Nevšední jazyky

Studium cizích jazyků se už dávno neomezuje pouze na běžné cizí jazyky (angličtina atd.). Mezi studenty je stále větší zájem o studium tzv. „nevšedních jazyků“, mezi které patří např. arabština, hebrejština, maďarština či portugalština aj. Jazykové školy se přizpůsobují zvýšeným požadavkům na rozmanitost jazyků a v jejich nabídce se objevují nové jazykové kurzy.

Angličtina nestačí

Znalost běžných cizích jazyků jako jsou angličtina, němčina či francouzština je dnes považována za standard. To potvrzuje i Ludmila Zájedová z BOHEMIA INSTITUTu: „Zájem personálních agentur je především o lidi, kteří mluví anglicky a navíc ještě ovládají alespoň základy dalšího jazyka. Často  nabízejí našim absolventům velmi zajímavé zaměstnání pro jejichž získání je rozhodující jazyková vybavenost.“ Studenti si začínají uvědomovat, že angličtina jim stačit nebude a začínají se zaměřovat na tento typ jazyků.

Jazyky, které jsou „in“

V České republice stoupá zájem o netradiční jazyky nejen evropských zemí. Nejvíc studentů pochopitelně navštěvuje kurzy začátečnické urovně. Do popředí se dostává mj. arabština, která s sebou nese i úskalí jiného písma.

„Arabský znakový systém je velmi složitý. Nemá sice velká a malá písmena a nerozlišuje tiskací a psací písmo, podoba každého písmene se zato liší dle jeho postavení ve slově. Studenti si navíc musí zvyknout, že se píše zprava doleva. Oproti našim zvyklostem se i knihy psané v arabštině čtou v opačném směru, vlastně tedy „odzadu“. Začátečníci, kterým se arabská knížka dostane do ruky poprvé, tak občas jen knihu bezradně převracejí v rukou a snaží se přijít na to, jak vlastně správně patří a kde najít začátek,“ říká Magdalena Čapková z jazykové školy Tutor.

V jazykových kurzech si na své přijdou i milovníci germánských jazyků. Oblíbená je zejména švédština a norština. Do popředí se opět dostává ruština, kterou mnozí oživili díky rozvíjejícím se obchodním vztahům s Ruskem.

Mnohé jazykové školy nabízí i kurzy jihoslovanských jazyků. „Tyto jazyky jsou co se gramatiky týče velmi podobné češtině. Český student asi nejvíce ocení, že se v těchto jazycích nepoužívá měkké i a tvrdé y.  Studenti mívají problém s výslovností písmena lj (velmi podobné slovenskému l‘) – příkladem může být slovo pepeljara (popelník). Vzhledem k podobnému vývoji těchto jazyků se také často vyskytují stejně znějící slova ale s poněkud jiným významem – užasno (hrozný) a další. Další obtížností může být rozdílná diakritika. V chorvatštině se nepoužívají  čárky nad samohláskami, což vede k tomu,že některá slova se píší stejně  a mají úplně odlišný význam, který se pozná podle přízvuku (gore – nahoře gore – hoří, gore – horší),“ vysvětluje Vedrana Andžić z Jazykového institutu Praha.

Studovat můžete i čínštinu, korejštinu a japonštinu. Tyto jazyky však patří mezi ty obtížnější a naplnit kurz je proto složitější. Řešením jsou individuální lekce pro několik studentů po osobní domluvě.

Složení studentů v kurzu

Kurz nevšedních jazyků nejčastěji navštěvují studenti, kteří mají bližší zájem o danou jazykovou a kulturní oblast. Jsou to lidé, kteří v zemi pracovně pobývají či je zaujala při dovolené. Další důvody pro studium těchto jazyků bývají rodinné, kdy část rodiny žije dlouhodobě v zahraničí a ostatní členové se snaží naučit jejich jazyk.

„Máme také případy, kdy vyučujeme celou rodinu před odcestováním do jiné země, např. při vyslání jednoho z rodičů služebně do jiné země nebo při rušení poboček v ČR a přesunu vrcholových pracovníků do zahraničí. Také k nám chodí prarodiče a chtějí se naučit jazyk, kterým mluví jejich vnoučata žijící v zahraničí,“ uvádí Ludmila Zájedová.

Zahraniční firmy oceňují, pokud zaměstnanec zná jazyk mateřské pobočky v zahraničí a umožní mu jej dále rozvíjet.

Jazykoví lektoři

Zvýšený zájem o studium netradičních jazyků přináší pochopitelně nutnost zajištění kvalitních lektorů. Pro tyto jazyky to často bývá problém a řešení se obvykle promítne do ceny kurzu, protože škola kvalifikovaného vyučujícího musí lépe zaplatit.

Máte-li nějaké připomínky či nápady na zajímavé téma, kontaktujte nás! redakce@jazyky.com

Chtěli byste se učit nějakému jinému jazyku než angličtině: Jazyková škola Glossa nabízí například kurzy ruštiny.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář