Využití internetu: Daring Reporters

Evropský vzdělávací portál EUN každoročně vyhlašuje eLearningové ceny za inovativní využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. V letošním roce zvítězil projekt katalánských učitelů angličtiny Daring Reporters.

Jde o designově velmi atraktivně zpracovaný online magazín, do kterého dospívající žáci příspívají na témata, jež jim jsou blízká. Studenti z jiných tříd, škol či zemí pak mají možnost publikované názory komentovat. Vzniká tak diskuzní fórum se širokým spektrem názorů, které mladé lidi motivuje k vyjadřování v cizím jazyce. Učí se kriticky myslet, formulovat své názory a přiměřeně reagovat na názory svých vrstevníků.

Studenty možnost psát pro vrstevníky motivuje

Domnívám se, že publikování názorů v cizím jazyce a interakce s vrstevníky na webu studenty velmi motivuje a je vhodnou příležitostí k rozvíjení psaného projevu. Vyhneme se tak tomu, aby studenti psali jedinému čtenáři – učiteli. Jestliže mají studenti příležitost přímo písemně komunikovat jeden s druhým, formulujeme je též jako pozorné čtenáře. Publikování a komunikace na webu mohou pomoci k "odblokování" studentů, kteří mají problémy s písemným vyjadřováním. Učitel se navíc může v klidu věnovat virtuálním příspěvkům svých studentů a dodat jim individuální zpětnou vazbu, např. prostřednictvím e-mailu. Starším studentům můžeme samozřejmě umožnit publikovat přímo, i u nich je však třeba dávat pozor na jazykovou i obsahovou úroveň. Pro učitele to samozřejmě může představovat velkou časovou zátěž, proto je třeba tyto aktivity dobře časově naplánovat a jejich množství nepřehánět.

V procesu psaní příspěvku pro web je důležitá orientace na výsledný produkt, ale i na procesy týkající se psaní:

  • týmová spolupráce
  • chod redakce
  • korektury
  • zpětná vazba od učitele, spolužáků, případně i zahraničních partnerů.

Nestor české didaktiky cizích jazyků, prof. Stanislav Jelínek, si ve svém článku Písemný projev v komplexnosti vyučování cizím jazykům posteskl, že v době "důrazu na praktické zaměření výuky s orientací na komunikaci v mluvené podobě věnují mnozí učitelé písemnému výcviku jen velmi malou pozornost". Domnívám se, že nové možnosti, které pro publikaci textů nabízejí současné webové nástroje, mohou tento nedostatek pomoci překonat a pomoci tak dostát Jelínkovu "požadavku vyváženosti rozvoje čtyř základních řečových dovedností".

Publikační možnosti na webu umožňují:

  • volit různé grafické podoby textu (Daring Reporters jsou v tomto ohledu na opravdu vysoké úrovni)
  • pracovat vlastním tempem
  • postupovat promyšleně
  • ověřovat si jazykovou správnost ve slovníku (třeba on-line) nebo v různých příručkách, případně nahlížet do textů učebnic.

Písemné vyjadřování na webu navíc může mít monologické i dialogické (např. formou komentářů) charakteristiky.

Jelínek se též staví, za "autentické formy psaní", kde "se kontext stává podmínkou, stimulem, materiálem i výsledkem komunikace i osvojování cizího jazyka." Jsem si jistá, že on-line magazíny, jako je např. Daring Reporters takový kontext vytvářejí.

Další informace

Doporučený odkaz: Internetové stránky Daring Reporters.

Autorka textu, Kateřina Bavorová, je poradkyní u European Schoolnet (www.eun.org), kde se zabývá zvláště projekty eTwinning (www.etwinning.net), Spring Day in Europe (www.springday2006.org) a myEurope (www.myeurope.eun.org). Má praktické zkušenosti v výukou cizích jazyků na různých typech škol a také s přípravou budoucích pedagogů. Upozorňujeme na její internetový zápisník, který nese název Cizí jazyky.

Další tipy ke studiu a výuce angličtiny hledejte na Angličtina OnLine cz

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář