MusicOlomouc 2013 – festival soudobé hudby

Univerzita Palackého v Olomouci a MusicOlomouc, o. s., pořádají ve dnech 22. až 30. dubna 2013 pátý ročník mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc 2013. Bude tvořen sedmi koncerty (šest koncertů se bude konat v Olomouci a jeden v Jeseníku) a pěti přednáškami a besedami. Pátý ročník festivalu MusicOlomouc se koná v rámci oslav 440. výročí založení olomoucké univerzity.

Zazní regionální i světová premiéra kompozice!

V interpretaci vynikajících českých koncertních umělců zazní v regionálních premiérách třicet kompozic českých a zahraničních skladatelů, z toho jedna skladba v premiéře světové. Na orchestrálním koncertě Moravské filharmonie řízeném šéfdirigentem Petrem Vronským budou připomenuti čtyři „olomoučtí“ autoři, působící v minulosti či současnosti na UP: Pavel Čotek, Jan Vičar, Vít Zouhar a Marek Keprt. Z nich nejmladší Marek Keprt vystoupí i jako sólista při premiéře své skladby pro klavír, soprán a orchestr. Jeden z komorních koncertů v Kapli Božího Těla bude věnován tvorbě významného pražského skladatelského sdružení Ateliér ’90. V interpretaci světoznámého Českého chlapeckého sboru Hradec Králové zazní mimo jiné Žalozpěv za zabité děti od Marka Kopelenta. Stamicovo kvarteto provede během jiného večera všechny smyčcové kvartety Sofie Gubajduliny. Tato rusko-tatarská skladatelka působící v Německu je v současnosti považována za nejvýznamnější skladatelku soudobé hudby na světě. Pořadatelé jednají o její osobní účasti na festivalu jako čestného hosta.

Zavítejte do Kaple Božího Těla

V působivém prostředí Kaple Božího Těla se dále uskuteční netradiční dvojrecitál Trombon sólo & Tuba sólo. Laureáti mezinárodních soutěží a dnes členové České filharmonie Lukáš Moťka a Karel Malimánek na něm uvedou avantgardní sólový repertoár pro hluboké žesťové nástroje. Poprvé od svého vzniku v roce 1912 zazní v Olomouci rozsáhlý melodram Pierrot lunaire Arnolda Schönberga. Jako jeho hlavní protagonistka a zároveň jako skladatelka vlastního písňového cyklu se představí sopranistka Terezie Švarcová. Druhá polovina večera bude věnována tvorbě mladých českých skladatelů. MusicOlomouc je festival polystylový a polyžánrový, na němž je poskytován prostor širokému spektru soudobé hudby. Speciální jazzový pořad pro jeho pátý ročník připravil Daniel Bárta ve spolupráci s Triem Roberta Balzara.

Realizaci festivalu zajišťuje tým pedagogů, doktorandů a studentů Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a členů občanského sdružení MusicOlomouc, opírající se o finanční a morální podporu celostátních a regionálních institucí, zahrnujících Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ochranný svaz autorský v programu Partnerství, hudební nadace a média.

Více informací: www.musicolomouc.cz

Možnosti studia jazyků v Olomouci
Jazykové školy Olomouc Jazykové kurzy Olomouc Kurzy angličtiny Olomouc Kurzy němčiny Olomouc

Související článek Výuka jazyků v Olomouci – přehled jazykových škol.

Přidat komentář