Moderní překladatelské programy

Již jsme si zvykli na to, že většina textových dokumentů je zpracovávána na počítači. Počítač je zároveň silným nástrojem pro překladatele. Moderní software usnadní život nejen profesionálům, ale každému, kdo častěji potřebuje přeložit dokumenty z cizího jazyka.


Elektronické slovníky

Pro překlady textů vznikaly postupně různé druhy programů. První typ těchto programů vychází z analýzy souvětí a vět, rozdělení věty na slova, zkoumání jejich slovního druhu, čísla, času, pádu apod. Základním jazykovým zdrojem je v tomto případě slovník jednotlivých vět a frází a oborové členění. Obslužný program a textovou databázi nazýváme elektronický slovník (angl.: dictionary). Podobné programy se označují termínem překladače (angl.: machine translation, zkr.: MT). Mezi nejznámější české překladače patří PC Translator a Eurotran.

CAT nástroje

Druhým typem jsou programy na překlady pomocí počítače (angl.: computer aided translation, zkr.: CAT). Jejich základním jazykovým zdrojem je textová databáze celých vět. Kromě oborového členění obsahuje dvojice vět kódy (jazyk-stát), kód autora a mnoho dalších informací. Dvojice vět se nazývá překladová jednotka (angl.: translation unit, zkr. TU). Celý soubor vět je pak pojmenován termínem překladová pamět (angl.: translation memory, zkr. TM).

Nástroje typu CAT porovnávají podobnost překládaného zdrojového segmentu se všemi segmenty uloženými v překladové paměti. Shoda je známkována od 76 % do 99 %. Pokud je nalezen text, který se shoduje na méně než 75 %, není do cílového segmentu (textu) vložen překlad z překladové paměti.

Stručně z historie CAT nástrojů

Uživatelé dělí CAT nástroje podle editoru, ve kterém překlad provádějí. V tomto směru byl přelomovým nástroj Trados Workbench, s jehož pomocí uživatel překládá v textovém editoru Microsoft Word, který je součástí běžného balíku kancelářských programů Microsoft Office. Program vkládá mezi zdrojový a přeložený text oddělovací značky a údaj o procentním hodnocení shody. Po přeložení celého dokumentu má soubor dvojnásobnou velikost a obsahuje texty ve dvou jazycích. Při kontrole je dokument následně „vyčištěn“ od značek, výsledkem je dokument pouze v cílovém jazyce. Trados byl vyvinut již v roce 1986 a samostatně existoval do loňského roku, kdy jeho vývoj a distribuci převzala firma SDL.

Všestranný Wordfast

V roce 2000 vznikla CAT nástroji Trados konkurence v podobě programu Wordfast, který vytvořil překladatel a programátor Yves Champollion. Má většinu funkcí hardwarově náročného a drahého programu Trados, ale je menší objemem dat a cenově dostupnější. Program je na serveru www.wordfast.net volně ke stažení kdykoli a kýmkoli bez nutnosti registrace uživatelů. Program je zdarma pro univerzity a nevládní humanitární organizace. Ostatní uživatelé za licenci platí.

Wordfast pracuje na PC i MAC počítačích, za jistých podmínek i v Linuxu. Používá překladovou paměť – textovou databázi ve formátu TXT. Výstupem je textový soubor, který má stejné formátování jako překládaný dokument. V prostředí MS Wordu je možné překládat dokumenty také dalších aplikací MS Office, jako jsou Excel, PowerPoint nebo Access. Pomocí šablony PlusTools je možné připravit ke zpracování soubory ve formátech HTM a PDF.

Tip: Na stránce www.condak.net/gratis jsou ke stažení krátké překladové paměti a soubory, ze kterých byly vytvořeny. Mohou sloužit jako příklad fungování překladatelského software typu CAT. Ukázky překladů najdete na stránce: www.condak.net/fast/cs/modes.htm

Ke stažení: Výklad vybraných výrazů programu Wordfast – icon glosar_WF.doc (37.00 KB).

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář