Práce v zahraničí: dobrovolnické programy

Petra je z Rakouska a pracovala s uprchlíky, Polák Darek se věnoval handicapovaným dětem a Alberto ze Španělska, který pracoval v mezinárodní ekologické organizaci, dnes koordinuje dobrovolníky. Co mají tihle tři společného? Všichni přijeli do České republiky v rámci dobrovolnických projektů. Ty představují jednu z možností práce v zahraničí.

Dobrovolnické programy umožňují zájemcům působit v neziskových nestátních organizacích v zahraničí, ať už v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, v sociální oblasti (může se jednat o seniory, práci s mládeží, dětmi či lidmi s postižením), nebo v oblasti kultury či památkové péče.

 


 

Co vám dobrovolnictví přinese? Můžete získat zkušenosti v novém prostředí, navázat kontakt s lidmi z celého světa, poznat život v cizí zemi, seznámit se s jinou kulturou, zlepšit si jazykové dovednosti, poznat své silné a slabé stránky a osamostatnit se. Cílem programů je, aby se dobrovolník něco nového naučil a rozvíjel se. Projekty také představují možnost získat praxi v oboru, což např. pro čerstvé absolventy nebývá vždy snadné, nebo překlenout dobu mezi maturitou a nástupem na vysokou školu.

Jako dobrovolník můžete pracovat kdekoli, kde se najde organizace, která vás pro svůj projekt přijme. Může to být v zemích EU, v USA, Kanadě, Rusku, existují i programy v afrických zemích, Indii či Mongolsku.

Co je to EVS

EVS je zkratka pro European voluntary service, neboli Evropskou dobrovolnou službu. Tento program umožňuje lidem ve věku od 18 do 30 let působit jako dobrovolník v některé z neziskových organizací v zahraničí. Evropská dobrovolná služba může trvat od dvou měsíců do jednoho roku a můžete ji vykonávat ve všech zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku, Rusku, na Ukrajině, na Kavkaze, ve středomořských zemích nebo v zemích bývalé Jugoslávie. 

Nenechte se zmást trochu zavádějícím označením „dobrovolník“. Bude vám uhrazena cesta, ubytování, strava a dostanete i kapesné, takže se nemusíte bát, že byste v zahraničí jen pracovali a zůstali nezaopatřeni. Zejména v zemích s méně obvyklými jazyky je dobrovolníkům zajištěn i jazykový kurz. 

Před odjezdem dobrovolníci absolvují přípravné školení, kde se mohou mimo jiné setkat s bývalými dobrovolníky, kteří jim mohou předat své zkušenosti.

Abyste se mohli přihlásit, je třeba najít a kontaktovat vysílající organizaci – ta má mimo jiné na starosti přípravu a podporu dobrovolníků. Až se rozhodnete pro některý z projektů, zašlete svůj životopis a motivační dopis.

„Důležitým faktorem nejsou ani vaše jazykové schopnosti ani dosažené vzdělání, ale především vaše motivace poznat život v jiných evropských zemích, poznávat odlišné kultury a vyzkoušet si práci v zahraniční neziskové organizaci,“ informuje Eurodesk, Evropská informační síť pro mládež. Odborné znalosti a zkušenosti jsou vždy výhodou, nebývají však nutnou podmínkou – mohou ovšem spolurozhodovat o vašem přijetí.

Dobrovolník by neměl nahrazovat jinou pracovní sílu, Evropská dobrovolná služba je pro dobrovolníka vždy zdarma, to znamená že zde neexistuje žádný účastnický poplatek, a je přístupná všem mladým lidem bez ohledu na náboženské vyznání, sexuální orientaci, etnický původ či politické názory.

Další možnosti dlouhodobých projektů

EVS, nebo chcete-li česky EDS, je sice nejrozšířenějším, nikoli však jediným programem, který zprostředkovává dobrovolnictví v zahraničí.

Na rozdíl od EDS nemají ostatní projekty tak specifická pravidla. I zde je účast zpravidla podmíněna věkem 18 let, dobrovolníci působí taktéž v zahraničních neziskových organizacích a to po dobu tří měsíců až dvou let. Zajištěné je ubytování a strava, někdy si musí dobrovolníci sami zajistit pojištění, do některých zemí i vízum či očkování, a v rámci některých programů uhradit účastnický poplatek. Souhrnně se tyto dlouhodobé projekty obvykle označují jako Long-Term Volunteering (LTV).
Pojďme se na některé podívat konkrétněji:

Nejvíce projektů se nabízí u našich sousedů, v Německu. Je to např. Dobrovolný sociální rok, Dobrovolný ekologický rok a Dobrovolný rok v památkové péči. Tyto programy jsou určené pro zájemce od 18 do 26/27 let, trvají rok a začínají obvykle 1. září. 

Zajištěné je pro dobrovolníky ubytování, strava, pojištění a kapesné. Součástí projektů bývají přípravné a doprovodné semináře, a účastníci mají nárok na dovolenou. Dostanou také osvědčení o absolvování dobrovolného roku. U  těchto projektů nepotřebujete vysílající organizaci, ale můžete se obrátit přímo  na zahraniční organizaci, která projekt nabízí. Více o projektech najdete na stránkách koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v sekci „Programy“, zkuste i portál ahoj.info.

Dalším zprostředkovatelem projektů v Německu je Servitus, ekumenická organizace pro dobrovolníky. Dobrovolná služba v programu ASF (Aktion Sühnenzeichen Friedensdienste neboli Služba smíření) zahrnuje programy v sociálních službách a vzdělávacích projektech v Německu, dobrovolník má zajištěné ubytování, stravování, pojištění, kapesné, dopravu a v případě nutnosti jazykovou přípravu.

Pro studenty nebo odborné pracovníky ve věku 21 až 30 let se nabízí program rozvojového vzdělávání GLEN (Global Education Network of Young Europeans). Sdružení dobrovolných aktivit INEX vysílá v rámci programu 7 vybraných zájemců ve dvojicích s dobrovolníky z Německa na 3-měsíční projekty v neziskových organizacích rozvojových zemích.

Na stránkách INEX-SDA také najdete nabídku dalších středně a dlouhodobých projektů v Evropě, Asii, Austrálii, Amerikách i Africe. 

Nevyberete-li si z výše uvedených, můžete se poohlédnout po zahraničních a mezinárodních organizacích, kterých je bezpočet a z nichž mnoho najdete na stránkách Evropské informační sítě pro mládež.

Krátkodobé pobyty neboli Workcampy

Workcampy jsou dvou- až třítýdenní akce, během kterých dobrovolníci část dne pracují (jedná se nejčastěji o ekologické, sociální, umělecké či kulturní zaměření) a zbytek věnují volnočasovým aktivitám. Většina jich probíhá v období letních prázdnin. Představují možnost poznat lidi z jiných zemí a kultur, což je zajištěno i tím, že se každého z nich mohou účastnit vždy maximálně dva lidé ze stejné země; nejčastějším dorozumívacím jazykem bývá angličtina. Zajištěné je ubytování a strava, je ovšem třeba postarat se o dopravu a pojištění a zaplatit účastnický poplatek – v případě workcampů zprostředkovaných INEX-SDA ve výši 2200,- Kč.

Než se vydáte do zahraničí

Zjistěte si o projektu co nejvíce, pokuste se spojit třeba i se současnými nebo bývalými dobrovolníky a nechte si od nich poradit. Jistě vám prozradí i věci, které byste se v popisu projektu nedočetli.

Nevybírejte jen podle země či města projektu – uvědomte si, že činností v projektu strávíte až jeden rok a  je tedy důležité, aby vás naplňovala a bavila. Je pochopitelně snazší uspět s žádostí o projekty v menších městech, protože většinu uchazečů lákají hlavní města.

„Každý rok dostáváme žádosti od uchazečů, kteří si projekt vybírají v první řadě proto, že je v Praze, náplň projektu je pro ně podružná. To nám ale jako motivace pochopitelně nestačí,“ říká Alberto Mogio Perez z ekologické organizace Youth and Environment Europe. Sám byl dobrovolníkem a v České republice se mu zalíbilo natolik, že se sem rozhodl vrátit a dnes pracuje jako koordinátor aktuálních dobrovolníků, svých následníků.

Na projekt se přihlaste s dostatečným předstihem, vyřizování náležitostí bývá někdy zdlouhavé.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad stránek, překlady z ruštiny, překlad webových stránek, anglický překlad a překlady do francouzštiny

Přidat komentář