Nad nabídkou jazykových škol

Správná volba při výběru jazykové školy může ušetřit značné prostředky a čas každého studenta. Jak ovšem z velkého množství vzdělávacích institucí vybrat tu, která se svým klientům stoprocentně věnuje, zaměstnává kvalifikované pedagogy a problematice vzdělávání dospělých opravdu rozumí?

Volba jazykové školy 

Před vlastním výběrem školy je velmi důležité ujasnit si jakého cíle chceme výukou dosáhnout. Potřebujeme si jen oživit dávno zapomenutá slovíčka a rozmluvit se? Anebo jsme se cizí jazyk ještě neučili, ale do jednoho roku musíme složit jazykovou zkoušku, kterou vyžaduje náš zaměstnavatel?

Jakmile známe cíl, můžeme začít hledat jazykovou školu. Ve správně zvolené škole je samozřejmostí pohovor o motivaci studenta, jeho dosavadních zkušenostech s výukou, časových možnostech a preferencích, které student na výuku klade. Kvalitní jazyková škola dokáže svým studentům nabídnout jak kurzy skupinové, tak i kurzy individuální výuky.

Pokud zvolíme výuku formou individuálního jazykového kurzu, nečekejme, že výuka začne druhý den po našem pohovoru. Vzdělávání není jednoduchá záležitost a příprava kurzu je velmi důležitá a vyžaduje obyčejně jeden týden. Student v rámci přípravy kurzu absolvuje vstupní písemný test jazykové znalosti, u dobré školy je navíc zvykem provést i ústní jazykové přezkoušení. Nebojme se udělat chybu v testu anebo při ústním přezkoušení. Zkušený odborník – metodik školy – potřebuje vždy co nejvíce informací. Jen tak připraví studijní plán, který je pro studenta skutečně přínosný.

Výuku podle studijního plánu vedou v dobré jazykové škole vždy skuteční pedagogové. Vysokoškolské vzdělání v oboru by mělo být samozřejmostí. Jen skutečný pedagog ví jakou metodu výuky v konkrétním případě zvolit, kdy je vhodné opět zopakovat probranou látku a jak zjišťovat pokrok studenta. Pedagog musí samozřejmě úzce spolupracovat s metodikem výuky – tvůrcem studijního plánu. Jen tak je možné dosáhnout skutečně kvalitních výsledků.

Institut jazykového vzdělávání patří mezi přední jazykové školy v Praze, u kterých je uvedený servis na poli výuky cizích jazyků samozřejmostí. V nabídce Institutu najdeme jak kurzy pro veřejnost, tak jazykové projekty vzdělávání ve firmách a organizacích. Jak je vidět na internetových stránkách Institutu, z nabídky kurzů pro školní rok 2005/2006 si vybere každý.

Jak vše vypadá v praxi?

Skupinové kurzy pro veřejnost

Pro pokročilé studenty anglického jazyka jsou připraveny kurzy přípravy k mezinárodně uznávaným zkouškám FCE a CAE, pro studenty německého jazyka ke zkouškám Zertifikat Deutch či Zertifikat für den Beruf i kurzy čistě konverzační.

Letní intenzivní kurzy pro veřejnost

V rámci kurzu zvládne student během jednoho týdne 20 vyučovacích hodin.

Kurzy jsou určeny studentům, kteří potřebují rychle zlepšit svoji jazykovou znalost a rozmluvit se. Výuka probíhá v malých skupinách nejvíce deseti studentů. Pro zájemce jsou připraveny tři úrovně rychlokurzů – anglický jazyk pro mírně pokročilé, středně pokročilé a rychlokurz konverzace.

Individuální výuka

Individuální výuka probíhá v Institutu vždy podle předem vypracovaného studijního plánu. V rámci individuální výuky je možné věnovat se obecnému jazyku anebo zvolit specializaci. Z nabídky vybíráme individuální kurz přípravy k FCE, kurz obchodní angličtiny, kurzy německé terminologie z oblasti marketingu či kurz právnické francouzštiny.

Výuka ve firmách a organizacích

Institut zajišťuje jazykovou výuku ve firmách a organizacích, ať již se jedná o jednoduché či náročné vzdělávací projekty.

V rámci firemní výuky zajišťuje Institut podle přání zadavatele kurzy obecného a odborného jazyka a speciální jazykové semináře.

A ještě něco navíc

Jako každý rok připravil Institut slevy až deset procent z kurzovného pro ty zájemce o skupinovou semestrální výuku, kteří se přihlásí do konce června 2005. Jazykový test mohou zájemci vyplnit na internetové stránce Institutu. Nemáte-li přístup k internetu, můžete test vyplnit i v Institutu. Vyhodnocení a konzultace je zcela zdarma. Zcela zdarma jsou poskytovány i ukázkové hodiny individuální i skupinové výuky.

Institut jazykového vzdělávání je dobrá volba.

Hledáte jazykovou školu? Zde si určitě vyberete:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Jazyková škola Ostrava

Přidat komentář