Pomaturitní studium 2014/2015

Končíte střední školu a nevíte kam dál? Pomaturitní studium je výborná volba. Zlepšíte si jazykové schopnosti a prodloužíte si o rok status studenta. Nedávno ovšem hrozilo, že tyto výhody už nebude možné uplatnit. Senát ovšem zákon schválil a naopak vylepšil podmínky. Co se tedy kolem pomaturitního studia dělo a děje? O aktuální situaci, nabídce jazykových škol v jednotlivých městech pro školní rok 2019/20 a zkušenostech studentů pomaturitních kurzů si přečtěte v článku Pomaturitní studium jazyků 2019/20.

75672841Co po maturitě?

Pomaturitní studium se rozmohlo v devadesátých letech, kdy mělo za cíl zlepšit jazykovou vybavenost mladých lidí a dát možnost neúspěšným uchazečům o vysokoškolské studium dále studovat. Dnes už ale tyto dva základní důvody ztrácejí prvotní smysl. Jazyková příprava začíná na základní škole, někdy dokonce už v mateřských školách. Nabídka vysokých škol je dnes také mnohem širší. Průzkumy udávají, že je na nich místo skoro pro každého maturanta.

Zrušit výhody!

Vláda v loňském roce jednala o zrušení statusu studenta pro všechny studenty pomaturitního studia od září roku 2013. Bývalý ministr školství Pavel Dobeš vydal vyhlášku, která upravovala tento status. Výhody mělo jít čerpat nejpozději ve školním roce 2012/2013. Žáci by tak museli platit povinné zdravotní a sociální pojištění, přišli by o daňové úlevy, slevy například na dopravu a do toho navíc platili sami školné. To by pro řadu z nich bylo velmi těžké a navíc demotivující dále studovat.

Ozvala se vlna protestů od jednotlivých jazykových škol, ale také od samotných studentů, kteří si chtěli rok studia prodloužit a navíc se něco naučit. Organizace zastupující jednotlivé jazykové školy, kterých je registrovaných pro tento typ studia přes dvě stě, vydala návrh novely zákona o sociálním zabezpečení a zákona o důchodovém pojištění. Senát tento návrh jednohlasně podpořil a zachoval výhody pomaturitního studia. Ale mnoho věcí také zpřísnil.

Vybrané školy nabízející pomaturitní studium

  1. Pomaturitní studium nejen angličtiny, ale i němčiny, francouzštiny a španělštiny v Praze nabízí Bohemia Institut. Můžete si vybrat studium jednoho jazyka či kombinaci dvou nebo tří jazyků. Na výběr máte také ze dvou termínů – dopoledních a odpoledních.
  2. V Brně můžete pomaturitní studium navštěvovat v jazykové škole MKM, která nabízí studium jak pouze angličtiny, tak také v kombinaci s dalšími jazyky: angličtina + španělština nebo angličtina + němčina. Skupiny pomaturitních kurzů mají maximálně 15 studentů.

Přísnější pravidla pro jazykové a státní školy

Nový zákon nařizuje častější a důkladnější prověřování jazykových a státních škol. Pokud nebudou splňovat danou kvalitu, budou ze seznamu vyškrtnuty. Vyšší nároky jsou kladeny na české i zahraniční učitele a prostory školy, jako jsou učebny a hygienické zázemí. Každá škola se také nově musí jednou za tři roky zapsat pod MŠMT, což dříve stačilo pouze na začátku. Přísnější pravidla jsou nyní i pro studenty. Ti na konci školního roku musí prokázat testem, že se jejich jazyková úroveň podle Evropského referenčního rámce minimálně o stupeň zvedla, než když do studia nastupovali.

148230527Pomaturitní studium – šance pro všechny

Po maturitě většina mladých lidí míří k dalšímu studiu. Nejčastěji se jedná o státní vysoké školy. Ale co když nevyjdou přijímačky nebo vás zrovna žádná škola neoslovila? Už od zimy je dobré se zajímat co dál. Právě tehdy jazykové školy zahajují zápis do pomaturitních kurzů angličtiny a dalších jazyků.

Znalost jazyků totiž uplatníte opravdu všude a bude vaší velkou vstupenkou pro následující pracovní kariéru. Podle průzkumů Eurobaromets se dokáže domluvit alespoň jedním cizím jazykem 49 procent Čechů. Pomaturitní kurzy navštěvuje okolo 5000 mladých lidí. Toto vzdělávání je hrazené samotnými žáky a pohybuje se v rozmezí 20.000 až 30.000 korun ročně.

Nejoblíbenější je pomaturitní studium angličtiny, ale je možné studovat i jiné jazyky, například němčinu. Kurzy probíhají od pondělí do pátku vždy na 20 až 34 hodin týdně, nejčastěji v dopoledních hodinách. Výuka probíhá jako v klasickém docházkovém jazykovém kurzu. Lektor zadává studentům domácí úkoly, pracuje s nimi na konverzaci a gramatice.

Jak jsme již zmínili, úroveň jazykového vzdělání se za školní rok na pomaturitním studiu u žáků zvyšuje o jeden a půl stupeň. Pomaturitní studium je vhodné i pro naprostého začátečníka. Po školním roce je schopný se domluvit v běžných jednoduchých větách. Většina pomaturitních kurzů je zakončena státní a mezinárodní jazykovou zkouškou. Studenti se na její úspěšné složení připravují celý rok a tato uznaná certifikace je pro všechny velmi vítané plus. Tento typ zkoušek je uznáván na vysokých školách a dalších místech, dokazuje, že daný student jazyk ovládá na určité úrovni. Navíc nemusí studenti absolvovat speciální kurzy se zaměřením na státní a mezinárodní jazykové zkoušky.

Zdroj: Nazkušenou.cz

Přidat komentář