Mezinárodní certifikát z němčiny

Uvažujete o složení zkoušky z němčiny, ale máte pocit, že žádný mezinárodní certifikát nezohledňuje znalosti odborné terminologie? Není to tak docela pravda. Už jste slyšeli o WiDaF? Tímto diplomem můžete stvrdit své znalosti hospodářské němčiny. Aktuální termíny pro rok 2013!

Co je to WiDaF?

WiDaF, neboli Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft, je zkouška z obchodní němčiny, využívaná v pracovním prostředí jako nástroj k hodnocení efektivity výuky, výběru zaměstnanců a jejich certifikaci. Byla vyvinuta přímo pro potřeby firem Německo-francouzskou obchodní komorou v roce 1996 a zajišťuje ji, podobně jako mezinárodní zkoušky TOEFL nebo TOEIC, společnost ETS Global.

Náplň a forma zkoušky

Test sestává ze 2 částí, celkem 150 otázek, u kterých má uchazeč vybírat z více možností a za které může získat celkem až 990 bodů. První část testu trvá 105 minut a je zaměřena na slovní zásobu, gramatiku a čtení. Náplní druhé části je poslech. Test je standardizovaný a jeho totožný průběh po celém světě zajišťuje jeho objektivitu. Uchazeč může test opakovat bez omezení.

Kdy a kde je možné zkoušku složit:

Zkoušku je možné složit v jednom z veřejných center ETS Global v těchto termínech:

   • 2013 – 18.1., 15.2., 23.2., 15.3., 19.4., 17.5., 25.5., 14.6., 13.9., 28.9., 18.10., 15.11., 23.11., 13.12 

Dále možnost složení zkoušky nabízí i Univerzita Pardubice a to v termínech:

   • 2013 – 13.3., 3.5., 13.9., 29.11.

Pokud bydlíte v Českých Budějovicích, nabízí vám složení zkoušky v Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Zde jsou termíny pro rok 2013 následující:

   • 2013 – 1.3., 5.4., 3.5., 21.6., 6.9., 4.10., 8.11., 6.12.

Stejná možnost je i pro Ostravu, zkoušku zde složíte v Ostravské Univerzitě v termínech:

   • 2013 – 28.2., 22.3., 25.4., 30.5., 28.6., 18.7., 22.8., 26.9., 25.10., 21.11., 12.12.

Zkoušku můžete také složit v jazykové škole Channel Crossings v Praze a to v termínech:

   • 2013 – 15.2., 26.4., 21.6.

Poplatek za zkoušku a certifikát je 3 100 Kč. Výsledky jsou dostupné již 14 dní po jejím vykonání. Po vykonání zkoušky obdržíte podrobný popis svých znalostí.

Přidat komentář