Podmínky práce tlumočníka

Tlumočení je činnost psychicky i fyzicky náročná, i když to tak na první pohled nevypadá a ani snad vypadat nemá. Vyžaduje hodně soustředění, pohotovost, pravidelnou přípravu… Co vše tlumočník pro svou práci potřebuje a co by měl poskytnout? 


Etické a pracovní podmínky tlumočení:

 • Pracovní den tlumočníka čítá 8 hodin včetně přestávek; půl pracovního dne, když tlumočení trvá méně než 4 hodiny.
 • Při práci mimo bydliště, je účtován celý pracovní den i při kratším tlumočení.
 • Při několikadenním tlumočení mimo bydliště tlumočníka, zajistí pořadatel důstojné samostatné ubytování.
 • Pořadatel hradí výdaje na dopravu tlumočníka, nebo ji sám zajistí.
 • Musí-li se tlumočník dopravit na akci dříve než v den jejího zahájení, má právo požadovat náhradu za strávený čas. Totéž platí po ukončení akce.
 • Tlumočník je povinen se na akci připravit, proto od organizátora požaduje včasné dodání konferenčních či tematicky obdobných materiálů.
 • Tlumočník potřebuje od organizátora podmínky nezbytné pro jeho profesionální výkon: kvalitní a nerušený poslech, přímý výhled na řečníka a promítací plochy (monitor nenahrazuje přímý výhled), ergonomicky vhodné pracovní prostředí.
 • Tlumočník má právo na dostatečné množství tekutin. V případě, že tlumočník při konsekutivním tlumočení pracuje sám, má nárok na krátké přestávky.
 • Tlumočník má právo odmítnout pracovat v prostředí nedůstojném nebo nepřijatelném z fyzických, psychických nebo morálně etických důvodů, pokud se k tomu smluvně nezavázal.
 • Odřekne-li objednavatel činnost tlumočníka pro dobu dohodnutou ve smlouvě a za podmínek v ní uvedených, musí uhradit tlumočníkovi dohodnutý honorář a dále všechny prokazatelně vzniklé náklady.
 • Tlumočník nemá právo odstoupit od smlouvy z jiných než zákonných důvodů; po dohodě s objednavatelem za sebe může zajistit adekvátní náhradu.
 • Tlumočení je určeno výhradně k okamžitému poslechu. Jeho záznam bez předchozího smluvního souhlasu je nepřípustný.

 

Druhy tlumočení

Konsekutivní (následné) – projev řečníka je tlumočen po úsecích. Řečník přerušuje projev.

Konferenční (kabinové, simultánní, současné) probíhá za pomoci tlumočnické techniky souběžně s tím, jak hovoří řečník.

Simultánní bez techniky (tzv. chuchotage, šeptání) – pro jednoho, max. dva posluchače při seminářích, školeních apod. Tlumočí se šeptem souběžně s projevem řečníka.

Zuzana Stašová

předsedkyně společnosti ASKOT
Informujte se o možnosti vrácení daní při práci v zahraničí.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář