Mezinárodní zkouška z japonštiny

Čínština, thajština či japonština? Exotické jazyky se dostávají do povědomí nejen mladých lidí. Učí se v jazykových školách, na univerzitě, potkáte však i samouky. Zejména pokročilejší studenti po určité době studia chtějí stvrdit svoji znalost složením mezinárodní jazykové zkoušky.

Proč skládat zkoušku?

S rozvojem jazykových znalostí se objevila nutnost doložit úroveň svých znalostí. Běžně se skládají zkoušky z angličtiny, francouzštiny a němčina a od roku 1984 také z japonštiny. Křídový papír certifikátu se sice určitě pěkně vyjímá na stěně, důležitější je však jeho obsah, o který se zajímají univerzity i zaměstnavatelé.

Japonská vláda navíc v roce 2008 oznámila svůj úmysl zařadit složení mezinárodní zkoušky jako podmínku pro získání trvalého či dlouhodobého víza k pobytu.

Mezinárodní zkoušky z japonštiny

Japanese Language Proficiency Test (JLPT neboli Nihongo nórjoku šiken) má od prosince 2009 pět úrovní (N1-N5). Na rozdíl od FCE, zkoušek City & Guilds či jiných evropských zkoušek, zkouška JLPT není strukturována podle evropského referenčního rámce pro jazyky. Nejobtížnější je dosáhnout stupně číslo 1.

V letech 1984-2009 existovaly pouze čtyři úrovně zkoušky, ale kvůli velkému rozdílu mezi starou „dvojkou“ a „trojkou“ byly znalosti rozčleněny do pěti.

Certifikát z japonštiny jako cizího jazyka uděluje japonské ministerstvo školství, samotné testování zašťiťuje mimo Japonsko Japan Foundation ovšem v úzké spolupráci s místními centry. Mimo asijské země se zkoušky koná pouze 1x ročně – v prosinci.

Jednotlivé stupně zkoušky JLPT

N1
Složení 1. úrovně (tj. nejnáročnější) vyžaduje zhruba 900 hodin studia k úspěšnému složení. 1. stupeň zkoušky nebyl změněn a jeho náročnost odpovídá i starému (čtyřúrovňovému) řazení. Samotná zkouška trvá 170 minut. Uchazeč by měl ovládat přibližně 2000 znaků kandži a mít slovní zásobu o počtu 10 000 slov. Úroveň odpovídá znalostem, které dostačují pro běžný život v Japonsku. Zkouška se skládá ze dvou částí (slovíčka, gramatika a čtení v jedné + poslech).

N2
O třídu nižší stupeň (2.) je určen pokročilým studentům, kteří japonštině věnovali alespoň 600 hodin, ovládli 1000 znaků kandži a 6 000 slov ze slovní zásoby. Testování trvá 155 minut. I tento stupeň zůstal zachován dle starého řazení a podobně jako u prvního stupně, i tady je zkouška rozdělena na dvě základní části. Složení certifikátu potvrzuje schopnost kandidáta rozumět běžným i nezvyklým situacím v japonském životě.

N3
Nová 3. úroveň vznikla kvůli potřebě odstranit mezeru mezi původní 2. a 3. úrovní. Studenti původně měli velké potíže složit (starou) úroveň 2., i když se (starou) úrovní 3 neměli větší potíže. Zkouška trvá 140 minut a je rozdělena do tří částí. Slovíčka, čtení a psaní, poslech.

N4
Mírně pokročilí studenti (300 znaků nadži a 1500 slov) jsou schopni složit 4. úroveň zkoušky. Této úrovně lze dosáhnout po zhruba 300 hodinách výuky. Zkouška trvá 125 minut a je složena ze tří částí (slovíčka, gramatika a čtení, poslech).

N5
Úroveň č. 5 je sice označena jako základní, ovšem těch „základů“ je třeba zvládnout poměrně dost. 100 znaků kandži a 800 slov je slušná porce vědomostí, k jejímuž dosažení se doporučuje 150 hodin japonštiny. Test probíhá během 105 minut opět obsahuje stejné tři části (ovšem s jednodušší obtížností) jako úroveň N3 a N4.

Jak a kde se ke zkoušce připravit?

Než se vůbec ke zkoušce přihlásíte, tak se pochopitelně japonštinu musíte začít učit. Jazykové školy dnes nabízejí kurzy japonštiny nejen v Praze a nabídka jednotlivých kurzů se rozšiřuje. Největší problémy činí studentům (samozřejmě) písmo. I japonská gramatika je jednodušší než „rozsypaný čaj“.

Pro složení zkoušky není třeba absolvovat placené jazykové kurzy, certifikát může složit i samouk, jen si musí vyzvednout přihlášku (např. u Japonského centra v Brně či Česko-japonskou společnost v Praze). Přihlášku je však nutné podat hodně dopředu (začátek srpna až konec září).

Zkoušku lze od roku 2010 složit i v ČR (v Brně), předtím bylo možné jen zkusit si tzv. Přípravný test, který může odhalit mezery ve vědomostech. Při přípravě se vyplatí projít testy z minulých let a zaměřit se hlavně na poslech, se kterým již tradičně mají uchazeči problémy.

Cena zkoušky vás mile překvapí, její výše samozřejmě závisí na úrovni, vejdete se ale do 700 kč.

Podrobnější údaje o zkoušce s návodem k přípravě najdete na stránkách Japan Foundation (anglicky).

 

Přidat komentář