Nejrozšířenější jazyky

Možná je to k neuvěření, ale na světě dnes existuje více jak šest a půl tisíce jazyků. Vlivem globalizace a migrace se předpokládá, že polovina z celkového počtu do konce 21. století vymře. Některé z těchto jazyků dokonce po sobě nezanechají jakýkoli literární text a daný jazyk se tak stane nejen mrtvým, ale též jazykem zcela vymřelým.

Na druhé straně stojí jazyky, jejich rodilí mluvčí se počítají na milióny. Přibližně 4 miliardy lidí z celkových 6,5 miliardy lidí na zemi (tedy více jak 60 %) používá jeden ze třiceti nejrozšířenějších jazyků jako svou mateřskou řeč. A jakými jazyky mluví největší počet obyvatel?

Komplikované žebříčky

Na veškeré počty je třeba nahlížet pouze orientačně, protože je velice obtížné pokoušet se o jakoukoli sumarizaci rodilých mluvčích zejména pak v rozvojových zemích, ve kterých jsou veškeré statistiky spíše odhady. Připočtěte i problematiku definice rodilého mluvčího, neboť určité procento obyvatelstva hovoří plynně bilingválně, aniž by jeden z jazyků výrazněji preferovali. A také proměnlivost tohoto žebříčku, která souvisí s demografickým vývojem, je značná.

Top 5

Ačkoli dnes zájmu českých studentů dominuje anglický jazyk, světově nejrozšířenějším jazykem není. Na vrcholu žebříčku stojí čínština (resp. její mandarínský dialekt). Mandarínská čínština je úřední jazyk v Čínské lidové republice a na Tchaj-wanu. Udávaný počet rodilých mluvčích značně kolísá, nejčastěji se lze setkat s počtem 1,2 miliardy obyvatel, 170 miliónů obyvatel ji používá jako svůj druhý jazyk. O své rozšířenosti nás přesvědčí fakt, že se čínština dostala i do nabídky několika českých jazykových škol a kurzů.

Hledáme-li jazyk, který je v počtu rodilých mluvčích na druhém místě, nemusíme z Číny chodit daleko. Je jím totiž hindština, jeden z oficiálních jazyků Indie, který sdružuje množství příbuzných jazykových dialektů, kterými se hovoří v severní a střední Indii. Kromě Indické republiky se jazykem hindí hovoří v Nepálu, na Fidži, částečně též v Pákistánu, na ostrově Mauricius a na souostroví Trinidad a Tobago. Taktéž přesné určení rodilých mluvčích hindštiny je poměrně komplikované, většinou se udává poloviční počet čínsky hovořících obyvatel, tedy asi 600 mil. Jako svůj druhý jazyk hindštinu užívá na 120 mil. obyvatel. I v České republice máme možnost se s hindštinou v některých jazykových školách setkat.

Uvést výčet zemí, kde se hovoří třetím nejrozšířenějším jazykem – španělštinou – by vzhledem k bohaté koloniální minulosti Španělska bylo poměrně komplikované. Zjednodušeně můžeme uvést, že třetím nejrozšířenějším jazykem hovoří (samozřejmě včetně Španělska) celá Latinská Amerika s výjimkou Brazílie. Není bez zajímavosti, že španělsky hovoří taktéž více jak 10 % obyvatel USA, což představuje téměř 30 mil. obyvatel a španělština je zde jedním ze šesti oficiálních jazyků. Celkově španělsky mluví více jak 400 milionů obyvatel. Španělština je rovněž jedním z nejvíce progresivním jazykem: během příštích padesáti let nárůst jejích mluvčích vzroste přibližně o 100 %. Širokou paletu jazykových kurzů a škol nalezneme i v tuzemsku.

Pro některé čtenáře možná překvapivě teprve až na čtvrtém místě nalézáme angličtinu. Angličtina je prvním oficiálním jazykem ve 35 státech světa, celkem jí hovoří 350 miliónů rodilých mluvčích. V dalších téměř padesáti státech je jedním z více státních jazyků (kromě Indie jsou to především některé státy střední a jižní Afriky). Počet obyvatel, kteří používají angličtinu jako svou druhou řeč se značně různí, jsou udávány počty od 200 mil. do 1 mld. V Česku však jde o nejrozšířenější cizí jazyk, což dokládá ohromující počet kurzů angličtiny. O výuce angličtiny se snad ani nemusíme bavit, tu nabízí téměř každá zdejší jazyková škola.

Pátým nejužívanějším jazykem, který v souvislosti s vysokým nárůstem populace jeho uživatelů bude také v budoucnu zaznamenávat strmý vzrůst, je arabština. Hovoří jí více jak 250 mil. obyvatel, převážně z zemí Blízkého východu a Severní Afriky. K tomuto počtu je třeba připočíst (dle některých odhadů) až jednou tolik obyvatel, kteří si arabštinu zachovávají jako jeden z jazyků, které aktivně používají. Povětšinou se jedná o imigranty v západoevropských zemích a v USA. V této souvislosti je dobré zmínit fakt, že arabština je pramenným jazykem islámu: bývá používána k náboženským účelům a hypoteticky by denně měla arabsky promluvit miliarda věřících na celém světě. V naší české kotlině výuka arabštiny není žádnou novinkou, v repertoáru ji má celá řada jazykových škol a i speciálních jazykových kurzů arabštiny přibývá.

Stručně doplňme desítku nejrozšířenějších jazyků: portugalština (cca 200 mil. obyvatel; jazykové školy a jazykové kurzy portugalštiny), bengálština (190 mil.), ruština (150 mil.; jazykové školy a jazykové kurzy ruštiny), japonština (130 mil.; jazykové školy a jazykové kurzy japonštiny) a němčina (100 mil.; jazykové školy a jazykové kurzy němčiny).

Zajímavá čísla

Není bez zajímavosti uvést pět nejrozšířenějších jazyků, kterými jejich mluvčí hovoří jako svým druhým jazykem. Zde je na prvním místě francouzština, následuje angličtina, ruština, portugalština a arabština.

Uváděli jsme státy, ve kterých je daný jazyk oficiálním jazykem. Kdybychom se měli zaměřit na státy, ve kterých se jedním ze světových jazyků hovoří, potom se v nejvíce státech světa mluví anglicky (115 států), dále francouzsky (35 států; jazykové školy a jazykové kurzy francouzštiny), arabsky (24 států), španělsky (20 států) a rusky (16 států).

Přestože světově nejrozšířenějším jazykem čínština a angličtina za ní poměrně zaostává, v žebříčku jazyků, které jsou nejvíce používány uživateli internetu angličtina jednoznačně vede. Podle serveru Internet World Stats angličtinu na internetu používá více jak 430 miliónů uživatelů, což je bezmála 30 %.

Druhou čínštinu používá necelých 19 % a třetí španělštinu 8,5 %. Je zde však oprávněný předpoklad, že v souvislosti s rozvojem Číny se budou tyto čísla vyvíjet a brzy i na internetu bude největší počet čínských uživatelů – vždyť dnešní růst je ročně o více jak 700 %!

 

________________________________________________________________________________________________

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář