Používání nástrojů pomáhá porozumět jazyku a naopak.

Nový výzkum naznačuje, že používání nástrojů může mít pozitivní dopad na porozumění jazyka a naopak, že schopnost porozumět jazyku může pomoci zlepšit schopnosti v používání nástrojů.

Výzkumníci pod vedením Claudya Brozzoliho z Národního institutu zdraví a lékařského výzkumu ve francouzském Lyonu zkoumali, jaký vliv má zkušenost s používáním nástrojů na schopnost identifikovat slova spojená s používáním nástrojů a porozumět jejich významu.

Jednou z myšlenek je, že jazyk se vyvinul kooptací některých mozkových sítí zapojených do používání nástrojů. Obě schopnosti zahrnují sekvence přesných fyzických pohybů – ať už rukou nebo rtů, čelistí, jazyka a hlasivek – které musí být prováděny ve správném pořadí, aby byly účinné.

Průběh výzkumu

Brozzoliho tým požádal dobrovolníky, aby leželi ve skeneru mozku a přitom plnili úkoly zahrnující buď používání nástrojů, nebo porozumění složitým větám:

  • úkol založený na používání nástrojů zahrnoval vkládání malých kolíčků ve tvaru klíče do zásobníku s otvory, přičemž se na ruce dívali přes uspořádání zrcadel
  • jazykový test zahrnoval porozumění větám, jako např.: „Spisovatel, kterého básník obdivuje, píše noviny“

Polovina skupiny řešilo dvě složité jazykové úlohy. Mezi oběma jazykovými úlohami dobrovolníci řešili úlohu s kolíčky a pomocí kleští zasouvali kolíčky do otvorů. Jejich výsledky v druhé jazykové úloze byly v průměru o 30 % vyšší než v první jazykové úloze.

Druhá polovina skupiny dělala mezi oběma jazykovými testy jednodušší fyzikální úlohu – zasouvali kolíčky rukama. Jejich výsledky v druhém jazykovém testu byly také vyšší než v prvním testu, ale v průměru jen asi o 15 procent.

Během obou úkolů skener fMRI prokázal vyšší aktivitu v malých strukturách hluboko v mozku zvaných bazální ganglia. Vzorec aktivity byl během obou úloh podobný.

Výsledky výzkumu

  • Ukázalo se, že lidé, kteří mají více zkušeností s používáním nástrojů, mají větší schopnost identifikovat tato slova a porozumět jim.
  • Podobně se ukázalo, že schopnost porozumět jazyku může mít pozitivní dopad na schopnost identifikovat a používat slova spojená s používáním nástrojů.

Výzkum pod vedením Claudya Brozzoliho ukazuje, že jazyk a používání nástrojů mají silnou spojitost a že lidé s více zkušenostmi s používáním nástrojů mají větší schopnost identifikovat slova spojená s nástroji a porozumět jim. Tento výzkum také naznačuje, že používání nástrojů může být užitečným nástrojem pro rozvíjení jazykových dovedností a naopak, schopnost porozumět jazyku může pomoci zlepšit schopnosti v používání nástrojů. Proto by jazykové vzdělávání mohlo být prospěšné pro rozvoj schopnosti používání nástrojů a naopak.

 

Zdroj: https://www.newscientist.com/

Přidat komentář