Moderní firemní jazykový kurz

Při kvalitním firemním kurzu musíme mít vždy na paměti, že jazyk se učí komplexně a všechny jazykové dovednosti musí být vzájemně propojeny. Pro zkušeného lektora je hračkou odhadnout potřeby studentů a vést je k požadovaným výsledkům. Kromě výuky z učebnice nebo stanoveného plánu obohatí hodinu materiály z internetu, diskuse a jazykové hry.

Kde je tedy problém?

Bohužel, v kvalitním lektorovi. Ne každý učitel je schopen poskytnout studujícím stejnou kvalitu. Tím se ve firmách vytvářejí nepoměry v možnostech využití firemní jazykové výuky. Hodně záleží i na čase, ve kterém je student nucen výuku přijímat a na frekvenci, kterou mu zaměstnavatel umožní. Při výuce vrcholového managementu se přidává ještě pracovní vytížení, které brání pravidelnosti výuky a schopnosti soustředit se na probíranou látku. Zdálo by se, že uvedené problémy jsou nutným zlem každé firemní jazykové výuky.

Existuje nějaké řešení?

V současné době se objevil nový fenomén – internet a e-learningová výuka. Nemyslíme tím e-learning, který kopíruje stávající učebnice nebo vytváří texty, lehce oživené interaktivními metodami. Upozorňujeme na vysoce interaktivní e-learningové kurzy, které s vámi při cvičeních diskutují, můžete nacvičovat výslovnost a program je schopen do omrzení opakovat špatně vyslovené slovo a na stupnici vám ukazovat, jak se postupně přibližujete k dokonalosti. Zapomněli jste něco z článku? Neznáte odpověď na dotaz? Program vám vše připomene. Nevzpomínáte si na probranou gramatiku? Žádný problém. Program Vám okamžitě vysvětlí gramatický jev nebo předvede souhrnnou tabulku právě probrané gramatiky. Nejde vám poslech nebo výslovnost? Na každou formu výuky máte navíc speciální cvičení. Myslíte si, že vám bude chybět živý styk s lektorem? Omyl. Po dobu 24 hodin můžete diskutovat se zahraničním učitelem, a to již na základním stupni znalosti. Chcete si povídat s jinými studenty ve světě? Také s nimi můžete chatovat nebo mluvit. Zajímají vás novinky ze světa? Máte vlastní, stále aktualizovaný časopis pro všechny úrovně znalostí. Také o jeho článcích můžete ústně či písemně diskutovat. Každý zaměstnavatel si teď pomyslí: „To je krásné, ale co cena? A jak budu kontrolovat, nakolik moji studenti využívají zaplacené licence?“

Kontrola studia

Zaměstnavatel může prostřednictvím odpovědného pracovníka sledovat v počítači pokroky zaměstnanců. Má přehled o tom, jak často a jak dlouho student využívá e-learningového programu a zná výsledky testů. V případě zanedbávání studia může licenci přidělit jinému zaměstnanci. Všichni mají stejné podmínky ke studiu. Mohou přecházet na nová pracoviště, třeba i do zahraničí, a nic jim nebrání v další výuce. Mohou si látku stahovat z internetu do vlastního počítače a vracet do programu zpracované části kurzu. Každý si sám určí frekvenci a délku studia. V zaměstnání je možné využít volných chvil ke studiu. Zlepší se  využití pracovní doby a ušetří se finanční prostředky zaměstnavatele. Co se týká ceny, je podstatně nižší než u klasické výuky s lektorem, která je navíc časově limitována. Dá se předpokládat, že s rozvojem internetu bude cena i nadále klesat a kvalita se bude zvyšovat. Za nějaký čas budeme s učitelem po internetu nejen mluvit, ale i se vídat.

Transformace klasické výuky

>>V této části článku došlo k chybě při zveřejnění v tištěné verzi magazínu – nesprávně jsem napsal, že E-learning je závislý na rychlosti připojení na internet, což je nesmysl – dnešní e-learningové programy již fungují stejně dobře i při pomalém připojení(vč. všech interaktivních prvků). Tímto se omlouvám čtenářům i autorce článku za tuto mylnou informaci (dm)<<
E-learning
je závislý na rychlosti šíření internetu a na schopnosti pracovat s počítačem. Proto jsou e-learningové kurzy doprovázeny speciálními semináři, které podle potřeby nahrazují živého lektora a umožňují zvláště začátečníkům produktivní práci s programem. Tím je umožněna postupná transformace klasické výuky na výuku moderní.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář