May review

Květnová soutěž je tady! Complete these sentences using the most suitable expressions from the box. Put the verb into the correct form where necessary. Chcete vyhrát dárkový balíček v hodnotě 750 kč? Procvičte svoji angličtinu, odpovězte na otázky a výhra může být vaše. Další informace v článku.
be held set suppose mandatory
increase ensure take place don´t you think
set about set set up set off
march up to a point commemorate

1. We ………… the cleaning early and finished it before lunchtime.
2. I agree ………… that exams are a good thing, but national exam for six-year-olds is nonsense.
3. I ………… you’re right. I hadn’t thought of that.
4. The meeting ………… for 9 a.m. tomorrow.
5. They ………… on their trip around India last week.
6. The population …………by 150,000 inhabitants this year.
7. But it’s beautiful outside! ………… we should go to the park rather than the cinema?
8. My father usually ………… his watch by the time-signal on the radio.
9. The concert ………… at 02 Arena on Tuesday.
10. Nobody can …………success – you never know what might happen.
11. We’d like to arrive before the sun ………….
12. The EU Conference ………… from 27 to 29 July 2010.
13. The monument ………… the end of the Second World War.
14. It is ………… that all students take four years of English. They have no choice.
15. The army ………… to the battle field.

Ke správným odpovědím vám dopomohou předchozí texty z anglického cyklu Channel Crossings, které najdete zde.

Chcete
vyhrát
dárkový balíček
 od jazykové školy Channel Crossings
v
hodnotě 750 Kč
?

Je
to velmi
jednoduché – zašlete na e-mail
soutez@chc.cz
slova z REVIEW v pořadí, v jakém byste je doplnili do
jednotlivých vět.
Do
předmětu e-mailu uveďte text - jazyky.com - soutez.

Každý
měsíc bude
z
došlých správných odpovědí

vylosován  jeden výherce dárkového balíčku.

Odpovědi
zašlete
nejpozději do 7. 6. 2010
.

Účastníci
soutěže
souhlasí se zpracováním osobních údajů spol. Channel Crossings.
 

Texty © Channel Crossings, 2009. Kopírování a šíření textů bez souhlasu autora je zakázáno.

Přidat komentář