Nový obor – Korejština v Olomouci

Dva podpisy rektorů na smlouvě zajistí, že po deseti letech úsilí bude na olomoucké univerzitě zřízen studijní obor Korejština pro hospodářskou praxi. Podepsáním memoranda o vzájemném porozumění odstartuje cesta k akreditaci nového studijního oboru, jenž by od září 2014 mohla nabízet olomoucká univerzita. Výuky se ujme prof. Park Seong Whoe z Fakulty ekonomie Kangnamské univerzity.

Dlouhá cesta za novým oborem

„O výuku korejštiny na Univerzitě Palackého v Olomouci usilujeme více než deset let. Zavedení nového předmětu nebylo ovšem možné bez zabezpečení ze strany odborníků. Až letos nás oslovilo Velvyslanectví Korejské republiky v ČR s nabídkou, že působení korejského profesora na naší alma mater finančně zabezpečí,“ uvedl vedoucí Katedry asijských studií FF UP dr. David Uher.

Propojení teorie s praxí

Doposud se na olomoucké univerzitě realizoval pouze kurz korejštiny pro studenty UP. Pokud Univerzita Palackého splní nutné podmínky akreditačního procesu, mohl by se nový bakalářský studijní obor s pracovním názvem „Korejština pro hospodářskou praxi“ začít vyučovat v zimním semestru 2014. Přijímací zkoušky by měly zvládnout čtyři desítky zájemců. „Osnovu předmětu vytváříme společně s Katedrou aplikované ekonomie FF UP. Studenti by se tak naučili nejen nový jazyk, ale uplatnili by ho současně v ekonomické praxi,“ vysvětlil Uher.

Za ideální příležitost považuje spojení teorie vyučované na olomoucké univerzitě s praxí, kterou by studenti v rámci studia mohli vykonávat v korejské automobilce Hyundai v Nošovicích. „Vidím to jako ideální příležitost pro naše absolventy. Nabídneme vzdělané lidi, kteří se domluví korejsky a vyznají se v reáliích této země. Považuji tuto možnost za dokonalé propojení teorie a praxe, o kterém se v poslední době tolik mluví,“ dodal Uher.

Prof. Park Seong Whoe působí na Kangnam Univeristy a zaměřuje se na management a aplikovanou ekonomii.

Zprávu připravila Lenka Skácelíková, oddělení komunikace UP

 

Možnosti studia jazyků v Olomouci
Jazykové školy Olomouc Jazykové kurzy Olomouc Kurzy angličtiny Olomouc Kurzy němčiny Olomouc

Související článek Výuka jazyků v Olomouci – přehled jazykových škol.

Přidat komentář