November review a soutěž

Listopadová soutěž je tady! Complete these sentences using the most suitable expressions from the box. Put the verb into the correct form where necessary.Chcete vyhrát dárkový balíček v hodnotě 750 kč? Procvičte svoji angličtinu, odpovězte na otázky a výhra může být vaše. Další informace v článku.

blow up bonfire look after look at
rebel don´t you think go look out for
look into think so too firework displays look down to
go really feel that look forward to

 

1. There are beautiful ………… in Prague on New Year’s Eve.
2. The party will be great. I’m really ………… it!
3. ………… we should go to the park? It’s a beautiful day.
4. I’ve made my holiday plans for this summer. ………… to go to Greece.
5. ………… me at the concert. I’ll be wearing a red jacket.
6. It is illegal to light ………… in your garden.
7. I ………… politicians don’t think about what people want.
8. Jana says that you’re being stupid and I …………. She’s right.
9. Can you ………… my dog when I’m away?
10. I ………… 15 flats before I found one I liked.
11. My wife and I ………… working abroad.
12. Is that the phone ringing? I’ll ………… and answer it.
13. The view from the hotel ………… the ocean.
14. Luckily, the bomb didn’t ………….
15. Peter is a total …………. He does whatever he wants.

Ke správným odpovědím vám dopomohou předchozí texty z anglického cyklu Channel Crossings, které najdete zde.

Chcete
vyhrát
dárkový balíček
 od jazykové školy Channel Crossings
v
hodnotě 750 Kč
?

Je
to velmi
jednoduché – zašlete na e-mail
soutez@chc.cz
slova z REVIEW v pořadí, v jakém byste je doplnili do
jednotlivých vět.
Do
předmětu e-mailu uveďte text - jazyky.com - soutez.

Každý
měsíc bude
z
došlých správných odpovědí

vylosován  jeden výherce dárkového balíčku.

Odpovědi
zašlete
nejpozději do 8.12. 2010
.

Účastníci
soutěže
souhlasí se zpracováním osobních údajů spol. Channel Crossings.

Texty © Channel Crossings, 2009. Kopírování a šíření textů bez souhlasu autora je zakázáno.

Přidat komentář