Mezinárodní jazykové zkoušky otevírají dveře

Ať už se hlásíte na pracovní pozici nebo máte zájem o studijní pobyt nebo stáž v zahraničí, budete přirozeně tázáni na svou jazykovou vybavenost. Ohodnotit vlastní jazykovou úroveň často není snadné a máme tendenci se buď podceňovat nebo naopak své znalosti přeceňovat.

Černé na bílém…

Pokud chcete svému úsilí a času, který do studia cizího jazyka vkládáte nebo jste dosud vložili, dodat vážnost a své schopnosti moci kdykoliv a kdekoliv hned doložit, je ideální mít to černé na bílém. A právě to vám umožní osvědčení o složení některé z mezinárodních jazykových zkoušek, které mají váhu jak u nás, tak ve světě.

160632339Mezi nejpopulárnější jazykové certifikáty patří osvědčení největší britské vzdělávací organizace City & Guilds Qualifications. Výhodou jejích certifikátů je testování praktických jazykových dovedností, zaměření jak na všeobecnou tak na obchodní angličtinu, flexibilita termínů zkoušek a také fakt, že certifikáty jsou uznávány firmami, institucemi i školami po celém světě. Studenti velmi oceňují i to, že zkoušky City & Guilds umožňují složení pouze písemné nebo naopak ústní části, případně obou, ale na různých úrovních (např. ústní na úrovni B2 a písemné na B1).

„Zájem o zkoušky City & Guilds neustále roste,“ uvádí Vítězslav Bican z jazykové školy Channel Crossings. „Možnost složit pouze některou z částí je hojně využívána, výrazně převažuje zájem o písemnou část. Úspěšnost u zkoušek je o něco vyšší u ústní části, celkově se pohybuje na hranici 88 %,“ dodává.

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

 Cambridge ESOL – zkoušky FCE, CAE a BEC

Na stabilní úrovni zůstává zájem o zkoušky Cambridge ESOL Examinations. Patří sem certifikáty pro obecnou angličtinu FCE a CAE, obchodní angličtinu BEC a odbornou angličtinu ILEC a ICFE, zkoušky pro děti a testující systémy pro organizace BULATS. „Tyto zkoušky přímo neorganizujeme, ale studenti u nás mohou navštěvovat celou řadu přípravných kurzů a my jim poté zajistíme registraci ke zkouškám u British Council,” uvádí Vítězslav Bican z Channel Crossings.

 Jazykové certifikáty nejen z angličtiny

164170012Další důležitou společností, která zaštiťuje množství mezinárodních jazykových zkoušek je ETS Global. Tato organizace působí po celém světě a zabývá se tvorbou standardů pro hodnocení jazykových kompetencí. Firma stojí za jazykovými certifikáty, jako jsou TOEFL a TOEIC z angličtiny, WiDaF z němčiny a TFI z francouzštiny.

Mezinárodní zkoušky z němčiny zaštiťuje kromě ETS Global v ČR také Goethe Institut nebo organizace ÖSD vydávající Rakouský jazykový diplom. Znalost francouzštiny si lze nechat ověřit zkouškami ve Francouzském institutu, kde můžete získat certifikáty DELF a DALF vydávané francouzským ministerstvem školství. Pokud potřebujete mezinárodně platné osvědčení o znalosti španělštiny, máte v ČR jedinou možnost, a to absolvovat zkoušku DELE. Zkoušku a následné osvědčení o jejím absolvování vydává Instituto Cervantes se sídlem v Praze.

Složte si jazykovou zkoušku, získáte zkušenost k nezaplacení

S tím, jak stále více Čechů vyjíždí za prací nebo na studijní pobyty do zahraničí, je poptávka po mezinárodně uznávaných jazykových zkouškách stále větší. „Za posledních 5 let evidujeme výrazné nárůsty v počtu zájemců o složení mezinárodních zkoušek. Jedinou výjimkou byl rok 2012, kdy došlo k mírnému poklesu. Tento propad se letoškem podařilo zastavit. Největší zájem je tradičně o certifikáty z angličtiny, následují zkoušky z němčiny a na třetím místě je francouzština. Pozorujeme i vyšší úspěšnost v absolvování zkoušek na první pokus. Většina zájemců se dnes totiž ke zkouškám hlásí po ukončení některého z našich jazykových kurzů, který je k přípravě na ni vede nebo po absolvování zkoušek nanečisto,“ říká Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové školy Channel Crossings.

 

Zkuste si ještě přečíst nějaké tipy pro přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky.

Přidat komentář