Máte jazykový certifikát? Bereme Vás!

Máte představu o tom, kolik pracovních pozic vyžaduje znalost anglického jazyka? Podle zprávy instituce Centre for European Policy Studies (CEPS) z roku 2016 až 64 % všech pracovních nabídek v Evropě mezi potřebné schopnosti zahrnuje znalost anglického jazyka. Přitom jen asi třetina Čechů angličtinu užívá alespoň na komunikativní úrovni. Dobrá znalost angličtiny je nezbytná nejen na mezinárodní úrovni, ale v dnešní době se bez ní neobejdete ani v tuzemských podnicích.

Zpráva CEPS rovněž nastiňuje okruh profesí, u kterých je znalost angličtiny podmínkou absolutně nutnou. Jsou to profese jako marketingový manažer, IT analytik, programátor, recepční, finanční kontrolor, produktový manažer, daňový poradce, účetní či právník. Klíčovou dovedností bývá angličtina i u pozic jako Key Account Manager, vedoucí oddělení lidských zdrojů, zaměstnanec oddělení logistiky, zaměstnanec zákaznického servisu, architekt, vedoucí výroby, kontrolor kvality, finanční manažer nebo téměř celé obchodní oddělení.

Podle stejné zprávy rovněž až 97 % zaměstnavatelů při pracovním pohovoru ověřuje znalost angličtiny. I proto je obrovskou výhodou mít svou angličtinu dopředu otestovanou a certifikát poskytnout zaměstnavateli spolu s životopisem již před případným pohovorem.

Jaké jsou výhody certifikovaného testování znalostí anglického jazyka?

Standardizované testy angličtiny dokáží přesně změřit kandidátovy jazykové schopnosti. Pro firmy dobré výsledky v testech představují přesvědčivý důkaz o jazykových dovednostech uchazeče o práci. Když připojíte jazykový certifikát ke svému CV, pomůže Vám to zaujmout personalistu již předtím, než vás pozve na pohovor, a zvýšíte tak své šance na přijetí.

Jaké informace by měl obsahovat váš životopis?

Při popisu svých jazykových dovedností uveďte:

 1. Informace o certifikátu – doporučuje se specifikovat dosažený výsledek v testu (skóre) a vyznačit datum, kdy jste test absolvovali
 2. Jazykovou úroveň dle Společného evropského referenčního rámce – jde o standardizované vyjádření úrovně znalosti jazyka (od začátečnické A1 přes A2, B1, B2 až po C2)

Které anglické certifikáty jsou používány v Evropě?

Anglické certifikáty, které lze získat v České republice, jsou ve většině případů uznávány rovněž v dalších zemích. Mezi nimi však program TOEIC®, vyvíjený největší neziskovou vzdělávací a testovací společností na světě, ETS (Educational Testing Service), udává standard pro hodnocení jazykové vybavenosti již přes 35 let. Testy TOEIC®:

 • simulují situace z reálného pracoviště
 • každoročně k TOEIC® testům přistupuje přibližně 7 milionů kandidátů
 • jako doklad o zvládnutí jazyka je užívá a uznává více než 14 tisíc organizací z více než 160 zemí světa
 • poskytují testovaným detailní rozbor výsledků spolu se sofistikovanou zpětnou vazbou a interpretací jejich znalostí anglického jazyka
 • vybaví uchazeče certifikátem, jenž se může stát výraznou přidanou hodnotou životopisu

Neoddiskutovatelnou výhodou tohoto testu je jeho celosvětové uznání. Velkým plus také je, že před testem nemusíte odhadovat svoji jazykovou úroveň a podle toho volit odpovídající úroveň testu. Výsledky testu na škále od 10 do 990 bodů zahrnují téměř veškeré jazykové úrovně (A1 až C1) a výsledky tak určí, kde v tomto spektru pokročilosti se skutečně nacházíte.

Uplatnění certifikátů

Na mnoha univerzitách v České republice, ale vlastně i celosvětově, je anglický certifikát ekvivalentní výstupu akademických kurzů anglického jazyka (s tím, že každá instituce si stanovuje vlastní úroveň potřebnou k úspěšnému zakončení kurzu). Zkoušku TOEIC® např. využijete coby alternativu k bakalářské a postupové zkoušce na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Vám zase prominou přijímací zkoušku z angličtiny, pokud doložíte skóre testu TOEIC®odpovídající minimálně střední pokročilosti v angličtině. V ČR výsledky testu TOEIC® z akademických institucí používají a uznávají:

 • Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
 • České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, katedra jazyků
 • Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
 • Univerzita Pardubice

Student nebo absolvent, jenž přiloží ke svému životopisu jazykový certifikát, tak informuje zaměstnavatele o svých jazykových schopnostech profesionálním způsobem, čímž výrazně zvyšuje své šance na zisk lepší práce oproti jinak stejně kvalifikovaným kandidátům.

Pokud hodláte vyrazit na zahraniční stáž coby student, ucházíte se o místo v zahraniční firmě, nebo máte být českým zaměstnavatelem vysláni na zahraniční pobočku, o certifikát Vás pravděpodobně dřív nebo později požádají. Zaměstnavatelé stejně jako HR oddělení jsou po různých certifikátech doslova hladoví a berou je v úvahu nejen při přijímacím řízení, ale i ve svých úvahách o možných povýšeních a ohodnocení svých zaměstnanců.

Zajistí vám jazykový certifikát úspěšnou kariéru?

Je samozřejmě jasné, že žádný certifikát, tedy ani ten o znalosti anglického jazyka, vám automaticky práci snů a astronomický honorář nezajistí. Výborná znalost angličtiny je však silnou devízou, na jejíchž základech můžete stavět svůj pomyslný úspěch.

Jazykové certifikáty jsou užitečnou pomůckou pro studenty i absolventy k započetí vlastní kariérní cesty. Bez znalosti angličtiny dnes ve světě nemáte šanci, proč tedy nezabít dvě mouchy jednou ranou, tedy se studiem angličtiny spojit její ověření formou například programem TOEIC® a nastartovat kariéru díky konkurenční výhodě oproti dalším účastníkům trhu práce?

 

Autor: Anna Gutkowska-Zając

Regional Senior Manager, řídí polskou pobočku Educational Testing Service (ETS) Global

Přidat komentář