Mezinárodní jazykové zkoušky City&Guilds

Popularita mezinárodních jazykových zkoušek z angličtiny City & Guilds v České republice v neustále vzrůstá. Důvodů, proč jim zájemci z řad studentů a zaměstnanců dávají přednost před ostatními jazykovými zkouškami dostupnými na českém trhu, je hned několik. Připravili jsme 10 nejčastějších důvodů, proč Češi skládají mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds.

1. Tradice a prestiž

Britská vzdělávácí a certifikační instituce City & Guilds se zabývá tvorbou testů a hodnocením již déle než 130 let. Vydává více než 1,5 miliónu certifikátů ročně a její prezidentkou je Její královská výsost Princezna Anna.

2. Široká nabídka jazykových zkoušek dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (A1 – C2)

 • Obecná angličtina: City & Guilds IESOL a ISESOL: 6 úrovní dle ERR (A1 – C2)
 • Obchodní angličtina: City & Guilds EBC a SETB: 3 úrovně dle ERR (A, B, C)
 • Angličtina pro děti

3. Flexibilní zkouškové termíny

U zkoušek City & Guilds se není třeba stresovat plánováním termínu dlouho dopředu. Každé testovací centrum je vypisuje podle potřeb svých studentů a veřejnosti, některá centra i každý měsíc.

4. Dvě samostatné, oddělené zkoušky

Jedním z jedinečných a zároveň hojně oceňovaných aspektů zkoušek City & Guilds je fakt, že si je lze rozdělit na dvě části a dělat písemnou (IESOL) a ústní zkoušku (ISESOL) zcela samostatně. Pro zájemce pak vzniká více možností. Tyto dvě zkoušky může složit na různých úrovních i ve dvou různých časových termínech.

5. Testují 4 dovednosti s důrazem na komunikaci

Blue IESOL image-2Zkoušky vychází z moderních principů komunikativní metody. Jejich cílem je zjistit, zda a jak efektivně jsou kandidáti schopni reálně komunikovat v angličtině, a to v rámci poslechu, čtení, psaní a mluvení. Gramatika a slovní zásoba jsou testovány v kontextu ostatních dovedností (např. psaní) tak, jak se přirozeně vyskytují v reálné komunikaci – dril ani míra inteligence nerozhodují.

6. Zcela objektivní hodnocení

Hodnocení písemných a ústních zkoušek City & Guilds probíhá na centrále City & Guilds v Londýně, zcela nezávisle na testovacích centrech v ČR. Ústní zkouška se nahrává a centrum zasílá tuto audionahrávku do Londýna na vyhodnocení. Kandidáti tak získávají maximálně objektivní hodnocení svých jazykových znalostí.

7. Příznivé ceny

8. Flexibilní přípravné materiály

Existuje široká nabídka přípravných materiálů na tyto zkoušky od vzorových testů, cvičebnic, učebnic přes bezplatnou výukovou podporu na specifických webových stránkách (www.cityandguildsenglish.com, www.cityandguilds.cz) až po moderní interaktivní on-line přípravné kurzy.

9. Akreditovaná testovací centra ve Vaší blízkosti

Mezinárodní zkoušky City & Guilds lze složit prakticky kdekoliv v České republice, a to díky síti 20 akreditovaných testovacích míst (univerzity, střední školy, státní a soukromé jazykové školy).

10. Široké uznávání (VŠ, MŠMT, atd…) a celoživotní platnost

Držitelé certifikátu City & Guilds (týká se především zkoušek z obecné angličtiny IESOL a ISESOL) se těší celé řadě výhod spojených s uznáváním těchto zkoušek ze strany českých a mezinárodních institucí a firem. V rámci ČR jsou zkoušky uznávány velkým množstvím univerzit a vysokých škol a MŠMT jako standardizované jazykové zkoušky pro státní správu. V zahraničí je přijímají jak univerzity, tak i firmy a různé další instituce (více na www.cityandguilds.cz/uznavani_ve_svt).

Uznávání zkoušek City & Guilds IESOL a ISESOL lze shrnout v následujících oblastech:

 • Uznávání v České republice
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • České univerzity a vysoké školy
 • Zaměstnavatelé
 • Uznávání v zahraničí
 • Úřad pro kvalifikace a kurikula (QCA) Velké Británie
 • Britský imigrační úřad (UK Border Agency)
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Evropská unie)
 • Zahraniční univerzity a vysoké školy
 • Zaměstnavatelé
 • Ostatní instituce

České univerzity a vysoké školy

Vlastnit jazykový certifikát City & Guilds se studentům vyplatí. Velké množství českých univerzit a vysokých škol uznává jazykové zkoušky City & Guilds IESOL a ISESOL jako nástroj prokázání dosažené jazykové úrovně, a to jak v rámci přijímacího řízení na bakalářské (např. Právnická fakulta UK v Praze), magisterské a postgraduální programy, tak i v rámci studia (některé fakulty na UK, MUNI, ČVUT, VUT Brno, JČU, TUL, a další), či pro účely studijních pobytů (Erasmus) studentů na zahraničních univerzitách (např. Vysoká škola ekonomická v Praze).

V současné době mezi ně patří 14 univerzit a 32 fakult a jejich počet neustále narůstá.

Mezinárodní zkoušky City & Guilds volí ti, kteří chtějí využít tento moderní, flexibilní a cenově přijatelný systém testování jazyka, aby získali maximálně objektivní hodnocení svých znalostí angličtiny podle evropských standardů a vyžili širokých výhod, které vlastnictví tohoto britského certifikátu přináší.

Více informací o struktuře (včetně délky zkoušky, jednotlivých částí, typů úloh) jazykové zkoušky City & Guilds IESOL (písemná zkouška) naleznete zde.

Více informací o struktuře jazykové zkoušky ISESOL (ústní zkouška) naleznete zde.

Vyzkoušejte si vzorové testy (písemná i ústní zkouška) na všech úrovních zdarma.

Zjistěte aktuální úroveň Vaší angličtiny pomocí rozřazovacího testu zdarma.

Přípravné materiály ke zkouškám City & Guilds.

Termíny, registrace, ceny, způsob hodnocení naleznete zde.

www.cityandguildsenglish.com

 

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

Přidat komentář