Práce ve Francii: než odjedete…

Pokud toužíte vydat se za prací do Moliérovy země, ochutnat ústřice a konečně se naučit „parler francais“ je nutné „vědět jak na to“, což znamená mít k dispozici základní informace a pořádně svůj odjezd připravit. Následující článek vás seznámí s tím, co je potřeba udělat předtím než vyjedete a s prací ve Francii začnete.

 

Než všechno odstartujete…

Ze všeho musíte zjistit, zda je vaše profese uznaná ve Francii. Nejlépe je vyjet za předem dohodnutým místem, což vyžaduje hledání volné pozice už před odjezdem. A vzhledem k tomu, že nemůžete pracovat bez povolení, raději vše připravit včas.

Kdy je třeba pracovní povolení ?

I když je volný pracovní trh jedním z pilířů EU a článek číslo 39 Smlouvy o Evropském společenství zakazuje diskriminaci na základě státní příslušnosti, v praxi jsou některé profese jsou jaksi „volnější“ než jiné.

Francie aplikuje vůči příslušníkům nových členů Evropské unie tzv. přechodné období, což znamená, že čeští občané potřebují k práci ve Francii získat pracovní povolení (Autorisation du travail). Povolení vyřizuje za zaměstnance zaměstnavatel na místním úřadě práce (ANPE – Agence nationale pour l’emploi). Před podáním žádosti o pracovní povolení musí francouzský zaměstnavatel zveřejnit po dobu pěti týdnů prostřednictvím místního úřadu práce nabídku pracovního místa, a jedině pokud místo zůstane i nadále volné, může ho nabídnout cizinci.

Nesmíte začít pracovat před obdržením pracovního povolení a před absolvováním povinné lékařské prohlídky. Někdy ovšem procedura vydání pracovního povolení může být překážkou k zaměstnání českého občana vzhledem k její zdlouhavosti: 2 až 3 měsíce.

Nutnost pracovního povolení se netýká vysílaných pracovníků. Tito mají pouze povinnost přihlásit se a zaevidovat na příslušném francouzském úřadě práce v místě vyslání. Úřad může ověřit existenci pracovního vztahu mezi vyslaným pracovníkem a jeho zaměstnavatelem usazeným v jiné členské zemi. Tento pracovní vztah musí přetrvat po celou dobu vyslání a pokračovat i poté.

Druhy pracovního povolení

 • Dočasné pracovní povolení (Autorisation temporaire de travail) je platné po dobu devíti měsíců s možností prodloužení. Vydává se pracovníkům zaměstnaným na smlouvu kratší než jeden rok nebo vysílaným pracovníkům a neumožňuje změnit zaměstnavatele.
 • Krátkodobá pobytová karta kategorie „zaměstnanec“(Carte de séjour) je platná jeden rok s možností prodloužení. Tato karta se vzdává pracovníkům zaměstnaným na více než jeden rok a umožňuje při ztrátě zaměstnání zůstat v zemi na najít si jinou práci.

Obory s postupným otvíráním trhu –  zjednodušené pracovní povolení
Některé profese trpí ve Francii značným nedostatkem pracovních sil, což vedlo Ministerstvo k otevření trhu práce. Od 1.5.2006 je v těchto oborech vydání pracovního povolení značně zjednodušeno a procedura zkrácena. Zaměstnavatel, který chce přijmout českého občana není povinen upřednostnit kandidáty z vnitrostátního pracovního trhu a nemusí své jednání ospravedlňovat před místními úřady práce. Vyhláška Ministerstva práce z 29. 4. 2006 uvádí 62 oborů v 7 oblastech činností. Jejich podrobný seznam najdete na této stránce.

Nejpozději k 1. 5. 2011 bude přechodné období ukončeno a čeští občané budou moci pracovat na území celé Evropské unie bez jakéhokoliv omezení.

Nejžádanější profese ve Francii

 • kuchaři
 • systémoví inženýři a programátoři
 • vrchní číšníci a barmani
 • strojní inženýři a technici
 • tesaři a truhláři
 • prodavači
 • odborníci na výpočetní techniku
 • svářeči
 • nižší zdravotnický personál
 • pomocné síly v kuchyních a restauracích

Boom v restaurátorství a hoteliérství

Tento obor poznává aktuálně, díky zvyšování životní úrovně francouzské populace, velice dynamický růst. Za posledních 15 let zdvojnásobil počet pracovních míst a dnes zaměstnává přibližně 4 % aktivní populace (800 000 lidí). Jeho velkým plusem je možnost rychlého růstu kariéry a neustále se zvyšující platy vzhledem k nedostatku pracovních sil na tomto trhu.

Průměrný plat číšníka či kuchaře činí 1500 euro měsíčně při zákonné pracovní době 39 hodin týdně. Oborové organizace uvádí, že 60 000 až 70 000 pracovních pozic zůstáva v hoteliérství a restaurátorství neobsazeno. Nejvíce jsou žádáni kuchaři, číšníci a sezónní pracovníci.
Nejnovější nabídky práce z celé Francie v tomto oboru najdete na serverech http://www.lhotellerie.fr/ a http://www.lechef.com/

Jak probíhá uznávání kvalifikací

Obecně platí pravidlo, že pokud jste kvalifikováni k výkonu vaší profese v jedné zemi EU, tato kvalifikace je uznána ve všech ostatních státech EU. Nicméně realita je komplikovanější pro státem regulované profese, kde existují dva základní mechanismy uznávání kvalifikací:

 • Všeobecný systém se týká všech státem regulovaných profesí (s výjimkou  profesí s automatickým uznáváním). Uznání diplomu získaného v jiné členské zemi není automatické a je nutné podat si žádost o uznání na příslušném úřadě, který má čtyři měsíce na to, aby o žádosti rozhodl. Nejdříve zkontroluje zda regulovaná profese je v daném státě stejná jako ta, pro kterou jste obdrželi kvalifikaci v jiném státě. Pokud se podmínky obdržení diplomu podstatným způsobem liší, ať už délkou studií nebo obsahem vzdělání, uznání kvalifikace může být podmíněno kompenzačními opatřeními, mezi kterými uveďme složení rozdílových zkoušek nebo prokázání odborných zkušeností. S žádostí se ve Francii obraťte na úřad ENIC/NARIC nebo na národního koordinátora (viz informace na konci článku).

V roce 2005 Evropská Komise podnikla  první rozsáhlou modernizaci všeobecného systému uznávání diplomů, která se konkretizuje v Evropské směrnici 2005/36. Tato je aplikovatelná v členských státech od 20. října 2007 a nahrazuje všechny předchozí směrnice v dané oblasti. Modernizace má za účel zjednodušit proceduru uznávání diplomů a především rozšířit automatické uznávání diplomů. Text této směrnice najdete k nahlédnutí zde.

 • Automatické uznávání se týká pouze přesně vymezených profesí ve kterých uznávání diplomu se děje automaticky a je povinné pro hostitelský stát. Jedinou výjimkou je situace, kdy má hostitelský stát důvodné pochybnosti o pravosti diplomu, může požádat o potvrzení jeho pravosti. Jedná se o těchto sedm profesí: lékař, zdravotní sestra, porodní asistentka, veterinář, zubař, lékárník, architekt.

 

Pravidla automatického uznávání kvalifikací jsou dána pro každou profesi  zvlášť jednou odvětvovou směrnicí. Podrobné odkazy na danou legislativu najdete na serveru Europa.eu.

Pokračování příště – Práce ve Francii: po příjezdu do země…

Kde najít práci?
Institut EURES (European Employment Service) – národní nebo evropské stránky.
Francouzský úřad práce
Agentury: http://www.cadremploi.fr/
http://www.jobpilot.fr/
http://annonces-carrieres.com/
http://www.pleinemploi.fr/

Kde najít další informace?
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Francii
Velvyslanectví České republiky ve Francii 
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Euroskop

Důležité adresy:
ENIC/NARIC France
Mme Françoise Profit
Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
1 rue Léon Journault
F – 92318 SEVRES Cedex
Tel: +33 1 55 55 73 57 / +33 1 55 55 04 28

Národní koordinátor pro uznání kvalifikací:
Claudine Lamiral
Bureau DRIC B4:
110 rue de Grenelle
F-75007 PARIS
Tel:  +33 1 55 55 04 29
Fax: +33 1 55 55 04 23
E-mail: DRICB4@education.gouv.fr

Pro více informací o práci ve Francii zkuste portál Francouzština online (rubrika Práce ve Francii). Další jazykové oblasti pak na Angličtina online, Němčina online, Španělština online a Italština online.

Zajímá vás Francie, ale nechystáte se do ní za prací? Zkuste si francouzskou kulturu užít na dovolené. Poznávací zájezdy Francie jsou vhodné právě pro vás.
Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.
 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář