Nehraj si s tím futrálem na brýle…

… tady si vezmi křídu a pojď k tabuli! Asi každému se někdy stalo, že takovou výtku adresoval kantor zpoza katedry právě jemu. Nebyla ale školní léta přesto krásná? Současní žáci středních a základních škol by s tímto výrokem nesouhlasili, generace starší a pracující ve většině případů ano.

Žáci a studenti by argumentovali například takto: 

„Proč se mám biflovat nazpaměť historická data? K čemu počítat v matematice derivace a integrály? Na co se učit chemii, literaturu, biologii, fyziku? Ještě tak výtvarka nebo hudebka, to je aspoň kumšt nebo muzika.“ 

Ti starší by mohli oponovat zase tímto způsobem:
„Škola přece není o tom, učit se bichle nazpaměť. Někdo to vyžadoval, to je pravda, ale rozhodně ne všichni. Často nám stačilo naučit se na test pár poznámek z několika málo papírů a bylo hotovo. Byla to ale bezstarostná léta, žádné diáře zaplněné od shora dolů, žádné povinnosti. A ty přestávky! Co všechno se dalo o nich stihnout probrat!“

Tento spor pravděpodobně ale nemá šanci na to někdy skončit. Mladší generace prostě jednoduše musí dojít k podobnému poznání sama. A je to jen dobře, nemá smysl předbíhat a někam spěchat.

pouzdro = das Futteral
brýle = die Brille
křída = die Kreide
tabule – Zde je třeba trochu více představivosti a odvozování, německy tabule je die Tafel, český ekvivalent tedy vznikl zkomolením.
adresovat = adressieren (adresa = die Adresse)  
kantor = der Kantor
katedra (učitelův stůl) = das Katheder
biflovat = büffeln
historický = z německého přídavného jména pro české „historický“ historisch
data = z německého výrazu pro „data“ die Daten
matematika = Mathematik
chemie = Chemie
literatura = Literatur
biologie = Biologie
fyzika = Physik
kumšt – výtvarná výchova = "kumšt" = die Kunst
muzika – hudební výchova = Musik
(pozn. U názvů předmětů se ve většině případů v běžné užívání nepoužívají v němčině členy.)

škola = die Schule
učebnice = "bichle" = die Bücher
test = der Test
papír = das Papier
diář = das Diarium (pozn. výraz v němčině existuje, ale není běžné jeho užívání.)
generace = die Generation

Vidimský, F. :Německo-český a česko-německý slovník, Praha: SPN, 1970

Předchozí díly seriálu "Německá slovíčka v češtině" 

1. díl seriálu Co Čech to muzikant. A co čeština to také němčina

2. díl seriálu V neděli jsem ukuchtila knedlíky z erteplí
3. díl seriálu Maur nebo Maurer?
4. díl seriálu Vercajk, kára, fanka a další
5. díl seriálu Jak po Šumavě běhala Novomužská se Sedlákem
6. díl seriálu Kostým, blůza, šnůra perel…
7. díl seriálu A jde se na špacír…

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad stránek, překlady z ruštiny, překlad webových stránek, anglický překlad a překlady do francouzštiny

Přidat komentář