Aplikace pro hledání přírodovědného oboru

Tým odborníků Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí od dnešního dne mobilní aplikaci nazvanou STUDUJ PŘÍRODU, která pomůže středoškolákům i jejich rodičům zorientovat se v široké nabídce přírodovědných oborů v České republice.

Revoluční aplikace zahrnuje více jak dva tisíce oborů

best-student-tablet-mSložitou databázi vysokých škol uspořádal nadaný student pátého ročníku informatiky Lukáš Novák. „Během vývoje bylo nejtěžší zorientovat se ve velkém množství dat v původní databázi a připravit je pro použití v mobilní aplikaci. Odhaduji, že oborů bylo minimálně dva tisíce. Ale co bych neudělal pro svou alma mater,“ řekl autor revoluční aplikace Lukáš Novák. Doplnil, že novinka je určena pro mobilní telefony a tablety s Androidem. Po načtení aplikace se uživateli zobrazí seznam měst a postupně se odkrývají další možnosti studia. Její ovládání je velice snadné a k oblíbenému oboru se student dostane během několika vteřin.

Zajímejte se o přírodní vědy

Lukáš Novák využil informace z projektu Přírodní vědy v 21. století. Cílem této iniciativy je podpořit zájem studentů o přírodní vědy, především chemii a biologii, a zvýšit kvalitu vzdělávání v těchto oborech. „Vycházeli jsme z původní databáze, která vznikla před rokem. Byla však jen pro tři obory, a proto jsme ji během prázdnin aktualizovali a doplnili. Pokud bude o aplikaci do budoucna zájem, rozšíříme ji na kompletní nabídku vysokého školství v České republice,“ upřesnila vedoucí Centra popularizace vědy PřF UP Blanka Krausová. Grafický návrh vytvořilo studio Palec z Olomouce. Vycházelo z oranžové barvy loga přírodovědecké fakulty. „Těch chladných, technických vjemů je v počítačovém světě nad hlavu, a proto jsme stěžejní „ přírodní“ motiv aplikace – list jasanu – namalovali ručně. Stejně tak písmo v logotypu,“ řekl marketingový specialista Jan Žůrek.

Hledej svoji školu!

hs-students-on-tabletAutoři aplikace chtěli, aby se středoškoláci lépe vyznali v nepřeberném množství informací, které se na ně valí ze všech stran. „Protože podporujeme nejmodernější formy vzdělávání, nevydali jsme papírovou knihu, ale vytvořili tuto aplikaci. Od uživatelů i ostatních škol uvítáme náměty na zlepšení nebo připomínky,“ řekla Blanka Krausová.

Přírodovědecká fakulta je výzkumně zaměřená fakulta poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Od roku 2009 sídlí většina jejích pracovišť v moderní budově v ulici 17. listopadu nedaleko městského centra, v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy, další pak v kampusu budovaném společně s mezinárodními výzkumnými centry v areálu v Olomouci-Holici. Na podání přihlášek mají zájemci o studium čas do 28. února 2014.

Aplikace je k dispozici na http://studujprirodu.upol.cz, více informací na adrese: www.pevnostpoznani.cz.

Zdroj: Tisková zpráva

 

 

 

 

Přidat komentář