Mezinárodní certifikáty v The Bell school

Umíte anglicky? Dobře anglicky? Co však znamená úroveň znalostí popsaná slovy jako "dobrá", "průměrná" či "plynná"? Za nezpochybnitelné a
zaměstnavateli uznávané bývají považovány pouze mezinárodní zkoušky. Úspěšné složení zkoušky je objektivním ukazatelem znalosti jazyka v celosvětovém měřítku!

Mezinárodní jazykové zkoušky 

Při výběru jazykové školy je dobré dbát na to, jestli škola umí na takové zkoušky připravit, ale také zda znalosti studentů má právo sama ohodnocovat. Jazyková škola The Bell School je jednou z mála jazykových škol působících v České republice, která toto vše splňuje. The Bell School je autorizovaná jako zkouškové středisko Cambridge ESOL (University of Cambridge ESOL Examinations). To jí umožňuje organizovat a vykonávat mezinárodně uznávané zkoušky PET, FCE, CAE, CPE a BEC Preliminary, Vantage a Higher, ILEC a pro děti Starters, Movers, Flyers.

Úspěšnost absolventů u zkoušek 

The Bell School se však může chlubit nejenom touto předností. Úspěšnost jejích absolventů při skládání mezinárodních zkoušek je 97,5%! Ukazuje to, že příprava studentů na testy je ze strany školy precizní, ale také na mimořádné schopnosti a kvalitu lektorského týmu.

Kvalitní lektoři

The Bell School garantuje, že pedagogové jsou absolventi vysokých škol s příslušnou kvalifikací pro výuku angličtiny, procházejí pravidelnými školeními a zúčastňují se konferencí TEFL (Teaching English as a Foreign Language).

Od The Bell School můžete vysokou profesionalitu ve všech ohledech očekávat. Jde o prestižní mezinárodní školu, jejímž stoprocentním akcionářem je nezisková charitativní organizace Bell International sídlící ve Velké Británii.  

Pobočky školy jsou po celém světě. V současnosti si v nich zlepšuje své jazykové schopnosti každý rok až třicet tisíc studentů z více než 120 zemí. V České republice působí od roku 1990 jako jedna z prvních soukromých jazykových škola patří mezi zakládající členy Asociace jazykových škol.

Specializace na angličtinu 

Specializací The Bell School u nás je výuka angličtiny pro všechny věkové skupiny a na všech jazykových úrovních. Kromě toho zprostředkovává studijní pobyty ve Velké Británii a na Maltě. Pro firmy připravuje kurzy šité přímo „na míru“.

Studium 

Ve všech nabízených jazykových kurzech, je samozřejmostí používání nejmodernějších výukových metod. Studium probíhá v učebnách vybavených audio- a videotechnikou s maximálně 12 studenty. Všichni absolventi kurzů získají od The Bell School osvědčení o dosažené jazykové úrovni. Škola se orientuje podle zavedeného evropského systému hodnocení. Ten je jednotný pro všechny jazyky a rozeznává šest úrovní.

Absolvování kurzu v The Bell School studentům zajišťuje skok o jednu příčku nahoru. Více informací o škole, výuce i zkouškách najdete na http://www.bellschool.cz/.

Kontakty:

The Bell School, a.s.
Nedvězská 29
100 00 Praha 10 – Skalka
tel: 274 815 342

E-mail: info@bellschool.cz
Web: http://www.bellschool.cz/

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář