Pracovní stáže pro mladé v Americe

Chtěli byste vycestovat do Ameriky a přiučit se něčemu novému? Dnes je cestování za prací mimo
naši vlast velkým trendem, víte ale jaké existují kategorie programů? Vyberte si ten, který vám bude nejvíce sedět!

Speciální druh víza

Pro práci v Americe potřebujete
samozřejmě vízum. Pracovní programy nespadají pod vízum kategorie H, ani pod studentské vízum kategorie F. Fungují pro ně speciální víza pro kulturní a vzdělávací výměny, tedy
kategorie J – Exchange Visitor Program. Nelze ho ovšem získat samostatně, musíte mít tzv. Vízového sponzora, který je oprávněn o tento typ zažádat. Jedná se o pečlivě vybírané americké
agentury, které jsou v Čechách většinou zastoupeni agenturami.

Jednotlivé kategorie programů

Nyní vám nabídneme přehled programů, kterých se můžete v USA zúčastnit. Jednotlivé Exchange Visitor programy jsou učené všem studentům vysokých škol nebo čerstvým absolventům včetně specificky zaměřených oborů.

  • Camp Councelor

Studenti působí po dobu maximálně čtyř měsíců jako vedoucí na amerických letních táborech nebo jsou zaměstnáni jako pracovníci v kuchyni, údržbě apod. Program je určen pro mladé lidi od 18 let, v případě kategorie táborový vedoucí nemusí být studenty VŠ nebo VOŠ, do programu se tedy mohou přihlásit dokonce ještě jako středoškoláci.

  • Summer Work&Travel 

W&T je prakticky programem letních brigád pro studenty denního studia VŠ nebo VOŠ. Studenti obvykle vykonávají nekvalifikované či málo kvalifikované práce, např. v zábavním parku, letoviscích, restauracích, národních parcích apod., ale program není omezen pouze na ně, což není příliš známo. Student totiž v rámci tohoto programu může absolvovat také letní stáž ve firmě či organizaci, např. právnické či architektonické kanceláři, výzkumném centru, vydavatelství a médiích, reklamě, softwarové firmě atd., pokud ovšem doba jeho stáže, stejně jako u nekvalifikovaných prací, nepřekročí stanovené čtyři měsíce v rámci letních prázdnin. Letní práce může být neplacená i placená – vždy záleží na dohodě se zaměstnavatelem.

  • Intern 

Kategorie Intern umožňuje studentům vysokých škol a čerstvým absolventům (stáž musí začít do 12 měsíců po skončení studia) až roční stáže ve studovaném oboru. Místo si uchazeč musí obvykle najít a zařídit sám. Na sponzorskou organizaci se obrací až s příslibem stáže od zaměstnavatele. Doba trvání postgraduální stáže nesmí překročit 12 měsíců. Stáž může být neplacená i placená – záleží na dohodě se "zaměstnavatelem. Výborný přehled o této kategorii včetně užitečných rad pro zájemce najdete na webu Alliance for International Educational and Cultural Exchange.

  • Trainee Program 

Trainee umožňuje absolventům a mladým profesionálům s pomaturitním vzděláním až 18-ti měsíční stáž v absolvovaném oboru studia. Podobně jako v kategorii Intern si uchazeč musí místo obvykle najít a zařídit sám (např. pomoci mohou online vyhledávače stáží, které najdete zde, sponzorské organizace totiž nabízejí placement service jen velmi zřídka a vždy za poplatek). Na sponzorskou organizaci se obrací až s příslibem stáže od zaměstnavatele. Doba trvání postgraduální stáže nesmí překročit 18 měsíců. Stáž může
být neplacená i placená – záleží na dohodě se zaměstnavatelem.

  • Au Pair a EduCare 

Mezi programy J víza patří také Au Pair, který umožňuje mladým lidem mezi 18 a 26 lety věku až 12-ti měsíční pobyt v USA jako opatrovatelé dětí (max. 10 hodin denně a 45 hodin týdně) a za tuto službu musí dostávat plat. Au Pair musí také navštěvovat kurzy (i jazykové) na college, na což dostávají zvláštní příspěvek. Jako chůvy mohou v USA pracovat také muži. EduCare je v podstatě méně náročnou variantou programu AuPair. Program je zaměřen na hlídání dětí školního věku mimo čas školy, a to max. 10 hodin denně a 30 hodin týdně). Plat u EduCare je nižší, ovšem rodina přispívá více na vzdělávací kurzy.

  • Teacher 

Kategorie Teacher umožňuje kvalifikovaným zahraničním učitelům učit na americké základní nebo střední škole, a to až po dobu tří let.

  • Alien Physician 

Kategorie Alien Physician zahrnuje speciální program určený absolvenům
medicíny. Pro více informací k tomuto programu je třeba se obracet na Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG).

Zdroj: Fulbright.cz

Přidat komentář