Lze si užít ústní zkoušku?

Každý z nás má jinou zásobárnu zkušeností z ústních zkoušek. Maturitní zkouška, přijímačky, státnice, – pro někoho pouhé formality, pro jiného zdroj nočních můr, které trvají ještě řadu let. Na jednom bychom se však zřejmě shodli všichni: Ústní zkouška rozhodně není věc, kterou si lze užít. Nebo ano?

Sám fakt, že jsme během zkoušky odevzdáni zkoušejícímu na milost a nemilost, je obvykle jedním z nejvíce stresujících faktorů. Ke zvýšení trémy často ještě přispívá to, že ústní zkouška v tom klasickém českém podání je velkým dílem založená na (šťastné či nešťastné) náhodě. Ale jak je tomu u zkoušek City & Guilds?

Pověste si svou angličtinu na ramínko

Právě z těchto důvodů jsou zkoušky City & Guilds organizovány zcela odlišným způsobem. Zkoušky se účastní pouze dvě osoby: kandidát a tzv. interlokutor, tj. osoba, která kandidáta celou zkouškou provází. Na odborném školení pro interlokutory se zkušení angličtí lektoři dozvědí, že jejich úkolem je stát se „ramínkem“, na které kandidát zavěsí všechno, co v anglickém jazyce dokáže.

Důležitou vlastností interlokutora také je, že kandidátův výkon vůbec nehodnotí, protože jedině tak se může stoprocentně soustředit na svou práci. Jeho úkolem je zajišťovat objektivitu zkoušky striktním dodržováním podkladů pro zkoušku a zároveň udržovat uvolněnou atmosféru, v níž snáze dochází k simulaci skutečných životních situací.

Interlokutor je tedy vlastně na stejné straně hřiště jako kandidát a ve chvíli zkoušky si student může rozhovor užívat stejně, jako by si ho užíval se svým učitelem. Kandidát často ani nevnímá, že jejich rozhovor je nahráván a po skončení zkoušky odeslán k vyhodnocení examinátory do Anglie.
Podívejte se na video ukázku ISESOL Communicator B2 level.

Kdy a kde

Dalším významným faktorem snižujícím „stresovost“ ústních zkoušek City & Guilds je možnost rozhodnout se s poměrně malým časovým předstihem (3-4 týdny; liší se podle testovacího centra) kdy a kde budu zkoušku skládat. Mnoho z nás jistě někdy zažilo situaci, kdy jsme šli na zkoušku a cítili se tak nepřipraveni, že nás strach docela paralyzoval a u zkoušky jsme neřekli téměř ani slovo. Proč tedy nevyužít možnosti jít na zkoušku až ve chvíli, kdy opravdu chceme nebo potřebujeme?

Jaká je struktura zkoušky

Ústní zkouška City & Guilds se vždy, tj. u všech testovaných úrovní, skládá ze čtyř částí. Nejdříve se kandidát představí a vyhláskuje, tedy „vyspeluje“ své jméno. Poté se již spolu s interlokutorem věnuje první části, která je zaměřena na témata typu Rodina, Cestování, Vztahy, Zábava, atp. Ve druhé části je pak kandidát uveden do situace  rozehrané interlokutorem – kandidát může být vyzván například k tomu, aby zareagoval na pozvání do restaurace nebo aby se bryskně omluvil učiteli za to, že nebyl na hodině angličtiny. Třetí část je oproti prvním dvěma trochu delší. Její náplní je u nižší úrovně určení rozdílů na obrázcích na základě výměny informací mezi kandidátem a interlokutorem, u vyšší úrovně se pak má kandidát s interlokutorem domluvit např. na organizaci rozlučkového večírku nebo prodiskutovat klady a zápory některých vynálezů dnešní doby. Ve čtvrté části se interlokutor na nějakou dobu odmlčí a kandidát vede monolog na zadané téma. V případě, že by kandidátovi došla slova, má interlokutor po ruce dodatečné otázky, které pro tuto situaci vypracovali specialisté City & Guilds.

Jak se na zkoušku připravit

Mnoho studentů, kteří se chystají složit zkoušku City & Guilds doslova bombardují testovací centra otázkami na přípravné materiály. Jistě, takových materiálů je celá řada, na zkoušku vás navíc připraví většina běžně používaných učebnic od renomovaných vydavatelů (pro více informací kontaktujte vámi zvolené testovací centrum), ale to bohudík není až tak důležité. Zkoušky City & Guilds jsou totiž postaveny (formou i obsahem) tak, aby skutečně vypovídali o úrovni, na jaké student ovládá anglický jazyk, a nikoliv o tom, jak intenzivně se před zkouškou připravoval. Neboli pokud je vaše angličtina na úrovni C1, zkoušku C1 Expert složíte, i když 14 dní předtím nebudete trávit celé dny učením se tzv. „témat“ zpaměti. Už tedy žádné probdělé noci!

I really enjoyed it

A závěrem jedna důležitá vlastnost, která velkou měrou přispívá k rostoucí oblíbenosti zkoušek City & Guilds. Celá ústní zkouška trvá pouhých 7-15 minut (závisí na úrovni zkoušky). A těchto pár minut uteče díky zajímavému obsahu tak rychle, že kandidáti často vzpomínají na zkoušku se slovy: „I actually really enjoyed it.“

Další odkazy

Vzorové testy – ústní zkouška
Seznam akreditovaných center
Termíny a ceny zkoušek
Webové stránky pro učitele
Příprava na mezinárodní zkoušky
Příprava na jazykové zkoušky

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

Přidat komentář