Mezikulturní výměny pro středoškoláky

Cestovat do zahraničí na dlouhodobý pobyt je dnes dostupné také středoškolákům. Jednou z možností, které mají, jsou mezikulturní výměny určené přímo studentům středních škol.

Roční program mezikulturní výměny

Roční program pro středoškoláky je kmenovým programem občanského sdružení AFS (www.afs.cz). Jedná se o národní organizaci mezinárodní neziskové organizace AFS Intercultural Programs, která se věnuje vytváření a poskytování příležitostí k mezikulturnímu vzdělávání v 55 zemích celého světa.

Účastníci tohoto programu po dobu jednoho školního roku/semestru absolvují pravidelnou školní docházku v hostitelské zemi a žijí v hostitelských rodinách, které je na dobu pobytu přijmou za své a poskytují jim základní zaopatření. V rámci tohoto programu AFS Mezikulturní programy zajišťuje jak vysílání našich studentů do zahraničí, tak pobyty zahraničních studentů u nás.

Adaptabilním středoškolákům nabízí program AFS nejen studium na zahraniční střední škole, pobyt v hostitelské rodině a zdokonalení se v cizím jazyce, ale především nezapomenutelnou mezikulturní zkušenost.

Chod uskutečňovaných programů mají na starost převážně dobrovolníci. Jako kontaktní osoby poskytují pomoc a podporu účastníkům i hostitelským rodinám, v průběhu programu zajišťují orientační soustředění a další kulturní aktivity a podílejí se také na rozšiřování všeobecného povědomí o mezikulturním vzdělávání ve svém okolí.

Odlišnosti obohacují, nechte se i vy obohatit

Každý rok koncem srpna k nám přijedou strávit následujících šest měsíců případně celý školní rok účastníci hostitelského programu AFS. Přijedou s cílem poznat život v naší zemi, seznámit se s její kulturou, naučit se náš jazyk a také navázat nová přátelství.

Organizace AFS v současné době hledá hostitelské rodiny pro zájemce o studium v České republice. Pokud máte vhodné podmínky a dobrou vůli ke spolupráci s AFS, může se jeden z nich stát na přechodnou dobu vaším budoucím synem či dcerou, sourozencem.
 
Informace o podmínkách pro dobrovolnou spolupráci s AFS najdete na internetových stránkách této organizace (www.afs.cz). 

Z historie AFS

AFS je po Červeném kříži jedna z největších dobrovolnických organizací na světě. Organizace vznikla po vypuknutí I. světové války v roce 1914, kdy se skupina patnácti Američanů, žijících v Paříži, nabídla jako dobrovolní řidiči polních ambulancí při Americké nemocnici v Neuilly a záhy se stala známou jako American Field Service (Americká polní služba).

AFS systematicky podporuje mezinárodní studentské výměny, neboť právě v nich její zakladatelé spatřovali nejlepší cestu k dosažení mezinárodního porozumění, jak napovídá výrok jednoho z nich: „Musíme se v budoucnosti navzájem lépe poznat, má-li to být budoucnost, jakou si přejeme“. Již v roce 1947 se uskutečnil historický první roční program AFS, který jako stipendisty přivedl do Spojených států 52 studentů z deseti zemí včetně tehdejšího Československa. 
 
V České republice zatím působí tři dobrovolnické základny AFS, a to v Praze, pro region Plzeňska a pro Moravu. Další se v současnosti formují ve východních a severních Čechách.

Své dotazy a připomínky k tématu posílejte na redakce@jazyky.com

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář