Práce ve Francii: šance pro podnikatele

Rozhodli jste se podnikat a český trh neodpovídá vašim požadavkům nebo
vám připadá malý? Právě vám se může hodit tento stručný návod jak
založit podnikání … proč ne třeba ve Francii? 

 

Svoboda usazování v pojetí EU

Příslušníci států Evropské Unie (tedy i ČR) mohou “usadit” své podnikání v kterékoliv jiné členské zemi. Tomuto právu se říká svoboda usazování. Výjimka se vztahuje na regulované obory jako je bankovnictví nebo zakázané aktivity (prostituce aj.). Pokud založíte podnikání ve Francii, bude podléhat francouzskému právu.

Podnikatelské prostředí ve Francii se za posledních pár let výrazně zlepšilo a vláda nešetří prostředky na podporu růstu malých a středních podniků (např. daňové úlevy při lokalizaci podniku v problémových či málo vyvinutých oblastech, možnost založit společnost s ručením omezeným bez počátečního kapitálu, či široké spektrum státních půjček na podnikání).

S cílem podpořit aktivity malých a středních podniků byl vytvořen i nový typ pracovní smlouvy pro podniky s méně než 20 zaměstnanci.

 

Jak vybrat formu podnikání?

Ať už podnikáte v jakémkoliv oboru vaše aktivita potřebuje právně “obléct”? Na výběr máte hned ze začátku dva kabáty: ten nezávislého podnikatele (entreprise individuelle) nebo ten druhý, oblíbenější: společnost (société).

  • Samostatný podnikatel disponuje totální svobodou jednání, protože podnik tvoří on sám. Zakládání a fungování podniku je zjednodušené. Nevýhodou je, že podnikatel je soukromá i právnická osoba, jejíž osobní majetek kryje veškerá rizika.
  • Společnost disponuje vlastními prostředky a odpovědností (nezávisle na jejím zakladateli). Její provozování je řízeno striknějšími pravidly vyplývajícími ze zákona a z podnikových stanov, které jsou jakousi zakládající závaznou listinou společnosti.

Ve Francii existují typy společností podobné těm, které známe z naší legislativy.

Společnost s ručením omezeným (SARL, Société á responsabilité limitéé) se těší velké oblibě podnikatelů, protože byla zrušena podmínka minimálního kapitálu. Její důvěryhodnost tím ale částečně klesla.

Založení Veřejné společnosti (SNC, Société en nom collectif) je velkým rizikem, jelikož společníci společně a neomezeně ručí za všechny podnikové dluhy, nezávisle na výši jejich podílu v obchodním kapitálu společnosti. Fungování podléhá pravidlu jednomyslného hlasování při všech rozhodnutích.

Typ společnosti jako “šitý na míru” pro rychle rostoucí podnikání s potřebou vkladu cizího kapitálu je Anonymní společnost (SA, Société anonyme). Jedná se o klasickou formu akciové společnosti s minimálním kapitálem 37 000 EUR. Nejnižší možný počet akcionářů je sedm. Snaha chránit vklady akcionářů vede k zavedení kolektivního rozhodování v dozorčí či správní radě.

První kroky při zakládání

Založení podniku ve Francii trvá podle francouzského statistického úradu INSEE průměrně 8 dní a stojí 800 EUR. Budoucí podnikatel by při zakládání společnosti neměl zapomenout na žádnou z následujících etap:

  1. Kontrola jedinečnosti jména na Úřadě průmyslového vlastnictví (INPI, Institut national de propriété  intellectuelle). Lze zde předběžně zjistit, zda jméno společnosti již není zaregistrovanou značkou. Ověření je zdarma.
  2. Zaregistrování u Podnikového centra (CFE, Centre de formalités des entreprises) ušetří spoustu starostí a peněz, protože všechny formality lze vyřídit za nízký poplatek naráz. Podle typu společnosti a místa podnikání lze konkrétní podnikové centrum nalézt na Obchodním soudu nebo Obchodní komoře. Po zaregistrování je vydán výpis z obchodního rejstříku tzv. extrait K bis, který slouží jako občanský průkaz společnosti a obsahuje identifikační číslo SIRENE.
  3. Zveřejnění zprávy o založení společnosti v zákonem schváleném deníku Journal Officiel.

Tipy a informace:

Obecné informance najdete na Oficiálním portálu pro podnikání a export.
Individuální podporu a poradenství vám poskytne Agentura pro podporu zakládání podnikání (APCE, Agence pour la création d’entreprise). Užitečné jsou i stránky organizace Podnikat ve Francii. Podobnou náplň práce má asociace Síť podnikání.

Pro více informací o práci ve Francii zkuste portál Francouzština online (rubrika Práce ve Francii). Další jazykové oblasti pak na Angličtina online, Němčina online, Španělština online a Italština online.
Zajímá vás Francie, ale nechystáte se do ní za prací? Zkuste si francouzskou kulturu užít na dovolené. Poznávací zájezdy Francie jsou vhodné právě pro vás.
Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.
 

 

Přidat komentář