Nové stipendium pro doktorské studium v USA

Komise J.W. Fulbrighta vyhlašuje nový stipendijní program určený pro
studium vědecko-technicky zaměřených doktorských programů na
univerzitách ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na
dobu tří let, poté americká univerzita převezme financování do doby
získání titulu Ph.D.

Stipendium je určeno pro studium na úrovni Ph.D. ve Spojených státech v následujících oborech přírodních věd a technických oborů: biologie, chemie a chemické inženýrství, elektrotechnika, informatika a informační technologie, letectví a kosmonautika, geologie, fyzika a astronomie, matematika, neurověda, oceánografie, stavebnictví, strojírenství, životní prostředí, případně obory příbuzné.

Cílem pobytu je absolvování celého studijního doktorského programu na americké univerzitě a získání titulu Ph.D.

Grant pokrývá školné, životní náklady, zdravotní pojištění, dále příspěvky na studijní materiály, výzkum, odborné konference, cestovné a případně další odborné aktivity.

Požadavky

Dokončená vysoká škola, minimálně bakalářský program, v době uzávěrky přihlášek.
Vynikající studijní výsledky během vysokoškolského studia.
Složení jazykového testu TOEFL minimálně na 237 (580) bodů.
Složení zkoušky GRE General Test (případně také GRE Subject Test) není vyžadováno v době uzávěrky, ale úspěšní uchazeči musí zkoušku složit do doby přijímacích řízení na univerzitách.

Přihláška

Přihlášku pro toto stipendium je třeba podat online!
Na této stránce si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění.

Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech požadovaných dokumentů, je 1. srpna pro studium začínající o rok později.

Detailní informace a přihlášku do programu najdete na webovské stránce www.fulbright.cz. Bližší informace poskytne rovněž koordinátorka programu Andrea Semancová, semancova@fulbright.cz.
 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář