Maltština: další úřední jazyk Malty

Tisíce turistů z celého světa láká několik malých ostrůvků Maltské republiky rozkládajících se mezi pobřežím Afriky a Sicílií. Obdivovány jsou nejen písčité pláže a kamenité pobřeží Středozemního moře, ale též historie, která je kvůli strategické lokaci ostrovů vskutku přebohatá. Na ostrovech se domluvíte anglicky, napadlo vás však někdy, že angličtina není jediným úředním jazykem této republiky?

Pohnutá historie Malty

Četné vykopávky naznačují vyspělou kulturu starověkého období megalitických staveb. Již od 1. století po Kr. se Malta těšila zájmu křesťanské misie, dle bible zde krátkou dobu působil také apoštol Pavel. Po mezidobí arabské nadvlády se zde v období křižáckých válek usadil řád maltézských rytířů, jenž na Maltě setrval až do dobytí ostrovů Napoleonem Bonaparte. V souvislosti s kolonizací připadly ostrovy britské straně, nezávislost si stát vymohl až v roce 1964. V r. 2004 vstoupila Malta do Evropské unie.

Původ maltštiny

Vývoj jazyka úzce souvisel s vývojem na Maltě, a tak jak postupně Maltu ovládali nejdříve Arabové, pak Normani ze Sicílie a pak Velká Británie, tak se také přizpůsoboval jazyk. Jazykově Maltu nejvíce ovlivnil relativně krátký pobyt Arabů.

Ačkoli je tento fakt málo znám, maltština jako jediný evropský jazyk patří spolu s arabštinou a hebrejštinou mezi semitské jazyky. Zároveň je maltština jedinou semitskou řečí, která používá latinskou abecedu, obohacenou o několik vlastních písmen.

Dodnes s sebou Malta nese dědictví své koloniální minulosti, a proto je druhým úředním jazykem vedle maltštiny angličtina. V současné době maltštinou aktivně hovoří spíše menšina obyvatel a zejména mladí lidé pragmaticky dávají přednost celosvětově rozšířené angličtině.

Jak již bylo zmíněno, 30 písmen maltské abecedy vychází ze západních dialektů arabštiny. Na rozdíl od arabštiny však maltština zaznamenává samohlásky, naopak některé arabské souhlásky maltština nezná. Výslovnost jednotlivých hlásek ale zůstala arabštině velmi blízká, například písmeno Ċ se vyslovuje jako š, Ġ jako dž nebo Q jako zadní k. Taktéž gramatika svědčí o významném vlivu arabštiny na maltštinu.

Kde je původ maltských slov?

Vliv arabštiny na slovní zásobu je již méně zřejmý: semitský původ má asi jen 40 % slov, jsou to však nejpoužívanější slova, která pojmenovávají základní věci a blízké osoby. Zbylých 60 % má své kořeny v italštině a angličtině. Nová slova dnes odvozují svůj vznik především z angličtiny. Zajímavostí je, že některá maltská slova byla přejaty z angličtiny v doslovné podobě, psaná podoba některých byla upravena dle anglické výslovnosti.

Konverzace v maltštině

Anglicky se na Maltě pohodlně domluvíte a zejména v oblasti služeb asi jen stěží naleznete někoho, kdo tento světový jazyk neovládá. Poněvadž je Itálie vzdálená od Malty jen málo kilometrů, mnoho Malťanů se ve škole učí italsky. Pokud však chcete poznat více ze života tamějších lidí, pár základních frází se vám bude hodit.

Dobrý den zní v maltštině "bonžu" (psáno bongu), dobrý večer "bonswa". Mezi další potřebné fráze patří děkuji – "grazzi" [graci] a prosím – "ek joghgbok" [jek jodžbok]. Ano se řekne "íva", ne je maltsky "le".

Pro více maltských konverzačních obratů, navštivte stránky Hedvábné stezky nebo Sopky. K základní turistické orientaci vám zmíněné dva odkazy postačí. Pro ty z vás, kteří chtějí být před každou dovolenou důkladně připraveni, uvedeme ještě několik zajímavých odkazů.

Nejen k přežití na Maltě vám poslouží stránky Survival Maltese nebo Linguanaut. Na internetovém serveru aboutmalta.com naleznete anglicky vysvětlenou gramatiku i obsáhlý anglicko-maltský slovník.

Pokud se chcete před cestou na Maltu naladit, možná vás potěší poslech tradiční maltské hudby.

Další články autorky:

Práce v zahraničí: Lucembursko
Arabština čili Al-Arabíja
Soutěž v angličtině o 10.000
Jazykolamy v cizích jazycích
Nevšední jazyky: Hebrejština
Vytvořte ideální kurz němčiny a vyhrajte!
Arabština online
Křížem krážem Orientem a severní Afrikou
Zkoušky z češtiny pro cizince
Anglické křížovky
Anglické pohádky

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář