Práce v zahraničí: stáže nejen v EU

Ovládáte cizí jazyky na dobré úrovni, jste studentem vysoké školy nebo
se pohybujete v oblasti mezinárodních vztahů či státní správy? Chcete
si vylepšit jazyky i svůj životopis, získat nové kontakty a zkušenosti
pro svou další kariéru? Proč nezkusit odbornou stáž na zastupitelském
úřadě ČR v zahraničí nebo v institucích EU?

Stáže na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje možnost stáže na jakémkoli zastupitelském úřadě (ZÚ) v zahraničí. Stačí si jen vybrat příslušnou zemi na stránkách MZV. Pro udělení stáže musíte však splňovat následující podmínky:

Komu je stáž určena?

Posluchačům českých nebo zahraničních vysokých škol, pracovníkům vědeckých institucí a organizací působících v oblasti mezinárodních vztahů, popř. i individuálním zájemcům, je-li tato stáž v zájmu MZV.

 

Pro jazykovou vybavenost nejsou předepsána zvláštní kritéria, předpokládá se však znalost světového jazyka na velmi dobré úrovni, znalost jazyka země, ve které chcete stáž absolvovat, pro vás bude nespornou výhodou.

Jak o stáž zažádat?

Zájemcům o stáž je před podáním žádosti doporučeno vše konzultovat s příslušným ZÚ, na kterém chtějí stáž absolvovat. Poté uchazeč zašle tzv. Dotazník k žádosti o umožnění studijní stáže na Ministerstvu zahraničních věcí ČR spolu s motivačním dopisem a svým životopisem vedoucímu tohoto ZÚ. Po posouzení její vhodnosti a  přínosu pro MZV podává příslušný ředitel odboru / vedoucí zastupitelského úřadu návrh na povolení stáže.

Obvyklá doba trvání stáže je jeden měsíc, může však být individuálně prodloužena s ohledem na účel stáže. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám!

Stáže v institucích EU

Pokud byste se rozhodli absolvovat stáž v některé z institucí Evropské unie, možností zde najdete opravdu mnoho.

Největší skupiny stážistů jsou vybírány do Evropské komise a Evropského parlamentu, existuje zde tedy největší šance na přijetí. Naopak například relativně malá kancelář ombudsmana přijímá pouze menší počet zájemců. Zatímco stáže v Komisi a Radě probíhají převážně v Bruselu, kanceláře ombudsmana sídlí ve francouzském Štrasburku a například překladatelské stáže se konají v Lucemburku.

Komu je stáž určena?

Kromě specifických podmínek, které si každá instituce určuje sama, musíte splňovat také podmínky obecné, kterými jsou:

  • státní příslušnost jednoho z členských států Evropské unie nebo země, která se uchází o přistoupení k Evropské unii
  • ke dni zahájení stáže dosažení věku 18 let
  • doposud jste se neúčastnili žádné placené stáže ani jste nebyli více než čtyři po sobě jdoucí týdny v placeném poměru v orgánech a institucích Evropské unie nebo u poslance či politické skupiny Evropského parlamentu
  • před termínem pro podání přihlášek máte ukončeno alespoň tříleté vysokoškolské studium doložené diplomem
  • máte výbornou znalost jednoho úředního jazyka Evropské unie nebo úředního jazyka země, která se uchází o přistoupení k Evropské unii
    • velmi dobrou znalost dvou dalších úředních jazyků Evropské unie

Jak o stáž zažádat?
Vyplněná přihláška k umožnění stáže, kterou si můžete stáhnout na internetových stránkách příslušné instituce, musí obsahovat mimo jiné tyto dokumenty: kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu, kopie diplomů nebo jiných osvědčení, případně kopii výsledků dosažených při vysokoškolském studiu (hodnocení, známek). Zaslání přihlášek je většinou požadováno poštou, na elektronicky nebo faxem zaslané přihlášky není brán zřetel.

Upozornění: Přečtěte si podrobně podmínky stáží jednotlivých institucí a materiály odevzdejte přesně tak jak je požadováno. Nepřesně vyplněné žádosti mohou být důvodem k odmítnutí stáže a pozdější doplnění již není možné!

I zde existují stáže neplacené, ovšem řada stáží v institucích EU placená je, běžně kolem 900-1000 Euro za měsíc, což dostačuje na živobytí včetně úhrady levného nájmu.

Každá instituce si určuje termíny, délku i podmínky stáží odděleně, zde je přehled internetových odkazů na některé z nich:

Evropský parlament
Evropská komise
Výbor regionů
Evropský hospodářský a sociální výbor
Ombudsman
Soudní dvůr
Rada EU – GS
Rada Evropy

Další informace najdete např. na stránkách ICM.

Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář