March review – správné odpovědi.

Complete these sentences using the most suitable expressions from the box. Put the verb into the correct form where necessary.SPRÁVNÉ ODPOVĚDI.  Další informace v článku.

Výhercem se stala Jana Müllerová z Berouna.

1. It ………… that women live longer than men.
2. Do you think you could …… John for the night? He has no place to stay.
3. In our firm we ………… the marketing for several companies.
4. The game was ………… until next month because of the rain.
5. I’m really ………… your visit next week.
6. The office ………… by Mrs Smith two hours ago.
7. I like magazines which offer inspiration and information
on marketing and management. I am an ………….
8. The movie starts in an hour. In the …………, let’s have a snack.
9. How can you ………… your brother? He’s impossible!
10. Once I’d like to meet a concert violinist of international ………….
11. They ………… a campaign for the new software programme last week.
12. We all ………… the day and time of our next meeting.
13. The firefighters ………… the fire ………….
14. I won in a writing ………… offering a CZK 500 first-prize.
15. You can’t judge things only according to their ………….

1. is said
2. put up
3. handle
4. put off
5. looking forward to
6. was cleaned
7. entrepreneur
8. meantime
9. put up with
10. fame
11. launched
12. agreed on
13. put out
14. contest
15. appearance

Ke správným odpovědím vám dopomohou předchozí texty z anglického cyklu Channel Crossings, které najdete zde.

Chcete
vyhrát
dárkový balíček
 od jazykové školy Channel Crossings
v
hodnotě 750 Kč
?

Je
to velmi
jednoduché – zašlete na e-mail
soutez@chc.cz
slova z REVIEW v pořadí, v jakém byste je doplnili do
jednotlivých vět.
Do
předmětu e-mailu uveďte text - jazyky.com - soutez.

Každý
měsíc bude
z
došlých správných odpovědí

vylosován  jeden výherce dárkového balíčku.

Odpovědi
zašlete
nejpozději do 7. 4 2010
.

Účastníci
soutěže
souhlasí se zpracováním osobních údajů spol. Channel Crossings.

Texty © Channel Crossings, 2009. Kopírování a šíření textů bez souhlasu autora je zakázáno.

 

Přidat komentář