Mezinárodní jazykové zkoušky z ruštiny ТРКИ/TORFL

Státní Petrohradská univerzita

Žijeme v době, kdy mít znalosti minimálně jednoho cizího jazyka je absolutní nezbytnosti a samozřejmosti. Požadavky ve studijní i pracovní sféře se stále zvyšují a musí se vynakládat čím dál, tím větší úsilí k tomu, aby jedinec obstál na pozadí narůstající konkurence. Jedním z trumfu, díky kterému se vám otevře více dveří, naskytne více zajímavých příležitosti, a který potvrdí úroveň vašich jazykových znalosti, je složení mezinárodní standardizované certifikační zkoušky. Jak se připravit na jazykovou zkoušku?

Proč zrovna ruský jazyk?

Ruština není pouze ústředním dorozumívacím jazykem v Ruské federaci. Vzhledem k dějinám je velmi rozšířen v oblastech východní Evropy i severní Asie. Kromě toho významné rusky mluvící menšiny najdete v zemích na celém světě. Mezi státy, kde má více než 1% populace ruský jazyk za mateřský patří například Čína, Izrael, Spojené státy americké a všechny bývalé republiky Sovětského svazu.

Se 154 milióny rodilých mluvčích na světě, je tak ruština na 8. místě na seznamu nejrozšířenějších jazyků. To je pádný důkaz toho, že využití této řeči určitě najdete! V oblasti akademické v rámci studijních programů a spolupráci universit a vysokých škol, z hlediska všeobecného rozvoje díky bohatému ruskému kulturnímu dědictví. Nejvíce uplatnění ruštiny ale oceníte především ve sféře obchodní díky velkému množství podnikatelských příležitostí a na trhu práce, kde je znalost ruského jazyka nyní velmi vyhledávanou dovednosti.

Co je zkouška ТРКИ / TORFL?

Je to mezinárodní standardizovaná certifikační zkouška z ruského jazyka na úrovních od A1 až C2. Jedná se o moderní zkoušku, kterou v Rusku smí pořádat pouze pět univerzit. V České republice jsou pak pouze tři instituce, kde lze zkoušku složit:

  • Institut ruského jazyka – Autorizované centrum zkoušek TORFL/ТРКИ
  • Ruské středisko vědy a kultury v Praze
  • Univerzita Karlova

Institut ruského jazyka – Autorizované centrum zkoušek TORFL/ТРКИ

Všechny výše vyjmenované ústavy spolupracují s Centrem jazykového testování Petrohradské státní univerzity, které patří mezi pětici oprávněných univerzit v Ruské federaci

Obrovskému zájmu vděčí také díky tomu, že je zkouška ТРКИ / TORFL uznávaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ALTE – The Association of Language Testers in Europe a Ministerstvem vzdělávání Ruské federace.

Kromě toho je zanesena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech a na úrovni B1 nebo vyšší jí lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81, odst. 6 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Úrovně zkoušky a z čeho se skládá

Pro potvrzení počátečních úrovní znalosti jazyka jsou tu zkoušky TEU a TBU, které odpovídají úrovním A1 a A2. Zkoušky TORFL 1, TORFL 2, TORFL 3 a TORFL 4 už odpovídají úrovním B1 až C2 vycházejícím ze Společného evropského referenčního rámce (nebo-li Common European Framework of Reference for Languages).

Samotná zkouška se skládá z pěti testů, které ověří vaše znalosti v oblastech gramatiky a slovní zásoby, čtení, psaní a korespondence, poslechu i mluvení. Vzorové testy a podrobnější charakteristiku testů ke každé úrovni vám poskytne volně k užití Institut ruského jazyka – Autorizované centrum zkoušek TORFL/ТРКИ na svých stránkách www.institutrj.cz.

Dobrá příprava je základ úspěchu

Certifikát státní zkoušky ТРКИ

Jste na pochybách, zda máte dostatečné znalosti a jestli zkoušku zvládnete? Určitě ano! Jen je potřeba předem pomyslet na dostatečnou přípravu pod vedením zkušených lektorů a dotáhnout vaše, už i tak určitě skvělé znalosti k dokonalosti.

Právě proto kromě složení samotné zkoušky nabízí Institut ruského jazyka-Autorizované centrum zkoušek TORFL/ТРКИ také přípravné kurzy, pořádané speciálně pro zájemce o tento certifikát, a které vede tým kvalifikovaných učitelů ruského jazyka a rodilých mluvčích.

Certifikát zkoušek SPbGU

Tato instituce vznikla za podpory Centra jazykového testování Petrohradské státní univerzity a jako součást Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky VĚDA. Cílem vzniku Institutu ruského jazyka- Autorizovaného centra zkoušek TORFL/ТРКИ bylo zkvalitnění a zpřístupnění výuky ruštiny s následnou možností získání mezinárodních certifikátů. Mimo již výše zmíněných zkoušek můžete zde totiž také složit zkoušky Petrohradské státní univerzity „Ruský jazyk pro obchodní komunikaci“ v úrovních B1, B2, C1 a „Ruský jazyk pro školáky“ v úrovních A1, A2 a B1, B2.

Pokud zrovna neusilujete o mezinárodní potvrzení vaší způsobilosti v oblasti ruského jazyka a jen přemýšlíte o jeho studiu najdete v Institutu ruského jazyka i kurzy pro děti, firemní kurzy, individuální kurzy a mimo jiné metodické kurzy pro učitele ruštiny pořádané ve spolupráci s Českou asociací rusistů.

Přidat komentář