Němčina nekouše!

Přihlásili jste v první řadě dítě na angličtinu? Dejte šanci i němčině! Projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Němčina nekouše se snaží motivovat žáky základních škol k výuce německého jazyka a pomoci odbourat strach z jeho užívání.

Poznejte němčinu a dejte jí šanci!

135567326V rámci projektu jsou základním školám nabízeny bezplatné realizace motivačních jazykových animací. Jazyková animace je nevýuková zábavná metoda, která zprostředkuje jazyk a napomáhá odbourat strach z jeho užívání. V projektu se počítá také se 14 akreditovanými semináři jazykové animace pro učitele německého jazyka.

11. června 2013 v 11 hodin se v Goethe-Institutu v Praze uskuteční evaluační setkání partnerů projektu Němčina nekouše. Na tomto setkání budou prezentovány dosavadní výsledky projektu. Akce se zúčastní vrchní ředitelka sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy RNDr. Michaela Kleňhová, zástupci Česko-německého fondu budoucnosti, Goethe-Institutu a Velvyslanectví Rakouské republiky.

„Zájem škol o projekt Němčina nekouše nás zaskočil a zároveň mile překvapil již na samém začátku. Brzy po jeho spuštění jsme museli žádat o navýšení rozpočtu právě z důvodu vyčerpání naší nabídky jazykových animací ze strany škol. V průběhu 18 měsíců trvání projektu navštívili jazykoví animátoři 160 základních škol v celém Česku. Celkového počtu více než 450 hodin realizovaných jazykových animací se zúčastnilo okolo 7000 žáků. Původně plánovaných 135 hodin jazykové animace se tak v průběhu projektu podařilo téměř ztrojnásobit,“ uvedl k průběhu a hlavní myšlence projektu Zbyšek Brůj, koordinátor projektu.

„Nechceme konkurovat angličtině, ale přesvědčit žáky a jejich rodiče, že němčina je nejvhodnější volba druhého cizího jazyka právě k angličtině, a ukázat, že není tak obtížným a tvrdým jazykem, jak si často mnozí myslí. Metoda jazykové animace, kterou Tandem již více než deset let úspěšně rozvíjí, má u žáků 5.–7. tříd hravým způsobem odbourat strach a ostych z cizí řeči,“ doplňuje Zbyšek Brůj.

„Projektem chceme přispět k zastavení poklesu zájmu žáků základních škol o německý jazyk a zároveň tím reagujeme na výsledky průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory mezi německými firmami v Česku, pro které je v 73 procentech znalost německého jazyka u zaměstnanců velmi důležitá. Tyto firmy na českém trhu práce představují asi 100 tisíc pracovních míst,“ uvedl k dlouhodobým cílům ředitel plzeňského Tandemu Jan Lontschar.

Možnosti studia jazyků v Plzni
Jazykové školy Plzeň Jazykové kurzy Plzeň Kurzy angličtiny Plzeň Kurzy němčiny Plzeň

Osobní záštitu nad projektem Němčina nekouše převzal ministr školství Petr Fiala. Partnery projektu Němčina nekouše jsou Česko-německý fond budoucnosti a Goethe-Institut v Praze.

Pro více informací kontaktujte MgA. Zbyška Brůje, koordinátora projektu Němčina nekouše, tel.: (+420) 377 63 4764, e-mail: bruj@tandem.adam.cz, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem bylo zřízeno jako celostátní odborné pracoviště České republiky na základě společného prohlášení českého ministra školství a německé spolkové ministryně pro mládež. Je organizační součástí Západočeské univerzity v Plzni a metodicky je vedeno Sekcí koordinace politik a mezinárodních záležitostí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Přidat komentář