Mladí vědci z Čech zvítězili v přírodovědné soutěži

Dne 13. prosince 2012 se v německém Heidelbergu uskutečnilo slavnostní vyhlášení mezinárodního kola přírodovědné soutěže Quarry Life Award. Celosvětovým vítězem se stal projekt CEP II – Pískovna pro biodiverzitu mladých vědců z jižních Čech.

Skupina HeidelbergCement vyhlásila mezinárodní soutěž Quarry Life Award v září 2011 s cílem objevení nových myšlenek a nápadů na podporu a ochranu biodiverzity v těžebních prostorech. Do soutěže se přihlásilo přes 300 projektů z 18 zemí. Autorům vybraných 80 projektů bylo poté umožněno provést svůj výzkum v lomech a pískovnách skupiny HeidelbergCement. Následně mezinárodní porota složená ze zástupců předních světových organizací jako BirdLife Europe, The Jane Goodall Insitute, AGLN a vrcholných představitelů skupiny HeidelbergCement v otázkách udržitelného rozvoje vybrala tři celosvětové vítěze.

 

Úspěch pod vedením Jihočeské university v Českých Budějovicích

První místo získal národní vítěz z České republiky, tým vedený Mgr. Klárou Řehounkovou, Ph.D., která působí na Jihočeské universitě v Českých Budějovicích. Mezinárodní porota na projektu ocenila jak podrobné biologické zmapování pískovny, tak i praktickou část projektu, v rámci které byl s využitím zjištěných výsledků navržen postup rekultivačních prací. Suchdolská pískovna CEP II se tímto může stát příkladem pro další rekultivační projekty nejen ve svém regionu. Tým obdržel za svůj projekt finanční odměnu ve výši 30 000 euro.

Možnosti studia jazyků v Českých Budějovicích
Jazykové školy České Budějovice Jazykové kurzy České Budějovice Kurzy angličtiny České Budějovice Kurzy němčiny České Budějovice

Na druhém místě se v mezinárodní soutěži umístil tým z Ghany. Jeho projekt byl zaměřen na využití lokálně vyráběných geotextilií z přírodních materiálů ke stabilizaci svahů ohrožených erozí v průběhu těžby nebo rekultivace. Ocenění za třetí místo získali výzkumníci z Velké Británie za projekt zaměřený na průzkum obnažených ploch naplaveného materiálu v pískovnách vhodných jako stanoviště pro bahňáky.

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže promluvila mimo jiných také světoznámá primatoložka a Posel míru OSN Dr. Jane Goodall. Ve své řeči poukázala na současné environmentální problémy planety, ale představila také své důvody k budoucí naději.

„První ročník soutěže můžeme považovat za opravdový úspěch,“ uvedl ve své řeči člen představenstva skupiny HeidelbergCement zodpovědný za udržitelný rozvoj pan Daniel Gauthier. „Soutěž byla ve všech zúčastněných zemích přijata s nadšením jak ze stran soutěžících, tak spolupracujících environmentálních organizací. Díky projektům, které vzešly z této soutěže, se nám podařilo posílit znalosti a povědomí o mimořádné biologické hodnotě těžebních prostor napříč státy i kontinenty. Z tohoto důvodu bude skupina HeidelbergCement pokračovat v pořádání soutěže Quarry Life Award v dalších letech.“

Více informací o soutěži:

Co je Quarry Life Award?

Quarry Life Award je mezinárodní vědecko-vzdělávací soutěž pořádaná skupinou HeidelbergCement. Cílem soutěže je jednak podpora biodiverzity v průběhu těžby i v procesu rekultivace, ale také osvěta a posílení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor. V České republice jsou její součástí lomy a pískovny společností Českomoravský cement, a.s. a Českomoravský štěrk, a.s.

Jane Goodall a skupina HeidelbergCement

Spolupráce světoznámé primatoložky Jane Goodall a skupiny HeidelbergCement trvá již přes dva roky. Společným cílem je zvýšení povědomí o udržitelném využívání půdy a lesů v Tanzanii při současném vytváření pracovních míst a hospodářském rozvoji země. Součástí spolupráce je společný vzdělávací projekt Institutu Jane Goodall probíhající v blízkosti cementárny Dar es Salaam. Jako konkrétní příklad můžeme uvést projekt lesní školky, založené v místě bývalého lomu, ve které se mohou studenti z místních škol přímo vzdělávat v otázkách ochrany přírody a přírodních druhů.

Zdroj: Tisková zpráva Econnect, autor: Eliška Vinklerová

 

Přidat komentář