Paměť kraje – projekt OS PANT

Občanské sdružení PANT zahajuje další projekt zaměřený na pracovníky škol a školských zařízení moravskoslezského kraje, nazvaný paměť kraje – náměty pro atraktivní výuku. jeho náplní budou moderní formy výuky historie 20. století v kontextu regionálních dějin a prevence projevů extremismu ve školách. Je určen učitelům dějepisu i dalších společenskovědních předmětů.

Regionální dějiny pro všechny

„Naším záměrem je vytvoření uceleného kompletu materiálů pro výuku regionálních dějin, které budou zaměřeny na novodobou historii moravskoslezského kraje – např. soužití menšin (Poláci, Židé, Romové, Němci), proměny skladby obyvatelstva v důsledku dějinných změn a industrializace, opoziční hnutí na severu Moravy v době normalizace,“ uvedl Petr Šimíček, člen občanského sdružení PANT a učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. „Usilujeme o posílení výuky regionálních dějin, která je dlouhodobě opomíjena.“

Možnosti studia jazyků v Ostravě
Jazykové školy Ostrava Jazykové kurzy Ostrava Kurzy angličtiny Ostrava Kurzy němčiny Ostrava

Učitelé se formou dvoudenních pracovních dílen seznámí s konkrétními a v praxi vyzkoušenými metodami, které pomáhají změnit výuku a vytvářet zajímavé vyučovací hodiny dějepisu. Sami se stanou aktivními spolutvůrci jednotlivých výstupů, které pak budou spolu s příspěvky lektorů a potřebnými prameny shrnuty ve sborníku v podobě DVD. Základem projektu je důraz na dějinnou paměť moravskoslezského regionu a prevenci intolerance a xenofobie ve společnosti. Cílem je tvorba kvalitních, moderních a okamžitě aplikovatelných metodických materiálů pro výuku regionálních dějin a aktuálních témat extremismu či rasismu.

Grantový projekt Paměť kraje – náměty pro atraktivní výuku je financován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu a bude realizován do 31. prosince 2014.

Buďte kreativní

Občanské sdružení PANT vzdělává učitele v oblasti novodobých dějin, pomáhá jim zavádět inovativní metody, být kreativní a používat při výuce dokumentární a publicistická filmová díla. Spolupracuje s historiky, politology, pedagogy, pracovníky médií či politickými vězni, zaměřuje se na problematiku lidských práv a jejich porušování. Realizuje  zdělávací projekty mapující historii a kulturní dědictví v českém, středoevropském i celoevropském regionu. Spojuje učitele, školy a vzdělávací instituce v rámci visegrádské čtyřky. Vlajkovou lodí sdružení je vzdělávací portál moderní dějiny.cz, kde jsou také prezentovány materiály vzniklé v průběhu projektu.

Více informcí získáte na oficiálních stránkách www.pant.cz, www.moderni-dejiny.cz.

Výstava vznikla v rámci projektu moderní dějiny do škol, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přidat komentář