Práce v zahraničí: Lucembursko

Od 1. listopadu 2007 Lucembursko zpřístupnilo svůj pracovní trh i zájemcům z České republiky. Nabídka práce je sice menší, ale dané pozice jsou většinou nadstandardně placené. Za prací do zahraničí se tak nemusíte vydávat jen do Velké Británie či do Irska, kde je pracovní trh již nasycen.

Pracovně-právní podmínky

Češi, kteří touží po práci v zahraničí, mají od 1. listopadu 2007 větší výběr. K tomuto datu se totiž Lucembursko rozhodlo otevřít svůj pracovní trh pro pracovníky z nových členských zemí Evropské unie, tedy i z ČR úplně bez omezení a zaručuje se uplatňovat stejné pracovní podmínky k pracovníkům ze zahraničí jako k rodilým Lucemburčanům.

Ve smyslu pracovněprávních, sociálních a mzdových podmínek je uvolnění lucemburského trhu práce skutečně převratné. Rovné zacházení s českými občany dosud zajišťoval  Administration de l´Emploi (ADEM) a nadále jej  hodlá monitorovat obecně prospěšná společnost EURES, na kterou je možné se obracet při vyřizování nutných formalit či v případě  vzniklých nesrovnalostí.

 

Doposud platilo, že občan ČR, který nastupoval do zaměstnání v Lucembursku, musel mít pracovní povolení. Od listopadu odpadá povinnost žádat o toto povolení prostřednictvím ADEM a Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration. Povinná je pouze registrace pro účely sociálního pojištění, tedy u lucemburského úřadu sociálního zabezpečení Centre Commun de la Sécurité Sociale. Tu by měl provést s pracovníkem jeho zaměstnavatel.

Lucemburský pracovní trh je malý, Čechů se v něm doposud uplatnilo jen několik stovek a nepředpokládá se, že se tento počet  rapidně zvýší. Většina Čechů v současné době pracuje pro evropské instituce, kterých se ovšem byrokratické procedury netýkaly ani před otevřením trhu. Zbylá část pracovníků nalezla zaměstnání v místních bankách či velkých nadnárodních podnicích, které mají v Lucembursku sídlo.

Jazyková vybavenost

Úředním jazykem je zde lucemburština, administrativními jazyky jsou francouzština a němčina, ale potíží se domluvíte anglicky, která  pro práci v méně placených pozicích  většinou stačí.

Nabídka pracovních míst

Pro vysokoškolsky vzdělané pracovníky se otevírají možnosti pracovat v bankovnictví, ovšem sehnat práci v tomto odvětví vyžaduje předložit seznam nadstandardních znalostí a praxe. Mezi další dynamická odvětví, ve kterých je možné sehnat práci patří, je stavebnictví, obchod, informační technologie, zdravotnictví a služby.

Práci je možné sehnat  u některé ze prostředkovatelských agentur nebo lépe prostřednictvím jednoho z mnoha portálů zaměřených na zprostředkování práce (Monster, Emploi.lu, Lancelot či Option Carriere aj.).

Mzda

Hrubá mzda v Lucembursku je v rámci EU nadprůměrná, platy se odlišují mezi muži a ženami a v jednotlivých sektorech. Celková průměrná hrubá mzda se v Lucembursku pohybuje okolo 3.300 eur, minimální mzda se činí asi 1.600 eur. Zdanění je v Lucembursku velmi nízké, u nízkých (ale vzhledem  k českému průměru mírně nadprůměrných) mezd neodvádíte na daních státu nic a platíte pouze na sociální příspěvky.

Doprava do Lucemburska

Vhodné je cestovat buď vlastním autem (v Německu ani Lucembursku se neplatí dálniční poplatky), vlakem či autobusem (cena zpáteční autobusové jízdenky stojí asi 1.000 Kč). O něco nákladnější je letecká doprava (zpáteční jízdenka stojí asi 5.500 Kč). Doprava po Lucembursku je bezproblémová, autobusová síť je zde velmi hustá, pravidelné linky spojují nejen všechna větší města, ale snadno se s nimi dopravíte i do každé vesničky. Navíc autobusové linky úzce spolupracují s železniční dopravou.

Důležité kontakty:

Ambassade de la République tchèque à Luxemburg
2, rond-point R.Schuman
L-2525 Luxembourg
Tel.: +352 26477811
Fax: +352 26477820
e-mail.: luxembourg@embassy.mzv.cz

Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství
Tržiště 366/13
118 00  Praha-Malá Strana
Telefon: +420 257 181 800
Fax: +420 257 532 537
E-mail: prague.amb@mae.etat.lu

Praktická telefonní čísla:
112 (všechna tísňová volání, kromě policie – 113
infolinky: 124 20 – telekomunikace, 4088-1 – pošta

Pro více informací o práci v dalších frankofonních zemích zkuste portál Francouzština online (rubrika Práce ve Francii). Další jazykové oblasti pak na Angličtina online, Němčina online, Španělština online a Italština online. 

Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.


 

Přidat komentář