potřebuje precizně připravený scénář – tj. správnou a pravdivou interpretaci předlohy nikoli doslovný překlad. I u zrodu hodnotného dabingu stojí zkušený překladatel, který spolupracuje s dramaturgem a úpravcem (tj. člověkem, co připraví text tzv. na pusu). Dabing je ve své podstatě samostatným literárním dílem.

Cena za dabing je 8-15x vyšší než cena za titulky pro stejný film.

Kromě klasického dabingu se výjimečně používá metoda over-voice, kdy originál běží tlumeně pod hlasem dabéra (používá se např. při polském dabingu). Dabing lze provádět i tzv. naživo, např. na konferenci, při které se promítá film. Tlumočník vlastně simultánně tlumočí film do sluchátek účastníků. (Nezapomeňte tlumočníkovi film poskytnout dopředu).

Jak se liší překladatel filmů od běžného překladatele?

  • překladatel má kromě zkušeností a výborné znalosti obou jazyků i literární schopnosti (např. také cit pro filmovou češtinu – vytvářený dialog musí být divákům srozumitelný, plynulý a mluvný)
  • předlohu textu by měl interpretovat ne doslovně, ale správně a pravdivě
  • je třeba aby vystihl smysl filmu a zdůraznil to samé, co autor – rozpoznal autorův záměr (ironie, přejaté věty atd.). Zároveň musí rozumět charakterům jednotlivých postav, orientovat se v dané kulturní oblasti (projeví se v knižních a slangových výrazech aj.)
  • klade důraz na celkovou podobu dialogu – tj. netříští věty
  • umí zohlednit odlišné kulturní prostředí, ve kterém film vznikl, ale současně mu jeho kulturní identitu zachová

Pokud si chcete nechat přeložit váš film, pamatujte, že dobrý překladatel je sice základ, ale celkově dílo dotvoří až dabéři. Platí ovšem i to, že špatný překlad může pohřbít i dobrý film.

Titulky pro neslyšící

Zvláštním případem je titulkování pro neslyšící diváky. Je nutné znát pravidla pro tvorbu skrytých titulků, v textu oznamovat zvuky a akustické signály podstatné pro děj filmu.

Ocenění pro překladatele filmů

Na kvalitě titulků a dabingu se podílí i Český filmový a televizní svaz (FITES), Český literární fond a další organizace. Hodnotu dabingu zvyšuje Cena Františka Filipovského, která pamatuje i na Cenu za mimořádnou kvalitu literární složky dabovaného audiovizuálního díla.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář