Na jazyk nikdy není pozdě

Zájem o studium jazyků se zvyšuje také mezi starší generací. Podle názorů odborníků na jazykové vzdělávání není nikdy pozdě začít se studiem. Při organizaci kurzů existují dva přístupy. Někde jsou frekventanti staršího věku zařazováni do speciálních kurzů, na jiných školách jsou včleňováni mezi ostatní studenty.

Srovnejme přístup na zkušenostech odborníků z několika jazykových škol, které kurzy pro starší a seniory nabízí. Zatímco ve třech z těchto škol, v Agentuře Motivace, ITS – International School a v English Point dávají přednost specializovaným kurzům, v Bohemia Institutu mají dobré zkušenosti se zařazováním uchazečů staršího věku do kurzů určených střední generaci.

Začít je možné v jakémkoliv věku

Agentura Motivace pořádá v Praze kurzy angličtiny pro starší čtyřiceti let již osmým rokem. Každým rokem přibývá zájemců zejména z řad začátečníků.

Důvody, které vedou účastníky k učení angličtiny, jsou různé, avšak převládá zejména zájem zvýšit svou šanci na trhu práce, tedy buď v dosavadním zaměstnání nebo při hledání nového zaměstnání. Další výraznou motivací, zejména účastnic kurzů, je nutnost komunikovat s partnery dospělých dětí, kteří pocházejí ze zahraničí,  případně i s vnoučaty, které žijí v zahraničí, zejména v anglicky mluvících oblastech. Důležitou motivací účastnic mladšího seniorského věku je i touha nezůstávat doma, zabývat se nějakou duševní aktivitou apod.

V poslední době se objevuje také snaha zvýšit schopnost porozumět současné veřejné komunikaci, která obsahuje mnoho anglismů, reklama často používá anglických slov (slogany jako: „simply clever“, „máte to ve svých rukou, now“) a dospělí středního věku mají zájem současnému světu rozumět.

Při výuce ve středním věku je třeba přistupovat k učícím se s ohledem na jejich fyziologické a psychologické zvláštnosti, a přihlédnout také k jejich sociální situaci. To vše má pak vliv na výběr výukových metod, učebnic, množství učiva, tempo výuky apod.

Pokud mohu doporučit, tak s učením jazyků a speciálně angličtiny je možné začít v jakémkoliv věku. Vedlo toho, že člověk získá nové znalosti, je to také výborná duševní aktivita, která působí preventivně proti duševním chorobám stáří (Alzhaimerova choroba apod.). Dospělí, kteří se ve vyšším věku učí, jsou v průměru zdravější a dožívají se vyššího věku.

Osobně považuji učení za hledaný elixír života, neboť nejen že učením se z biologického organismu stává člověk, ale také život prodlužuje a činí ho bohatším.

Mgr. Věra Chaloupková, Agentura Motivace, Praha

Ve specializovaném kurzu spojují studenty obdobné zájmy

Kurzy nazvané Angličtina pro seniory organizujeme zatím dva semestry. Důvody, které vedou k zájmu o výuku, jsou u našich frekventantů různé. Klienti především oceňují kolektiv lidí stejného věku a přizpůsobení tempa výuky – kurz vede starší zkušená lektorka. Spojuje je také např. zájem o společnost, cestování, kontakty přes internet, potřeba být aktivní v pozdějším věku.

Naše kurzy jsou zatím určeny pro začátečníky a středně pokročilé. Co se týče výukových pomůcek, zatím jsme nenašli žádnou vhodnou učebnici s českým textem pro snadnější pochopení látky, proto používáme učebnici a pracovní sešity Headway, tyto výukové pomůcky jsou k dispozici s česko-anglickým slovníčkem. Tempo a doplňkové materiály jsou v našich specializovaných kurzech přizpůsobeny potřebám starších klientů

Alena Kavinová, ITS – International School, Praha

Rivalita mezi generacemi může motivovat

Seniory záměrně nevyčleňujeme z kurzů pro veřejnost. Seniorů, kteří jeví zájem o výuku jazyků, případně v kombinaci s kurzy ovládání počítače, je stále poměrně malý počet.

Samostatné jazykové miniskupiny s malým počtem účastníků jsou poměrně nákladné a cena kurzů je pro seniory samozřejmě jedním z určujících faktorů. Osvědčilo se nám tedy zájemce kolem 50-60 let zařazovat do standardních veřejných kurzů, volíme kurzy s větším podílem lidí středního věku.

Zapojení seniorů do těchto standardních skupin má několik nesporných výhod:

  • umožňují nám zařadit seniory velmi kvalitně podle jejich jazykové vstupní pokročilosti, čímž se zvětšuje atraktivita a efektivnost těchto kurzů,
  • cena těchto kurzů je velmi přijatelná,
  • neprohlubuje se pocit věkového vyčlenění u seniorů, jejich motivace naopak při začlenění do standardních kurzů vzrůstá.

 

U zmíněné věkové kategorie jsme nezaznamenali výrazně zhoršené subjektivní schopnosti při výuce jazyka, tedy nějaké jednoznačné znevýhodnění oproti mladším účastníkům, důležitějším faktorem je celková osobnost studenta, jeho osobní motivace, temperament a samozřejmě jazykový talent.

U zájemců v pokročilejším věku o kurzy jazyka jsou právě tyto osobnostní charakteristiky velmi příznivé, v podstatě se dá říci, že jdou „ruku v ruce“ právě s jejich odvahou, chutí a zájmem se do těchto kurzů přihlásit.

Navíc u mnohých seniorů bývá dobrá znalost německého jazyka a tato znalost jednoho jazyka podporuje schopnost se jednodušeji naučit jazyk druhý (nejčastěji angličtinu).

Ing. Eva Mocová, Bohemia Institut, Praha

Najít optimální tempo

Naše jazyková škola nabízí pro starší studenty výuku angličtiny pod názvem Kurzy angličtiny pro starší a (ne)pokročilé. Většinu studentů v těchto kurzech tvoří lidé ve věku od 45 let, kteří přichází do naší jazykové školy s tím, že v běžných kurzech nestačí mladším kolegům a témata vybíraná pro výuku neodpovídají jejich věku a zájmům.

Používáme učebnice Cutting Edge Starter, které studentům vyhovují především pro jejich pozvolné tempo, a doplňujeme je dalšími materiály, tak abychom náplň kurzů co nejvíce přiblížili potřebám a zájmům našich studentů.

V tuto chvíli nabízíme tři úrovně pokročilosti: úplní začátečníci, falešní začátečníci a mírně pokročilí. Tyto kurzy organizujeme od zahájení provozu naší jazykové školy, tj. od září 2005.

Kateřina Rezková, English Point, Praha

Další informace

Přehled jazykových kurzů pro osoby starší 50 let hledejte na internetové stránce www.jazykovky.cz.

Své připomínky a náměty k tématu posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Jazyková škola Ostrava

Přidat komentář