Nové trendy ve výuce jazyků

Výuka jazyků nabízí stále nové trendy, které se snaží zlepšit, zdokonalit a také zpříjemnit učení cizích řečí. K nejpopulárnějším metodám využívaným v jazykovém vzdělávání patří zejména komunikativní a interaktivní výuka, která se uplatňuje ve cvičeních simulujících reálné situace.

V hodinách jsou hojně využívané role-play, hry, i tzv. icebreakery, což jsou skupinové aktivity pomáhající navodit přátelskou atmosféru a prolomit komunikační bariéry. Dále lektoři v hodinách používají různé multimediální pomůcky a jiné technické vymoženosti, např. interaktivní tabule, počítač s internetem, diktafon, MP3 a MP4 přehrávač.

Simulace reálných situací ve výuce

Simulace reality je v poslední době maximálně využívána ve specializovaných kurzech a procvičují se zejména situace typické pro určitý obor činnosti. Běžný je například nácvik prezentací či příprava na obchodní jednání, které jsou součástí výuky obchodního jazyka, nejčastější požadované specializace.

„V rámci těchto lekcí si lektor se studentem nacvičí například způsob, jakým se prezentovat. Jako domácí úkol si student připraví prezentaci, kterou pak s lektorem probere u počítače na plátně a zároveň se u toho učí využívat správné obchodní výrazy a využití verbálních i neverbálních prvků vedoucích k úspěšnému jednání,“ uvádí například metodička jazykové školy Skřivánek Jana Kadlíková.

Další vhodnou aktivitou může být navození obchodního jednání či klasické pracovní situace pomocí scének (neboli role-play), kdy lektor hraje klienta a naopak. Může jít například o pacienta a lékaře, bankovního úředníka a klienta banky nebo o přijímací pohovor mezi personalistou a zájemcem o práci. Kromě toho, že tak student odbourá jazykovou bariéru, přestává se bát mluvit a naučí se využívat vyjednávací techniky a správnou terminologii v cizím jazyce ve svém oboru, a to navíc hravou a nenásilnou formou.

Internet

V případě využití internetu během jazykové výuky mohou lektoři využívat například tematických klipů či vhodných webových stránek. Student se učí interaktivně a zábavnou formou dohledává potřebné informace. Sleduje například videoklipy nebo scénky, které pak s lektorem rozebírá, což je vhodné nejenom pro porozumění obsahu, ale i k náslechu různých přízvuků.

Nejběžnějšími webovými stránkami, kterých lektoři během výuky využívají, jsou například youtube.cz nebo různé stránky britských či amerických médií.

Pokud jde o formy výuky a nové typy kurzů, prosazují se čím dál tím více distanční kurzy, tedy kurzy, při kterých student nemusí docházet na hodiny do jazykové školy. Čerstvou novinkou u jazykových škol jsou jazykové kurzy přes Skype.

V nabídce jazykových škol jsou nejenom samostatné kurzy využívající tento druh elektronické komunikace, ale i kurzy kombinované s klasickou výukou nebo jako alternativu za zrušenou hodinu například z důvodu nemoci, služební cesty a podobně.

“Skype výuka je úžasná flexibilní metoda pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí docházet pravidelně na kurzy. Studovat lze v podstatě kdykoliv a kdekoliv, vše záleží na domluvě mezi lektorem a studentem. Lektor může procvičovat všechny dovednosti, zcela unikátní je nácvik poslechu a mluvení. Další výhodou takové výuky je fakt, že se lektoři mohou u jednoho kurzu střídat, a student tak má možnost vyzkoušet různé lektorské přístupy“ shrnuje výhody Skype výuky metodička jazykové školy Skřivánek Jana Kadlíková.

Jazykové pobyty

Mezi osvědčené formy výuky cizích jazyků se dlouhodobě řadí intenzivní jazykové pobytové kurzy. Pokud zájemce o studium jazyka nemá čas na pravidelnou výuku ve škole, doma či v kanceláři, vhodným řešením jsou pak právě intenzivní pobytové kurzy. Nabízí se široká škála kurzů, od víkendových pobytů, přes týdenní po semestrální, kdy student jednou za měsíc absolvuje třídenní studijní blok po dobu jednoho semestru.

Student semestrálního pobytového kurzu zvládne za semestr tolik učiva, kolik by probral za dva semestry docházkového kurzu s intenzitou dvakrát devadesát minut týdně, což je velmi markantní rozdíl.

Nejefektivnější variantou pro ty, kteří se chtějí naučit cizí jazyk rychle a efektivně, jsou pak jazykové pobyty v zahraničí, a to naplánované nejméně na 4 týdny.

Oblíbenou formou jsou také jazykové kurzy spojené s relaxačním pobytem např. v lázních.

 

Přidat komentář