Němčina: výkladové slovníky na Internetu

Zvykli jste si striktně využívat německé dvojjazyčné slovníky? Vepsat heslo,
odkliknout a použít nabídnutého překladu? Pojďte zkusit slovníky
jednojazyčné – výkladové – a sami vypátrat správný překlad z němčiny do svého rodného jazyka.

Spisovná němčina a krajové zvláštnosti

Nejednoho z nás už mnohokrát vyvedl z míry cizojazyčný výraz zavánějící dialektem, který se v učebnicích němčiny plných Hochdeutsch (spisovné němčiny) nevyskytoval.

Němčina má oproti některým jiným evropským jazykům tu vlastnost, že je používána jak v Německu (jak sám název státu napoví…), ale i v Rakousku a ve velké části Švýcarska. A samozřejmě – jiný kraj, jiný mrav. I z hlediska jazykového.

Ke správnému výkladu krajových výrazů mohou napomoci německé on-line slovníky http://www.ostarrichi.org, http://oewb.retti.info.

Přistoupíme-li ale k němčině jako takové, pokročilejší studenty a „notorické“ uživatele německého jazyka by mohly zaujmout německé slovníky jednojazyčné. Z množství odkazů vyskakujících na stránkách vyhledávačů jmenujme alespoň několik z nich…

http://www.dwds.de
„Digitální slovník německého jazyka 20. století“ čítá 130.000 záznamů. Zakládá se na obsahu šestisvazkového Slovníku současné němčiny a obsahuje i praktické příklady s využitím hledaného hesla, přičemž čerpá z několika zdrojových oblastí (všeobecná a speciální slovní zásoba a jazyk novin a časopisů).

Kromě kompletních gramatických údajů a osvětlení obsahu jsou zde jmenována i slova pojící se s heslem v běžném kontextu včetně grafického znázornění. Tato část je následována příklady z praxe, dále synonymy a nadřazenými, popř. podřazenými pojmy.

Již po zadání několika písmen hledaného pojmu nastupuje velmi praktický našeptávač, jakožto neocenitelný pomocník.

http://www.canoo.net
Kromě anglicko-německého slovníku vyhledává canoo.net synonyma a antonyma zadaného německého výrazu včetně slov podřazených a nadřazených.

Hesla jsou doplněna o kategorie pravopisné, morfologické (skloňování a časování) a lexikologické (slova odvozená) – zde dokonce grafickou formou. Nevýhodou je, že slovník nerozpozná jiný než základní tvar slova.

Rozšiřující informace o užití slova poskytují praktické příklady, vazby apod.

http://www.woxikon.de
Woxikon je specifický tím, že slouží nejen jako jazykový pomocník, plní také funkci klasické kalkulačky či kalkulátoru měn nebo přepočítává jednotky.

Z hlediska jazykového lze využít překlady z 6 cizích jazyků do němčiny a obráceně, portál vyhledává synonyma a antonyma zadaných slov, rozluští zkratky, vykládá a testuje gramatické vědomosti a dokonce v sekci „Reime Hilfe“ je vám k dispozici databáze rýmů na základě zadání koncovky, kterou má být rým ukončen.

http://www.woerterbuch.info

Portál woerterbuch.info je na první pohled přehledný a jasný. Výběr ze dvou funkcí „Překlad“ a „Synonymum“ umožňuje vyhledání synonyma dle vašeho přání, velkou výhodou je náslech výslovnosti hledaného výrazu či jeho synonyma, či překlad do nebo z anglického jazyka s automatickým rozpoznáním směru překladu.

Všechny výsledky vyhledávání jsou interaktivní, urychlují tedy uživateli práci a zpřehledňují proces. Uživatel se několika kliky pohodlně dozví potřebné informace i o slovech příbuzných nebo s výrazem se pojících.

http://www.wissen.de
Na webu Wissen pod odkazem „Bildung“ (vzdělání) se skrývají cizojazyčné i jednojazyčné slovníky (přes 150.000 záznamů). Jak je zde zdůrazněno, jedná se o výsledky z důvěryhodných slovníkářských dílen Langscheidt, Bertelsmann a Wahrig.

Záznamy odpovídají klasickým knižním slovníkovým záznamům. Tzn. uživatel nachází výčet významů, aplikací do kontextu, gramatických údajů a příbuzných slov ve velmi příjemné formě a dostatečně přehledném zpracování.

http://de.wiktionary.org
K všeobecně známé a plně využívané on-line encyklopedii Wikipedia je přidružen slovník Wiktionary s nabídkou synonym, antonym, gramatických tvarů, nadřazených, podřazených a odvozených slov (včetně informací o původu slova). Vše doplněno o překlady do cizích jazyků a taktéž o jejich nářeční podobu, pokud existuje.

Nechybí ani mluvené slovo napomáhající ke korekci výslovnosti, obrázek znázorňující heslo (je-li možno) a typická slovní spojení nebo rčení.

Získané informace si uživatel může ověřit cestou referenčních webových stránek, jejichž soupis je uživateli předložen.

http://www.xipolis.net
Ze slovníků Duden – Deutsches Universalwörterbuch a Brockhaus in 15 Bänden, čerpá databáze Xipolis.net a přináší informace o historickém kontextu slova, idiomech, synonymech, vše v návaznosti na oblast jejich využití (např. technika, ekonomie, medicína…).

Vyhledávané výrazy jsou dostupné zdarma, prohlížení článků, souvisejících s danými hesly, však už poplatkům podléhá (jednorázový poplatek xipolis.net-Punktekonto nebo předplatné xipolis.net-Abonnement).

 

Tipy na závěr

…pokud dešifrování významů jednotlivých slov k cíli nepovede, zkrátka, „co tím chtěl básník říci“ ke konzultaci na http://www.redensarten-index.de/
…popř. překvapila vás v textu neznámá zkratka? pak např. na http://www.abkuerzungen.de/

Zajímá vás studium němčiny?Zkuste portál němčina-online.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář