Moje praxe – naučit Portugalce němčinu

Součástí mnoha studijních programů a oborů je praxe nebo stáž. Zajímá vás, kde místo pro praxi hledat, jak se připravit a co vám stáž přinese? Podělím se s vámi o zkušenosti z pedagogické praxe na univerzitě v Portugalsku, kde jsem učila němčinu.

Součástí oboru didaktika němčiny jako cizího jazyka je také pedagogická praxe. Tu jsem absolvovala v Coimbře, kde jsem jako Erasmus student strávila předchozí rok. Místo mi domluvila vedoucí semináře z didaktiky němčiny, se kterou jsem možnosti absolvovat praxi v Portugalsku konzultovala. Díky tomu, že semestr na mé mateřské univerzitě začíná až v polovině října, mohla využít tohoto měsíčního posunu k návratu do Portugalska – tentokrát nikoli jako studentka, ale v roli lektorky.

Jsou rodilí mluvčí vždy těmi nejlepšími učiteli?

Divíte se, jak může Češka učit v Portugalsku němčinu? Je to trochu neobvyklé a protože nejsem bilingvní, moje němčina nikdy nebude na úrovni rodilých mluvčích. Ale na rozdíl od nich mám jednu zásadní zkušenost – sama jsem se učila němčinu jako cizí jazyk. Rodilí mluvčí sice obvykle dovedou gramatická pravidla svého jazyka bezchybně užívat, většina z nich je ale nedokáže vysvětlit a zdůvodnit.   

Nejen pro nás je němčina složitá

Pro Portugalce je němčina zcela jistě složitější než pro nás. Většinou se učí anglicky a francouzsky nebo španělsky, ale učit se cizí jazyk, který má několik pádů, není úplně obvyklé. V portugalštině se neskloňuje, a tak je pro Portugalce velká obtíž už jen pochopit, k čemu všechny ty pády vlastně slouží. (Pro představu: finština má pádů čtrnáct – a my bychom si při jejím osvojování zřejmě kladli tutéž otázku).

Navíc má portugalština, podobně jako francouzština, jen dva gramatické rody – k čemu třetí? A nemůžu nezmínit problematickou výslovnost. Ta portugalská je sice také dosti komplikovaná, v němčině tomu ovšem není jinak a tak na Portugalce čekají nástrahy v podobně nových hlásek a jejich kombinací, které ze svého jazyka neznají.

Průběh praxe

Stáž trvala měsíc a učila jsem ve třech kurzech přímo na univerzitě. Každý kurz byl jiný, a to nejen jazykovou úrovní, ale i celkovým laděním skupiny. Začátečníci byli aktivní, komunikativní a učili se velmi rychle, ve třetím semestru jsem narážela na problém velkých jazykových rozdílů, který výuku značně komplikoval, a v posledním kurzu na mě čekala milá skupina středně pokročilých, mezi kterými jsem byla zřejmě nejmladší – většinou to byli univerzitní profesoři nebo vědci.

Oba lektoři, kteří vedli kurzy, ve kterých jsem učila, jsou rodilí mluvčí. Zejména s mou mentorkou jsem se naučila opravdu hodně – je velmi dynamická, kreativní, má na studenty vysoké nároky, mluví na ně od začátku německy – a očividně to funguje, nějakým způsobem vždycky pochopí, co se od nich očekává. Ocenila jsem její přímost, se kterou mi sdělovala kladnou i zápornou kritiku. A byla jsem překvapená, kolik se studenti naučili na pouhý měsíc. Druhý lektor původně nestudoval žádný jazykovědný obor, nýbrž historii a práva, a tak je jeho jedinou kvalifikací fakt, že je rodilý mluvčí. To ale k výuce nestačí. A bohužel se to na kvalitě výuky také odráželo.

Stáž mi přinesla spoustu zkušeností. Zlepšila jsem si němčinu i portugalštinu, poznala zázemí portugalské univerzity, pochytila leccos z výuky svých kolegů, poznala nadané a motivované studenty a hlavně získala další cenné zkušenosti s učením.

Kde hledat místo na praxi?

Hledáte-li místo, kde se můžete absolvovat praxi, sledujte vývěsky na fakultách, odborných pracovištích, školách či místech, které se vztahují k vašemu oboru. Nabídky lze najít také na internetu, pro různé obory se nabízí i několikaměsíční programy v zahraničí a s trochou štěstí bude vaše úsilí i finančně ohodnoceno. Máte-li vyhlédnuté nějaké konkrétní místo, nebojte se sami zeptat, zda by o vás neměli zájem. Mně se to vyplatilo.

Rady a tipy pro budoucí lektory

  • Hospitujte, hospitujte, hospitujte – odkoukáte styl ostatních lektorů, načerpáte inspiraci a nebo naopak uvidíte, čemu byste se měli ve své výuce vyhnout a na co je třeba si dát pozor.
  • Učte se jazyky; čím víc jazykových systémů budete znát, tím pro vás bude snazší pochopit, s čím a proč mají vaši studenti problémy; začnete-li se učit nový cizí jazyk, ocitnete se znovu v roli svých studentů a umožní vám to lépe se vcítit do jejich situace.
  • Je vhodné, abyste alespoň částečně ovládali mateřský jazyk svých studentů a mohli tak lépe pochopit a předvídat možné nesnáze.
  • Ne vždy budete mít k dispozici ideální podmínky, technika někdy selže – zpravidla v ten nejnevhodnější okamžik. Připravte pro tyto případy alternativní program.
  • Zajímejte se o nové metody, ale buďte kritičtí a realističtí!
  • Zejména v začátcích je nesmírně těžké časově naplánovat výuku, vždy se můžete u něčeho zdržet nebo naopak. Připravte si pro jistotu víc materiálu a promyslete, který můžete naopak v případě potřeby vypustit.
  • Nebojte se učení ve skupinách. Ač se to nezdá, učit individuální kurzy není o moc snazší, naopak – máte omezenější možnosti, kurz je méně interaktivní a pro vás může být mnohem náročnější na koncentraci.
  • Přítomnost mentora nebo jiného lektora vás může znervóznit. Dostane se vám ale zpětné vazby, ze které se můžete hodně čerpat. Je důležité, aby vás někdo upozornil na případné chyby. Stejně tak je velmi přínosné nahrát výuku na video – budete jistě překvapeni, až uvidíte sami sebe učit.

Ne všechno se vždy podaří. Nenechte se odradit. Odměnou vám budou pokroky vaše i vašich studentů.

 

 

Přidat komentář