October review a soutěž

Říjnová soutěž je tady! Complete these sentences using the most suitable expressions from the box. Put the verb into the correct form where necessary.Chcete vyhrát dárkový balíček v hodnotě 750 kč? Procvičte svoji angličtinu, odpovězte na otázky a výhra může být vaše. Další informace v článku.





go round perform go wrong go out
leaves go back refund go without
dissatisfied resolve harvest celebrate
go out with homework unsatisfactory

 

1. I forgot my umbrella. I’ll just ………… and get it.
2. We need a way to ………… this problem as soon as possible.
3. The grape ………… is usually in October. Then new wine is made.
4. Did you hear the news? Sally is ………… John!
5. Don’t forget to do your ………… or the teacher will get angry.
6. I don’t think I could ………… Czech beer. I just love it too much!
7. The new computer I bought didn’t work, but the shop gave me a full ………….
8. I need to buy some new shoes. Let’s ………… the shops this afternoon.
9. I love the autumn when the ………… change colour.
10. Your work is …………. You’ll have to do it again.
11. How about ………… to the pub after work this evening?
12. Tomorrow is my birthday and I’m going to …………!
13. They should be here by now. Something must have ………… with their car.
14. The National Theatre will ………… Rusalka tomorrow night.
15. I am completely ………… with this steak. I’ll never eat at this restaurant again!

Ke správným odpovědím vám dopomohou předchozí texty z anglického cyklu Channel Crossings, které najdete zde.

Chcete
vyhrát
dárkový balíček
 od jazykové školy Channel Crossings
v
hodnotě 750 Kč
?

Je
to velmi
jednoduché – zašlete na e-mail
soutez@chc.cz
slova z REVIEW v pořadí, v jakém byste je doplnili do
jednotlivých vět.
Do
předmětu e-mailu uveďte text - jazyky.com - soutez.

Každý
měsíc bude
z
došlých správných odpovědí

vylosován  jeden výherce dárkového balíčku.

Odpovědi
zašlete
nejpozději do 8.11. 2010
.

Účastníci
soutěže
souhlasí se zpracováním osobních údajů spol. Channel Crossings.

Texty © Channel Crossings, 2009. Kopírování a šíření textů bez souhlasu autora je zakázáno.

Přidat komentář