Některá jazyková pravidla jsou zakódována v mozku

Omezení gramatiky a slovní zásoby v různých jazycích jsou často přisuzovány kulturnímu vlivu a výuce. Nicméně nový výzkum naznačuje, že některá pravidla jazyka jsou vnitřně zakódována do našich mozků.

Vyzkoušejte si následující test:

  1. Zkuste bez použití internetu uhodnout význam cizích antonym „tobi“ a „kekere“ v jorubštině, západoafrickém jazyce hojně rozšířeném západoafrickém jazyce, jehož kořeny sahají až do starší doby kamenné
  2. Teď se pokuste uhodnout význam ještě jednou, pokud víte, že tato slova  jsou ekvivalentem anglických antonym big (velký) a small (malý)

Pokud cvičení provedeme s antonymy pro tvary, intenzitu zvuku nebo dokonce jas v jiných cizích jazycích, shodneme se stále ve více než polovině případů. Tento trend platí i pro neexistující slova. Ve známém jazykovém testu se pokusné osoby téměř vždy přiklonily k neslovu baluma pro popis oblých tvarů a takete pro hranatější předměty. Když se nad tím zamyslíte, zdá se, že baluma má v sobě něco oblého a takete ostrého a špičatého.

Stejně tak v jorubském příkladu našeho testu, se „tobi“ zdá být vhodnou volbou pro popis velkých objektů, zatímco „kekere“ se hodí spíše pro menší útvary. Jinými slovy, rozměry jsou zdánlivě zakódovány ve zvuku slov. Otázkou zůstává, jak mozek spojuje fonetiku a význam.

Synestetici mají výrazné schopnosti v přiřazování významu neznámých slov, ukázala studie

V nedávné studii provedené na Rochesterské univerzitě v New Yorku a Sussexské univerzitě ve Velké Británii bylo zjištěno, že lidé s synestezií mají výrazné schopnosti v přiřazování neznámých slov k jejich významu. Synestezie je stav, kdy zvýšený počet nervových vláken propojuje diskrétní oblasti mozku a způsobuje nadprůměrné „zkřížení“. Synestetici mají kromě běžných smyslových vjemů také další, například barvy nebo chutě pro slova a hmat pro zvuky. James Wannerton, britský synestetik, má například spojené názvy stanic londýnského metra s chutěmi, které mu na jazyku vyvolávají. Tento jev vzniká pravděpodobně díky vzájemné komunikaci mezi centry zpracování slov a chutí v jeho mozku.

V této výzkumné práci psycholožek Kaitlyn Bankierisové a Julia Simnerové, testovaly hypotézu, že zvuková symbolika je založena na podobných křížových obvodech v mozku jako synestézie. Vědkyně zapojily jako účastníky rodilé mluvčí angličtiny a synestetiky, kteří vidí barvy v písmenech nebo číslicích (grafémech), a to například žlutou pro písmeno c nebo červenou pro číslo 4. Účastníky požádaly, aby poslouchali zvukovou nahrávku a hádali význam stovek cizích slov, přičemž měli k dispozici dvě možnosti. Tato slova byla rozdělena do čtyř sémantických kategorií: velký/malý, světlý/tmavý, nahoru/dolů a hlasitý/tichý. Obsahovala také slovní zásobu deseti různých jazyků, například jhiinu (gudžarátština pro malý), olimikka (tamilština pro světlý) a neerwaarts (nizozemština pro dolů) a další.

Zkřížená propojení mozku a synestezie ovlivňují schopnost rozumět cizím jazykům

V první části studie vědci zjistili, že obě skupiny účastníků byly schopny dobře rozluštit význam cizích slov, avšak pouze v kategoriích velký/malý a hlasitý/tichý. V oblastech nahoru/dolů a světlý/tmavý byl výkon téměř na náhodné úrovni, což lze částečně vysvětlit ikoničností jazyka a způsobem, jakým naše mysl propojuje zvuky a významy.

Další pozoruhodné zjištění bylo, že synestetici excelovali v kategoriích, kde oba účastníci byli úspěšní, a dokázali lépe odhadnout význam neznámých slov než kontrolní skupina. Toto se zdá být způsobeno lepším porozuměním asociacím mezi zvukem a významem cizích slov, což může být spojeno se zvýšenou citlivostí na zvukovou symboliku a zkříženými obvody pozorovanými u synestezie.

Vědci použili techniku difuzního tenzorového zobrazování k identifikaci neobvyklých zkřížených spojení u synestetiků s barevnými grafémy. Zjistili, že synestetici měli hustá spojení v blízkosti fusiformního gyru, což je trubicovitá struktura mozku umístěná nad uchem a zodpovědná za zpracování grafémů. Tyto husté spojení jsou pravděpodobně vlákna překračující hranici mezi sousedními oblastmi grafémů a barev, což způsobuje záměnu vjemů a vyvolává barvy pro písmena a číslice na behaviorální úrovni.

Vědci pozorují u synestetiků více uzlů křížových propojení v různých oblastech mozku. Zajímavým směrem pro budoucí výzkum je zjistit, zda zvuková symbolika využívá těchto křížových propojení, stejně jako synestezie. Tyto propojení však nejsou spojeny pouze s synestézií. V experimentu se synestetici předčili kontrolní skupinu v určitých slovních kategoriích, což naznačuje, že možná využívají svých křížových spojení k vytváření slovně-významových asociací, zatímco nesynestetici používají svůj instinkt. Tato spekulace naznačuje, že zkřížená propojení jsou přítomna v každém z nás, avšak u synestetiků jsou extrémní a přetrvávají až do dospělosti. Důkazy od dětských psychologů a lingvistů naznačují, že jako kojenci začínáme se zkříženým zapojením mozku, ale specializace na rodný jazyk tyto propojení slábne a citlivost na cizí jazyky se ztrácí. Hypotéza dětské synestezie naznačuje, že si všichni uchováváme nesmazatelný otisk raných zkřížených obvodů a v pozdějším věku vytváříme stejné druhy asociací. Možná, že jsme tyto sdílené intuice využili k vynalezení jazyka a první slova byla mezi našimi předky vzájemně srozumitelná.

V  tomto textu se diskutuje o vrozených jazykových schopnostech a o tom, jak jsou propojeny s určitými oblastmi mozku. Nicméně, jazykové schopnosti se také rozvíjejí a zlepšují v průběhu života prostřednictvím jazykového vzdělávání. Vědci poznamenávají, že děti, které jsou vystaveny vícejazyčnému prostředí, mají větší kapacitu pro učení se dalších jazyků v dospělosti. Stejně tak, pravidelné cvičení jazykových dovedností může posílit propojení mezi různými oblastmi mozku, což může vést ke zlepšení schopnosti dorozumívat se v jazyce a dokonce ke zvýšení kognitivních funkcí.

Zdroj: www.scientificamerican.com

Přidat komentář