My, mine, his, hers etc.

My, your, his, her, its, our and their are determiners. They are used before nouns. ‘My, his, her and its’ are all singular. ‘Our and their’ are plural. ‘Your’ can be singular or plural. ‘Its’ doesn’t have an apostrophy (e.g. That’s my dog and that’s its bed) and can be used to talk about objects, animals and babies (when you don’t know if it’s a boy or a girl).

 

  • That’s my car./Here’s my passport.
  • I think this is your pen./I like your sense of humour.
  • Do you know his wife?/My wife left her umbrella at home.
  • I really enjoyed their wedding. Our wedding wasn’t so much fun.

Mine, yours, his, hers, ours and theirs are pronouns. They can be used instead of a determiner and a noun to say who something belongs to.We use ‘whose’ in questions. Here are some examples:

  • Your party was better than mine. Really? I preferred yours – it was more fun.
  • Where shall we have the party? At ours (= our house) or yours (= your house)?
  • Whose pen is that? Is it mine or yours?

Glossary

determiner – determinující výraz
noun – podstatné jméno
singular – jednotné číslo
plural – množné číslo
apostrophy – apostrof
 
object – předmět/věc
sense of humour – smysl pro humor
umbrella – deštník
pronoun – zájmeno
belongs to – patřit (komu)

Jazyková agentura Channel Crossings
pro vás ve spolupráci se svými lektory připravila celoroční seriál
výukových textů z angličtiny. Máte tak jedinečnou možnost procvičit si
gramatiku, obohatit slovní zásobu i zlepšit konverzační schopnosti.
Každý týden přinášíme jeden aktuální článek. Nezapomeňte – texty jsou
zveřejněny pouze po dobu 14 dní.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad stránek, překlady z ruštiny, překlad webových stránek, anglický překlad a překlady do francouzštiny

Přidat komentář