Méně obvyklé jazyky získávají na oblibě

Pomalu, ale jistě jsou pryč časy, kdy hlavním požadavkem na zaměstnance byla komunikativní znalost jednoho světového jazyka. Znalost angličtiny je dnes brána jako standard a k tomu je již běžně vyžadována schopnost dorozumět se i dalším jazykem. Studenti jazykových kurzů si začínají uvědomovat, že angličtina jim stačit nebude, a začínají se zaměřovat i na tzv. nevšední jazyky.

„Na myšlenku studovat řečtinu mě přivedlo zejména odstěhování mojí dcery do Řecka. Jazyk mě velice baví a jsem mé jazykové škole velmi vděčná za profesionálně vedené kurzy této netradiční řeči. Největší motivací je pro mě snaha zvládnout řečtinu předtím, než se odstěhuji do Řecka, což do budoucna zvažuji. Řečtina má opravdu své kouzlo a rozhodně nelituji času stráveného jejím studiem,“ říká paní Blanka Eršilová, která se řečtině začala aktivně věnovat před třemi měsíci.

„S rostoucím zájmem o netradiční jazyky, ať už z profesních důvodů nebo z pouhého osobního zájmu, se setkáváme rok od roku. K tradičním kurzům pro veřejnost typu angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština nebo španělština proto od jarního semestru přibude řečtina, čínština a portugalština,“ říká Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové školy Channel Crossings.

Studovat nevšední jazyk je po všech stránkách náročné. K nejsložitějším jazykům bezpochyby patří čínština, řečtina zaujímá mezi jmenovanými druhé místo. Portugalštinu lze s ohledem na podobnost s běžně užívanou španělštinou řadit mezi jednodušší jazyky.

Čas věnovaný studiu řečí, jež nepatří mezi běžně užívané, je určitě obrovským přínosem nejen po profesní stránce. „Výuka japonštiny s rodilým mluvčím mi rozšířila obzory a umožnila poznání kultury a života dalekého Orientu,“ upřesňuje Petr Milín, který japonštinu studuje druhým rokem.

Jih Evropy patří k oblíbeným destinacím pro letní dovolenou, a pokud si osvojíte základy řečtiny anebo portugalštiny, rozhodně nebudete litovat. Místní dozajista ocení, když budete ovládat alespoň základy jejich mateřštiny, a prolomíte tak obvyklou jazykovou bariéru.

Doba, kdy se lidé učili s odporem rusky a uměli maximálně pár slov německy, je naštěstí již dávno  za námi. V posledních letech čím dál tím více platí přísloví "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem" a právě v souvislosti s trendem zvyšování jazykové vybavenosti není od věci vyzkoušet i méně tradiční jazyky. Řada z nich není tak složitá, jak by se mohlo na první pohled zdát.

 

Přidat komentář