Práce v Portugalsku

V nedávné době jsme vám přiblížili šestý nejrozšířenější jazyk – portugalštinu. Přečíst jste si mohli i o tom, jak se v Portugalsku studuje. Jak to ale vypadá s pracovní situací v této lusofonní zemi? Jaké dokumenty jsou nezbytné a jak si najít v Portugalsku práci?

Pracovat v Portugalsku

Portugalsko má podobně jako Česká republika přes 10  miliónů obyvatel, úředním jazykem je portugalština a platí se zde eurem. Do EU vstoupilo Portugalsko v roce 1986 společně se Španělskem.

I Portugalsko se zmítá v ekonomické krizi a nezaměstnanost v tuto chvíli přesahuje 9%. Pracovní vyhlídky nejsou úplně příznivé – zatímco do zemí jako je Austrálie, USA, Německo či Velká Británie se nabízejí pracovní programy nejrůznějších agentur, které se o vás – kromě zprostředkování práce – postarají i ve smyslu zajištění ubytování a vyřízení potřebných dokumentů a formalit, Portugalsko zůstává bohužel jaksi stranou zájmu. A tak vám nezbude, než vyrazit hledat práci na vlastní pěst.

Jste-li řemeslníkem nebo hledáte-li manuální práci, budou vaše šance vyšší. Nespoléhejte se však na to, že najdete zaměstnání na základě toto, že ovládáte světové jazyky a stanete se jazykovým lektorem.

Jazykovým lektorem v Portugalsku?

Portugalský trh je přesycený absolventy studia cizích jazyků a do škol naopak nastoupily slabší ročníky, takže je tu  – s nadsázkou – téměř víc lektorů než studentů. Jediným v současné době hodně žádaným jazykem je španělština. Tu se totiž Portugalci v minulých letech z historických důvodů učili jen neradi. Nyní, v době, kdy zájem o tento jazyk sílí – podobně byl u nás byl jistý odpor k ruštině postupem času překonán – chybí kvalifikovaní učitelé a lidé, kteří by španělštinu ovládali na dostatečné úrovni.

Portugalci sice Španělům rozumí bez větších obtíží, pro Španěly ovšem portugalština zejména díky své komplikované výslovnosti až tak srozumitelná není, proto vzájemné dorozumění není vždy samozřejmostí. A zatímco pro Španěly je Portugalsko malým sousedem a pokud se učí cizí jazyky, upřednostňují jiné, pro Portugalsko představuje Španělsko jediného a to několikanásobně většího a důležitého souseda.

I díky absenci dabingu v televizních pořadech (dabované pořady jsou v Portugalsku považovány za nekvalitní) ovládá velká část Portugalců, zejména mladší generace, minimálně ještě jeden světový jazyk. Vaši snahu o komunikaci v portugalštině ovšem místní obyvatelé velmi ocení a kromě snazší orientace během hledání práce tím také mnohonásobně zvýšíte své šance na přijetí do zaměstnání.

Kde tedy hledat?

Nabízí se otázka, v jakých vodách práci hledat. Ačkoli je Portugalsko mnoha evropskými programy opomíjeno, v databázi pracovních míst Evropského portálu pracovní mobility EURES, kde jsou k nalezení volně přístupné seznamy volných pracovních míst, máte šanci na úspěch. Nemálo nabídek najdete v denním tisku, případně můžete sami kontaktovat podnik, v němž byste rádi pracovali.
Můžete také využít následující databáze na internetu:

Evropský portál pracovní mobility
Idealist
Qep
Manpower
Expressoemprego
StepStone

Neusilujete-li o trvalé zaměstnání, můžete se samozřejmě poohlédnout po nějaké brigádě či dobrovolnickém projektu, kde máte šanci za příznivých okolností dostat i střechu nad hlavou, jídlo, pojištění a nějaké to kapesné. Pokud se rozhodnete setrvat v Portugalsku delší dobu a hledat zaměstnání, budou se vám hodit následující informace.

Pracovní povolení a povolení k pobytu

Portugalsko se k 1.5.2006 rozhodlo již neprodlužovat přechodné období pro volný pohyb pracovníků z nových členských zemí EU a občané ČR tak mohou pracovat v Portugalsku za stejných podmínek jako sami Portugalci.

Výkon zaměstnání není podmíněn ani vízem ani pracovním povolením. Jako osoba samostatně výdělečně činná máte právo usadit v Portugalsku a bez administrativních omezení zde podnikat. Pro občany České republiky není nutná žádná registrace, pokud však zamýšlíte pobývat na území Portugalska déle než 3 měsíce, platí pro vás povinnost požádat o povolení k pobytu, které slouží jako osvědčení vašeho postavení  jako občana EU a o jehož vydání se žádá na Pohraniční a cizinecké policii (Serviço de estrangeiros e fronteiras – SEF).

V případě, že práci teprve hledáte, je třeba prokázat, že disponujete dostatečnými finančními prostředky na obživu  a nebudete tudíž využívat portugalských sociálních dávek.

Regulovaná a neregulovaná povolání

Pokud máte představu o tom, jaké povolání chcete vykonávat, je třeba si zjistit, zda je toto povolání regulované či nikoli. Neregulovaná povolání jste oprávněni vykonávat stejně jako příslušníci členského státu, o přijetí pak rozhoduje jen zaměstnavatel.

Naproti tomu u regulovaných povolání jsou právními předpisy stanoveny požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe, zdravotní způsobilost), které výkon těchto povolání podmiňují. V tomto případě musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. Přehled regulovaných povolání.

Minimální a průměrná mzda

0d 1.1.2009 činí státem uzákoněná minimální mzda v oblasti průmyslu, obchodu, sektoru služeb a zemědělství € 450,-, v případě propuštění náleží pracovníkovi odstupné ve výši dvou měsíčních platů a dalšího jednoho a půl platu za každý rok odpracovaný u zaměstnavatele. Minimální mzdou je v Portugalsku placeno téměř 60% legální pracovní síly. Průměrná mzda je cca € 800,-, průměrná hodinová mzda pak € 5,33,-.

Pracovní doba

Pracovní doba je zákonem ustanovena na 40 hodin týdně, přesčasy nesmí být delší než 2 hodiny denně a musí být řádně proplaceny. Zaměstnanci mají nárok na 22-30 dnů dovolené.

Sociální zabezpečení

Zahraniční pracovníci v Portugalsku podléhají režimům sociálního zabezpečení za stejných podmínek jako portugalští pracovníci. Podle informací Direcçao-Geral da Segurança Social odvádí zaměstnavatel příspěvky ve výši 23,75%, zaměstnanec pak ve výši 11% hrubého platu.

Zdravotní pojištění

Nezapomeňte na zdravotní pojištění. Tuto problematiku objasňuje portál EURES: „Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu.

To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči. O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila.“

Hodně štěstí!

Užitečné a související odkazy

Portál evropské unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Cizinecká a pohraniční policie
Hlavní inspektorát práce
Institut pro zaměstnanost a odborné vzdělávání
Sociální zabezpečení
Národní statistický úřad

Zdroje

Integrovaný portál ministerstva práce a sociálních věcí
Evropský portál pro mládež
Portál Evropské Unie
Národní statistický úřad
přehled regulovaných povolání podle zemí na stránkách Evropské komise

Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.

 

Přidat komentář