Poznámky k tématu: Práce v Anglii

Velká Británie je zemí, která ihned po vstupu do EU umožnila práci obyvatelům nových členských států bez jakýchkoliv omezení. Nabídkou práce v Anglii se zabývá řada agentur, před jejich návštěvou je však dobré zjistit alespoň základní informace o pracovním trhu a sociálním pojištění v této zemi.

Být zaměstnán ve Spojeném království s sebou nese povinnost platit daně a tzv. National Insurance – NI, které zahrnuje sociální i zdravotní pojištění. Skutečnost, že pracovník platí pojištění pro něj znamená mj. že tím nebude dotčeno jeho právo na vyplácení penze související s dlouhodobým zaměstnáním.

Nutnost registrace

Pracovníci původem z nových členských zemí EU mají také povinnost přihlásit se do registru tzv. Worker Registration Scheme. V praxi to vypadá tak, že po nalezení zaměstnání vyplní registrační formulář, který pošlou na adresu úřadu uvedenou na žádosti.

K registraci je třeba doložit kopii dopisu od zaměstnavatele potvrzujícího zaměstnání, dvě fotografie, originál platného cestovního pasu nebo občanského průkazu a 70 liber na poplatek.

Následně je uchazeči vystaveno registrační osvědčení, které mu umožní pracovat v Británii po dobu výkonu dané práce. Pokud práci změní před uplynutím 12 měsíců, bude se muset registrovat znovu. V tomto případě se předkládají všechny výše uvedené doklady, ale již bez poplatku 70 liber. Zaměstnavatelé jsou povinni registraci kontrolovat.

Sociální zabezpečení

NI Number, které je zaměstnanci přiděleno, se používá pro evidenci veškerých příspěvků do fondu státního pojištění. Ohledně přidělení NI Number je třeba kontaktovat kancelář Jobcentre Plus, Jobcentre nebo Social Security Office. Zaměstnavatel v této záležitosti může pomoci, ale není to jeho povinností.

Všichni zaměstnanci musí platit daň a příspěvek do fondu státního pojištění, jestliže jejich příjem ve Velké Británii dosáhne určité výše. Odvod daně zajišťuje zaměstnavatel. Zaměstnavatelé obvykle strhávají příslušnou částku z platu.

Po ukončení pracovního poměru ve Velké Británii je vhodné si nechat před návratem do České republiky vystavit formulář E 301, který plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) pro potřeby českého úřadu práce a zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění. O formulář lze požádat i z České republiky, ale doporučujeme vyřídít vše přímo na místě.

V oblasti zdravotního pojištění doporučujeme před výjezdem do Velké Británie za prací konzultovat správný postup s vaší zdravotní pojišťovnou.

Minimální mzda

Minimální mzda ve Velké Británii má celkem tři různé sazby. Od 1. října 2005 výše sazeb činí:

Sazba pro mladistvé: 3,00 libry na hodinu  (pracovníci ve věku 16 – 17 let)
Vývojová sazba: 4,25 libry na hodinu  (pracovníci ve věku 18 – 21 let), může se aplikovat i u osob starších 22 let, během prvních šesti měsíců v jejich nové práci u nového zaměstnavatele a u osob, které podstupují akreditované školení).
Hlavní sazba: 5,05 libry na hodinu  (pracovníci nad 22 let).

Další zdroje informací

www.britain.cz – informace ambasády Velké Británie
www.jobcentreplus.gov.uk – informace Veřejných služeb zaměstnanosti Velké Británie
http://europa.eu.int/eures/ – informace o životních a pracovních podmínkách ve Velké Británii

Fish4jobs – nabídky volných pracovních míst v celostátním a regionálním tisku: www.fish4jobs.co.uk
Top Jobs on the Net – vyšší technické profese a manažerské pozice: www.topjobs.co.uk
Monster – pracovní místa, on-line životopisy a poradenství pro pohovory, včetně odkazu na Mortar

All the top Bananas – funguje jako vyhledávač a umožňuje prohledávat
nabídky zaměstnání podle druhu zaměstnání a jednotlivých krajů ve
Velké Británii www.allthetopbananas.com.

Board, která je zaměřena na absolventy škol: www.monster.co.uk
Adecco – volná místa personální agentury: www.adecco.co.uk

Při přípravě článku jsme vycházeli z informací MPSV na stránce EURES. Pro detailní informace k problematice sociálního a zdravotního pojištění doporučujeme kontaktovat poradce sítě EURES na Úřadu práce v místě vašeho bydliště.

Stránky s osobními zkušenostmi: Zkušenosti s prací v Anglii, Kritika personálních agentur, Blog na téma práce v UK.

Články na téma práce v Anglii na Britských listech Jana Čulíka: www.blisty.cz.

Své dotazy nebo připomínky k tématu nám posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář