Německo-české slovníky na internetu

Používáte internetové slovníky každodenně ke své práci či ke studiu? Nebo jen občas potřebujete přeložit slovíčko a nevíte, který z nabízených slovníků online použít? V každém případě se může hodit malý sumář dostupných odkazů, tentokrát na česko-německé překladové slovníky dostupné zdarma na internetu. K dispozici je ale většinou více jazykových mutací.

http://www.slovnik.cz

Snad nejznámější portál čerpající z databáze firmy Langsoft, s.r.o.

Jeho výhodou je široká slovní zásoba a vyhledávání na základě zadání části slova. Nabídka jazykových mutací zahrnuje vždy směr z cizího jazyka do češtiny i obráceně. Obsahuje i variantu bez diakritiky, ovšem pouze na české straně slovníčku. V případě problémů s diakritikou cizích slov lze použít zástupné znaky.Výsledkem hledání jsou kromě základních jednoslovných výrazů také frekventovaná slovní spojení nebo kompozita. Chybí však příklad využití hesla v kontextu.

Nevýhody

Z gramatického hlediska může být u němčiny minusem např. nerozlišování odlučitelných a neodlučitelných předpon u sloves a zmínky o dalších gramatických údajích hesla. Malou nevýhodou je, že slovník automaticky nerozpozná směr překladu, každému zadání musí předcházet výběr z menu jazyků.

Rozšíření

Pro větší zjednodušení si může uživatel nastudovat klávesové zkratky, sloužící k urychlení a zjednodušení práce. Elegantní řešení při překladu textu představuje „translation window“ (výběr v pravém horním rohu, k dispozici pouze pro IE), které po nakliknutí hesla „relink“ vytvoří ze všech přítomných slov odkazy do slovniku.cz a umožní pohodlný překlad neznámých prvků v okně na pozadí.

Slovnik.cz vyhovuje potřebám jak začínajících studentů jazyka, tak i studentům vyšších úrovní. Začátečník může být ale někdy výčtem hesel a jejich řazením dezorientován. Demoverze slovníku ke stažení je na http://www.langsoft.cz/demoverze.htm.

Nabídka jazyků:

angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština a latina
Slovní zásoba němčina-čeština: 420.000 hesel (zaměření všeobecné i odborné vč. některých zkratek)

Na stejné databázi jsou založeny i:
http://slovnik.seznam.cz, http://slovniky.centrum.cz, http://slovniky.idnes.cz, http://slovnik.tiscali.cz, http://slovniky.sms.cz a úžeji zaměřený slovník http://slovnik.cestovani.cz/nemecky.

http://www.rewin.cz/webform1.aspx

Vedle firmy Langsoft, s.r.o. svou databázi na internetu zpřístupňuje i firma Rewin, s.r.o. Na jejích webových stránkách pod výše uvedeným odkazem je možno naleznout slovník včetně klávesnice příslušné danému jazyku, obsahující všechny potřebné specifické znaky.

Nezbytnou součástí slovníkového záznamu jsou mluvnické údaje, které ani v této databázi nechybějí. Směr zamýšleného překladu není ani tímto slovníkem rozpoznán automaticky, uživatel ho musí před překladem sám zvolit.

Ke stažení

Firma nabízí 100-denní demo verzi slovníku zdarma.

Nabídka jazyků:

angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština, italština, polština, rumunština

Na totožné databázi je založen i slovník http://slovniky.atlas.cz.

http://www.lingea.cz/ilex

Překladový slovník firmy Lingea, s.r.o. vznikl jako internetová verze slovníku Lingea Lexicon 2002.
Před zadáním hesla je nutno zvolit jazykovou mutaci z nabídky v levé části obrazovky, následný směr překladu (tj. z češtiny či do češtiny) si ale už slovník dekóduje automaticky bez předchozího výběru.

Výsledky hledání jsou obohaceny i o frekventované či demonstrativní slovní vazby, přičemž každé heslo je rozšířeno ještě o seznam synonym, antonym, odvozených slov nebo slov blízkých (uvedeno v levém sloupci obrazovky).

Co se gramatických informací týče, nechybí údaje o genitivu či plurálu slova. Uživatel může také využít náslechy výslovnosti slov.

Ke stažení

Firma Lingea, s.r.o. nabízí i stažení demoverze na http://www.lingea.cz/cz/demo.asp.

Nabídka jazyků:

angličtina, němčina, francouzština, španělština

http://www.e-slovniky.cz

Slovník není volně přístupný na internetu, je nutná registrace, při které získáte zdarma přístup do obecných slovníků na 1 rok a do odborných na jeden měsíc. K dispozici je i demoverze ke stažení, není však zrovna jednoduchá na orientaci, navíc její grafika je zastaralá a ovládání velmi zdlouhavé.

Slovník není zcela vhodný pro začínající studenty, u hesel chybí gramatické kategorie, pouze u substantiv jsou uvedena počáteční písmena latinských pojmenování mužského, ženského a středního rodu – m (maskulinum), f (femininum), n (neutrum).

Jazyky:

angličtina, italština, latina, němčina, polština, ruština, španělština, ukrajinština

Obory:

obecná terminologie, technika, ekonomika + právo, chemie, medicína, zemědělství

http://www.oplateko.cz

Také na webových stránkách firmy OPLATEK software můžete narazit na německo-český a česko-německý on-line slovník. Slovník obsahuje hesla z běžného jazyka i slovní zásobu z různých oborů.

Tato databáze je volně přístupná, a i když se zpočátku může zdát nestrukturovaná a nepřehledná, výsledky překladů vámi zadaných slov splňují požadavky na úplnost a celistvost slovníkových zápisů; tj. hesla jsou doplněna o gramatické kategorie včetně příkladů užití v kontextu, v případě rčení či slovních spojení je uváděn také jeho příznak či nádech, např. vypustit z úst co – (hanl.) sich über etw auslassen.

Slovník vyhledává i na základě zadání části slov, vyžaduje však přesné použití diakritických znamének. Slovník nerozeznává jiné než základní tvary slov.

Do okénka umístěného pod přeloženými hesly lze vložit celistvý text, který je po zadání příkazu „Odeslat“ rozložen na části. Jednotlivé prvky textu se stávají odkazy do slovníku, což umožňuje operativní vyhledávání neznámých slov.

Kromě toho on-line slovník nabízí i některé tématické okruhy shrnující odpovídající slovní zásobu.

Nabídka jazyků:

němčina, čeština, český pravopis

A nyní nezbývá než popřát mnoho úspěchů při činorodém či každodenním pátrání po překladech slov, neboť kolik řečí umíš…

Odkazy na další online slovníky hledejte v jazykových rozcestnících portálů Němčina Online, Angličtina Online, Francouzština Online, Španělština Online a Italština Online.

Knižní slovníky němčiny či slovníky na CD můžete hledat v seznamu učebnice němčiny.

Přidat komentář