Mezinárodní konference učitelů

V dubnu letošního roku se v Brně již podruhé uskuteční MEZINÁRODNÍ KONFERENCE UČITELŮ ANGLIČTINY. Hlavním organizátorem této zajímavé a svého druhu výjimečné akce je brněnská jazyková škola P.A.R.K.. Některé bližší informace jsme získali od ředitele školy pana Romana Kožnara.

JAKÝ JE PROGRAM VAŠÍ KONFERENCE?
Jedná se o jednodenní akci, při které mají učitelé angličtiny zejména středních, vysokých a jazykových škol možnost navštívit  několik z přibližně dvaceti nabízených seminářů. Tyto praktické semináře prezentují zkušení školitelé z významných škol a jazykových institucí z České republiky i zahraničí.

CO PŘESNĚ ZNAMENAJÍ "swapshops" UVEDENÉ V PROGRAMU?
Tato část konference měla vloni velký ohlas, takže se stane již stabilní součástí programu. Jedná se o tzv. dílny, aktivní semináře, během kterých školitelé prezentují krátké aktivity, do nichž se zapojují i účastníci, kteří si je tak mohou sami přímo vyzkoušet a následně je jednoduše použít ve svých hodinách.

JE STEJNĚ JAKO VLONI NĚJAKÝ "HLAVNÍ" PŘEDNÁŠEJÍCÍ?
Bude určitě příjemné, že letošní konference se účastní všichni ti školitelé z loňska, jejichž semináře byly nejúspěšnější.Hlavními  přednášejícími jsou letos David Evans, Glynnis Chantrell , a mohu také již prozradit, že po velkém úspěchu na loňské konferenci se i letos můžeme těšit na pana Tima Bowena z jazykové školy Embassy v Hastings.

MÁ KONFERENCE I NĚJAKÝ DOPROVODNÝ PROGRAM?
Každý z účastníků obdrží zdarma dvě kvalitní učebnice a praktické materiály k výuce. Navíc se zde prezentují všichni významní vydavatelé učebnic a jejich produkty jsou v rámci konference nabízeny za velmi výhodných podmínek. Řadu knížek i jiných praktických cen lze také vyhrát v rámci soutěží, které po celý den probíhají. V neposlední řadě nabízí kvalitní a rozsáhlé prostory ve kterých se tato akce koná řadu příležitostí k více či méně formálním setkáním s kolegy ze stejného oboru.  

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář